Kæmpeordre til dansk miljøteknologi

Ec pwerVerdens største, privatejede energiselskab, EON, indgår leveringsaftale med danske EC-Power om energivenlige mikrokraftvarmeværker til det britiske marked. Det bringer EC-Power op i den internationale superliga i avanceret miljøteknologi og skaber nye arbejdspladser for virksomheden i både Danmark og udlandet.

EON, der er verdens største, privatejede energiselskab, har foretaget et markant strategiskift. Salg af energi baseret på fossile brændstoffer er ikke bæredygtigt – hverken økonomisk eller økologisk. Derfor har koncernen valgt at fokusere benhårdt på en række nye teknologier, der i første omgang skal udbredes til EONs kunder i Storbritannien. EON er Storbritanniens største energileverandør.
”Det her bliver meget stort og vil betyde et kraftigt løft i vores omsætning. EON mener det virkelig alvorligt, når koncernen siger, at den vil sætte fuld kraft på udviklingen af alternativ energi – og vi er meget stolte over at kunne være med helt fremme i den proces,” siger Bjarne Bogner, administrerende direktør i EC-Power. Han lægger ikke skjul på, at aftalen er en milepæl for både EC-Power og teknologien bag decentrale mikrokraftvarmeværker.

Dansk miljøteknologi blandt verdens bedste
EON har valgt at fokusere på seks alternative energiformer: jordvarme, solvarme, solceller, pillefyr, husstandsmøller og mikrokraftvarmeværker. At EON har valgt EC-Power som fast leverandør af mikrokraftvarmeværker blandt alle leverandører på markedet, er et signal om, at dansk miljøteknologi netop nu er blandt verdens mest konkurrencedygtige.
”EON har valgt os som leverandører, fordi vi har det bedste produkt. Aftalen vil sætte yderligere skub i vores teknologiske udvikling og ikke mindst i afsætningen på de andre markeder, vi opererer i. Det er vores håb, at dette kan smitte af på andre danske virksomheder og på de danske energiselskabers og politikeres holdning over for ny, decentral energiteknologi,” siger Bjarne Bogner.

Brud med traditionel tankegang
Med et XRGI-anlæg kan virksomheder, husholdninger og institutioner selv producere præcis den mængde energi, der er behov for – på stedet. EONs satsning på EC-Powers teknologi er således et brud med kraftværkernes hidtidige monopol på produktion af varme og elektricitet. I stedet for kun at producere energi vil koncernen fremover fokusere mere på salg og servicering af decentral energiteknologi. Det sker som led i EONs bestræbelse på at imødekomme slutbrugernes ønsker.

Om EC-POWER
EC-Power blev startet i 1994 af danske ingeniører med erfaring fra kraftvarmebranchen. XRGI er navnet på firmaets produkter, der leverer både el og varme ved hjælp af en diesel- eller naturgasmotor.
Et traditionelt kraftværk udnytter 40 pct. af brændselsværdien. Et XRGI-anlæg udnytter over 90 pct. og investeringen tjenes typisk ind på under to år.