Klima- og Miljøprojekt viser vejen til verdens grønneste hovedstad

Denne pressemeddelelse har jeg skrevet og udsendt i dag på vegne af Københavns Energi, Teknologisk Institut og Miljøpunkt: Østerbro:

Ny dansk projektmodel viser vejen til verdens grønneste hovedstad. Modellen er udarbejdet i samarbejde mellem beboere, organisationer og virksomheder med Teknologisk Institut, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro som initiativtagere. Det foregik i det netop afsluttede miljøprojekt 2100.nu på Østerbro, og resultaterne har været så bemærkelsesværdige, at projektformen nu skal udbredes til hele Hovedstaden. Potentialet for besparelser er enormt.2100nu logo

Virksomheder som Danfoss og Isover er blandt de mange virksomheder, som har støttet og aktivt deltaget i samarbejdet mellem Teknologisk Institut, Københavns Energi og Miljøpunkt Østerbro. Projektet 2100.nu har på få måneder gjort Østerbro til et sprudlende, kreativt netværk af beboere, organisationer og virksomheder, der udvikler nye grønne løsninger. Klimakommissær Connie Hedegaard siger:
”Projektformen fra 2100.nu er et af de nødvendige initiativer, som gør, at vi kan leve op til de mål, vi vedtog på klimatopmødet i Durban. Samspillet mellem virksomheder og borgere gennem nye typer af organisationer er en uvurderlig ressource, som ikke kan erstattes af lovgivning og politiske målsætninger.”


Visionen om at gøre hele København til et stort, grønt projekt
I 2012 vil de tre aktører i samarbejde med en lang række private virksomheder og organisationer arbejde på at få den grundlæggende finansiering på plads, så hele København kan blive engageret i et hidtil uset stort miljøprojekt baseret på modellen bag 2100.nu.
”Noget af det mest interessante i 2100.nu har været, at projektmodellen kan tilgodese både borgernes, politikernes og virksomhedernes målsætninger. I projektet har energiteknologi kunne matches med boligforeningernes ønsker, og det har ført til innovation på en måde som ikke er set før. For virksomhederne har det været spændende, fordi projektet på Østerbro har været stort. Når vi tager fat på hele København vil der være tale om meget store økonomiske potentialer for de virksomheder, der tør tage i mod udfordringen,” siger Jimmi Eiberg Jensen projektleder hos Københavns Energi.

Græsrøddernes tid er ikke forbi
”Vi har lagt kontrollen med projektet ud til deltagerne. Dermed er der opstået nye grupper ud af grupper, vi har været med til at starte. Selvom 2100.nu er afsluttet, er der stadig masser af aktiviteter. Eksempelvis er ungdomsforeningen Green Kids og flere andre opstået som spin-offs,” fortæller Jimmi Eiberg Jensen,
Metoderne fra 2100.nu har fået politisk bevågenhed, for det viser sig, at man for forholdsvis små midler kan mobilisere mange mennesker i byområderne, hvor energibesparelser har det største potentiale. I forbindelse med at leve op til klimapolitiske målsætninger er der opbygget nogle helt unikke redskaber, der kan benyttes alle steder.

Ny projektform mobiliserer virksomheder, borgere og organisationer
”Énvejskampagner virker ikke mere. Vores metode tager udgangspunkt i, at deltagerne tager det første skridt selv. Er de parate til det, giver vi dem støtte og netværk. På den måde har vi fået 20 pct. af alle boligforeningerne på Østerbro med. Eksperter på området fortalte os, at vi højst kunne få 10 pct. af dem med, men da vi nåede 20 pct. kunne vi ikke håndtere flere,” siger Jesper Minor fra Miljøpunkt Østerbro, der har været sekretariat for projektet 2100.nu. Miljøpunkt Østerbro har været med til at etablere den nye samarbejdsmodel, der trækker på erfaringer fra crowd-sourcing, byudvikling og traditionelt græsrodsarbejde.

For yderligere information kontakt venligst
Jesper Minor i MiljøPunkt Østerbro
Tlf.: 3149 0830

Jimmi E. Jensen
Projektleder
www.2100.nu
Direkte Tlf: 2795 4682
E-mail: jiej@ke.dk

Download PDF med de foreløbige resultater fra 2100.nu.