Interview med Aastras Severine Anciaux: Fremtiden tilhører mobilitet og Unified Communication

Severine Anciaux, er direktør for Aastra Telecom Europes Application-sektion. Med base hos Aastra i Belgien er hun en af de nøglepersoner hos Aastra, der ved mest om, hvad fremtiden vil bringe. Hendes primære funktion er at holde sig opdateret om de seneste teknologiske muligheder, og hvordan de kan omsættes til kommercielle aktiver for Aastras kunder. Vi har stillet hende en række spørgsmål om, hvordan hun og Aastra forestiller sig udviklingen af fremtidens telekommunikation.

Telekommunikation, MSN, unified communication

Severine, når vi taler om moderne kommunikation, hvad ser Aastra så af tendenser i den nærmeste fremtid? – Hvilke tendenser i samfundet og erhvervslivet tager Aastra udgangspunkt, når nye produkter skal udvikles – her tænker vi både på sociale tendenser, medier og adfærdsmæssige tendenser?

Eksplosion i brugen af SoMe

“Vi står netop nu over en eksplosion i brugen af “social networking” som den foretrukne metode til kommunikation mellem venner, familie og kolleger. Samtidig observerer vi en markant ændring folks miljøbevidsthed. Dette har helt sikkert en indvirkning på de måder, vi vil kommunikere på i fremtiden – både på enterprise-markedet og hvad angår teknologiudviklingen. Efterhånden som flere og flere mennesker bruger UC-applikationer (Unified Communication som eksempelvis: MSN Messenger, Facebook, Skype etc.) i deres private liv, vil de presse på for at have de samme muligheder, når de går på arbejde. Ting som eksempelvis video-møder, presence management og online samarbejde bliver mere og mere almindeligt, og det vil gøre det lettere for implementeringen af nye teknologier i ervervslivet, fordi brugerne kender dem i forvejen. Samtidig vil udbredelsen af 3G og mobil dataadgang øge efterspørgslen efter at have alle programmer tilgængelige fra mobile platforme.”

I hvilken retning vil vi se teknologierne rykke for at møde fremtidens udfordringer – hvilke nye produkter er i pipelinen?

“Det eneste rigtige svar på fremtidens generelle udfordringer er åbenhed. Hos Aastra forudså vi denne markedsudviklingen, og derfor har vi valgt at fokusere på åbne standarder i al vores udvikling. Dette letter interoperabiliteten mellem de forskellige it-elementer – både vores egne og andres produkter, som vores kunder benytter. Helt konkret er SIP naturligvis et centralt element i denne strategi, men andre standarder er også vigtige for os. Her kan nævnes: LDAP til biblioteker, TLS/SRTP til kryptering, XMPP til tilstedeværelse og kommunikation i real-time.”

Den næste killer-app

Hvad bliver den næste “killer applikation” og hvorfor? Bliver det noget helt nyt, eller vil vi se opgraderinger af eksisterende løsninger.

“Vi er overbevist om, at alle virksomheder kan effektiviseres i kraft af effektiv kommunikation. Jeg tror, at applikationer, som giver mulighed for naturlig og direkte kommunikation via video, tale og mobilitet er de centrale elementer i de applikationer, som alle vil bruge i fremtiden.”

Hvad er Aastra styrker i forhold til udviklingen af fremtidens kommunikationsløsninger?

“Aastras mål er at tilbyde innovative Unified Communications applikationer af høj kvalitet til erhvervskunder, telefonister og almindelige brugere, som understøttes af automatiserede tjenester til at skabe procesintegrerede kommunikationstjenester. Med procesintegreret kommunikation, mener vi kommunikation, som ikke kun støtter virksomhedens processer, men også bliver en integreret del af den måde, virksomheden fungerer på. På denne måde kan applikationerne bistå virksomhederne i at nå produktivitetsforbedringer og forbedre virksomheden gennem naturlig og effektiv kommunikation.”