Køer mærkes med sender

En elektronisk mærkning af køer er på vej. Gennem en lille sender i maven, nakken eller i øret kan dyret følges hele vejen fra fødsel til slagteri. De eksisterende mærkningsordninger som øretatoveringer eller plastmærker har ikke virket godt nok. Dyrene taber dem, registreringen tager for lang tid, og der kan nemt snydes med dem, lyder det fra EU-kommisionen: “Mere end nogensinde nægter forbrugerne at spise kød, hvis de ikke ved, hvor det stammer fra, og de kræver mærkning og garanti.” EU-kommisionen lægger ikke skjul på, at intensiveringen af kontrollen med dyr er en reaktion på forbrugernes mistillid til kød efter affæren om kogalskab (BSE).
Den elektroniske mærkning af EU’s over 300 mio. kvæg, får og geder skal øge overvågningen navnligt indenfor helbred og transport, men også svindel med støtte kan rammes af teknologien, da en indopereret sender ikke uden videre fjernes. Derudover vil landmændene kunne bruge systemet til at automatisere den daglige drift, fordi senderen kan kommunikere med landmændenes eget computer-udstyr.
EU-projektet løber frem til 2001, og det vil koste 120 mio. kr.
Herefter skal det afgøres, om systemet skal gennemføres ved lov.