I-Consult Nyhedsbrev 2/2006

Tak for et turbulent første halvår. Der er så meget fart på arbejdsmarkedet i øjeblikket, at det kan være svært at følge med, hvad enten men er arbejdstager, arbejdsgiver eller som I-Consult står midt i mellem. Kandidaterne stiller høje krav til deres stillinger og kan forventningerne til arbejdspladsen ikke indfris, så er der mange andre lokkende arbejdspladser. Det kan føre til flaskehalse med stigende lønninger, som igen på nationaløkonomisk plan kan føre til en decideret overophedning af økonomien.
Vi står midt i et luksusproblem for det er glædeligt at arbejdsløsheden er historisk lav. -Men situationen stiller virksomhederne overfor nogle svære og nye udfordringer. I dette sommernyhedsbrev kigger vi blandt andet nærmere på, beredskabsplaner for nøglemedarbejderes opsigelser.

Venlig hilsen og god læselyst,
Jens Peter Holm, direktør I-Consult.

Et beredskab for opsigelser
I en tid hvor rekruttering er en kritisk faktor for vækst i mange danske virksomheder, sættes der i stigende grad fokus på de forskellige HR-discipliner. Senest er beredskabsplaner i tilfælde af uventede opsigelser kommet på dagsordenen. Det sker af flere årsager. Medarbejdere bliver i stigende grad uundværlige, der er kun sjældent dobbeltbemanding og de enkelte personers viden ofte unik i forhold til virksomhedens forretning. En anden årsag er, at rekruttering af specialister og ledere med de nuværende konjunkturer på arbejdsmarkedet kan tage meget lang tid og derfor er meget bekostelige. En uventet opsigelse kan således være en katastrofe for en virksomhed, og en afdeling kan blive sat skakmat i perioden indtil en ny kandidat findes.

En beredskabsplan bør indeholde en række guidelines til, hvordan situation, hvor en nøglemedarbejder siger op, løses. Planen skal give retningslinier for:

• Hvordan håndteres selve opsigelsen overfor medarbejderen?
• Hvordan skal fratrædelsesinterviewet forløbe?
• Hvordan kommunikeres opsigelsen til den berørte afdeling?
• Hvordan ledes afdelingen frem til en erstatning findes?
• Hvordan rekrutteres en erstatning for den medarbejder, som har sagt op?

Desuden bør planen indeholde en tidsplan, og den kan også indeholde et overslag over de økonomiske effekter af opsigelsen, som kan benyttes strategisk i virksomhedens ledelse. På den måde kan en opsigelse ændres fra at være en pludselig katastrofe til en risiko, der er taget højde for. Fordelen er, at man med en beredskabsplan har en køreplan for, hvad der umiddelbart skal ske og man kender konsekvenserne. Derved minimeres risikoen for usikkerhed i organisation, produktionstab og ikke mindst dyre hovsaløsninger, hvor stillingen bliver genbesat af den forkerte kandidat.

Historisk lav arbejdsløshed – igen
Danmarks Statistik offentliggjorde 9. juni ledigheden for april 2006. Fra marts til april er ledigheden faldet med 1.100 personer. Fra 133.500 ledige i marts til 132.400 ledige i april. Arbejdsløshedsprocenten er 4,8 procent. Den er uændret i forhold til marts 2006.
Siden april 2005 er ledigheden faldet med 33.800 personer. I forhold til december 2003, hvor ledigheden var højst, er ledigheden faldet med 53.100 personer.
Ledigheden er nu 7.800 lavere end det laveste niveau under forrige højkonjunktur (november 2001). Men samtidig er aktiveringsomfanget 16.200 lavere. Bruttoledigheden, som både omfatter ledige og personer i aktivering, er derfor historisk lav.
Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har følgende kommentarer til de nye ledighedstal:
”Tallene viser med al tydelighed, at den største udfordring lige nu er at sikre, at der er mennesker nok på arbejdsmarkedet. Vi skal for alt i verden undgå, at mangel på arbejdskraft koster arbejdspladser og bremser opsvinget.”