Kina: Århundredets rekord i nedbør

Sommermonsunen, den årlige regntid i Kina, har nået århundredets rekord i nedbør og ødelæggelse. Oversvømmelserne er langt mere omfattende end i 1954, da 30.000 kinesere druknede. Dengang blev 19 mio. mennesker direkte berørt af de ødelæggende vandmasser. I år er tallet 240 mio.
Og kineserne har vidst, at vandet ville komme en dag. Detaljerede kinesiske opgørelser, som går flere hundrede år tilbage, viser, at ødelæggende katastrofemonsuner dukker op et par gange hvert århundrede.
“Der er ingen regelmæssighed i katastrofernes opståen, men de kommer,” siger forskningsleder Leif Laursen hos Dansk Meteorologisk Institut.
“Hvert år er der mindre oversvømmelser, og et par gange i hvert årti opstår der lokale katastrofer.” Oversvømmelser som den i Yangtze-dalen kan ikke forudsiges, men danske og kinesiske forskere arbejder i øjeblikket på at undersøge sammenhænge mellem vejrfænomener som “El Ni-no” og “La Ni-na” i Stillehavet og den asiatiske sommermonsuns bevægelser.
“Vi ved at der er en veksling mellem vejrfænomenerne, men sammenhængene er endnu ikke klarlagt,” fortæller Leif Laursen. Det er meteorologernes håb, at forskningsresultaterne kan hjælpe med at pege på perioder med særlig stor risiko for oversvømmelseskatastrofer.

En måned tidligere
Sommermonsunen i Kina varer normalt fra midten af juni til midten af august.
I år begyndte den en måned tidligere, og meteorologerne kan ikke sige, hvor lang tid den vil fortsætte. Regnen i katastrofeområderne er stilnet af, men der er endnu kraftige regnskyl i områder, som bifloder til Yangtze afvander.