Investering er maraton – ikke sprint

De seneste måneders turbulens på de internationale markeder har gjort mange private investorer usikre. Uanset hvor konservativt man investerer, vil der imidlertid med mellemrum være perioder med kursfald over hele linjen. Dét viser al historisk erfaring, men samtidig viser statistikkerne også, at markederne retter sig igen. Det betyder, at hvis man som privat investor opererer med en langsigtet investeringsstrategi, så er de urolige perioder blot krusninger på overfladen af en kurve, der set over en længere årrække er i vækst.

Når markederne er urolige, kommer investorerne i tvivl. Er der valgt den fornuftigste strategi, og burde man have forudset udviklingen? En generel, nedadgående konjunktur på de internationale markeder kan ingen gardere sig imod – den vil ramme alle, næsten uanset hvilke investeringer, man har foretaget. Men investerer man bredt og med en langsigtet horisont og god vejledning, er man klædt godt på til både uro og til den vækst, som over længere tid er normen. Med en professionel medspiller i form af en investeringsforening som eksempelvis BankInvest er alle forholdsregler taget. Ved at investere i en af BankInvests afdelinger er man nemlig sikret en løbende overvågning samt aktiv pleje af sine investeringer, og det giver en stødpude, når markedskræfterne viser sig fra deres ustadige side. Samtidig får man som privat investor den sikkerhed, som professionelle investorer har, i kraft af at risikoen spredes ud over mange forskellige værdipapirer. Dét kan lade sig gøre, når mange går sammen i forening og dermed minimerer udgifterne til at sprede investeringerne – samtidig med at man som mindre investor har de bedste eksperter til at vurdere markederne.

Imødekommer markedets udsving
”Netop i en periode med globale kursfald kommer investeringsforeningernes langsigtede strategi investorerne til undsætning. Store eller pludselige markedsudsving kan resultere i store tab for dem, som investerer enten kortsigtet eller ensidigt, mens investeringsforeninger som BankInvest er indrettet til at imødekomme markedets udsving med en længere horisont for øje. Det foregår på den måde, at vi i BankInvest begrænser risici så meget som muligt, samtidig med at vi følger markedets optur igen ved at sprede investeringerne i nøje udvalgte brancher, lande og værdipapirtyper,” fortæller direktør i BankInvest Christina Larsen.
Den politik har ført til gode resultater for BankInvests medlemmer gennem de sidste 80 år, og den nuværende uro på markederne skal ses i det perspektiv, mener hun.

Nye investorer er mest bekymrede
Det var først i 1990´erne, at investeringsforeningerne for alvor blev opdaget af danskerne. I dag ejer flere end 900.000 danskere investeringsforeningsbeviser for over 900 milliarder kroner, og det betyder, at en meget stor del af privatinvestorerne er relativt nye på investeringsmarkedet. For dem kan den nuværende nervøsitet på især aktiemarkederne virke bekymrende, og det gælder specielt, hvis investorerne er så nytilkomne, at de endnu ikke har oplevet markedet fra den mere stabile side med de afkast, som måtte følge med. Til dem siger Christina Larsen:
”Med en professionel rådgivning og den rette risikospredning er man bedst rustet til både op- og nedture. Vi har oplevet it-kriser, oliekriser og internationale lavkonjunkturer. De kommer med mellemrum, og de går igen. Det væsentlige er, at vi ved, at markederne altid er kommet sig igen og efterfølgende fortsat har leveret afkast til de tålmodige investorer.”

Intens overvågning af markederne
Rådgivningen og den intense overvågning af markederne foretages af BankInvest ved at være i nær kontakt med førende branchespecialister og ekspertpaneler verden over. Ekspertpanelerne hjælper BankInvests egne analytikere med viden, erfaring og rådgivning. Bag hver investering ligger talrige analyser og prognoser. BankInvests markedsresearch omfatter desuden gentagne besøg i de lande og foretagender, hvor investeringerne finder sted.
”Det betyder ikke, at vi kan forudsige alt eller undgå internationale kriser. Men når de kommer, så er vi rustede til dem, fordi vores eneste opgave er at sikre en langsigtet, aktiv og professionel pleje af vores medlemmers midler, og det gælder både i de rolige og de mere turbulente perioder,” siger Christina Larsen.