Kontorhoteller: Et bredt og varieret udbud af kontorhoteller i Danmark

Der er et bredt udbud af kontorhoteller i Danmark, og det betyder, at man stort set kan få sine ønsker opfyldt, hvis man leder efter et kontorhotel i en af de større byer. For den virksomhed, som er på udkig efter et kontorhotel kan bredden dog betyde, at det er vanskeligt at få overblik over markedet, som i den ene ende består af topprofessionelle med alle fornødenheder og i den anden ende blot et skrivebord i et fælleslokale. Det har stor betydning for prisen, og derfor er det vigtigt, at man gør sig klart, hvad ens behov er, inden man tager kontakt til en af de mange udbydere.

Kontorhoteller er gennem de seneste ti-år blomstret op i alle større byer verden over. De løser overordnet set den simple opgave at tilbyde virksomheder tag over hovedet. I takt med at efterspørgslen og konkurrencen er steget, har mange kontorhoteller specialiseret sig. Nogle tilbyder attraktive adresser, nogle går efter at være billigst, og igen andre tilbyder en lang række ekstraservices eller henvender sig til særlige målgrupper. Vi har talt med to ledere fra henholdsvis Brink Serviced Offices og Copenhagen Office Hotels om deres syn på markedet for kontorhoteller, og de udfordringer de selv, og deres lejere står overfor.

Kontorhotel, arbejdsplads, kontorplads

Enkelhed og lave priser på kontorhoteller
“Vi oplever, at vores kunder typisk kommer her, når de er i opstarts- og udviklingsfasen. De søger som regel et enkelt forløb, hvor de ikke skal tænke over møbler, varme, el, rengøring, leje, vedligehold og alt det andet som følger med, når man er lejer eller ejer. Her betaler man blot et enkelt beløb om måneden, og så er kontoret tilgængeligt 24 timer i døgnet,” siger manager Frederik R. Pedersen hos Copenhagen Office Hotels.
Copenhagen Office Hotels ligger i den mere økonomiske ende af skalaen og henvender sig til virksomheder, der ikke behøver omkostningstunge services såsom reception og telefonpasning. Al betaling foregår online, og det samme gør bestilling af kontorer. Dermed kan prisen holdes nede.

Kontorhoteller til det prisbevidste segment
“Pris er særdeles vigtig faktor for vores klientel. De er som regel nye virksomheder, hvor de faste udgifter bliver overvejet grundigt. Derfor har vi valgt en model, hvor der ikke betales depositum. Man betaler kun pr. måned et beløb der dækker alle udgifter, og det appelerer til mange nystartede virksomheder,” siger Frederik R. Pedersen.
Ud over at udgifterne kendes på forhånd, og man som virksomhed ikke skal binde kapital i ejendom eller lejeaftaler, så er der en administrativ fordel ved at vælge kontorhotel. Når en lang række af de faste udgifter samles på en faktura, bliver bogholderiarbejdet mere enkelt, og man kan koncentrere sig om sin kerneforretning. Læs vores tjekliste til dit kommende kontorhotel her: Link

Fokus på outsourcing af kontordrift hos Brink Serviced Offices
Hos Brink Serviced Offices har man valgt en anden model:
”Det vores kunder søger er, at kunne fokusere på forretning og ikke skulle bruge ledelsestid på kontoradministration og have medarbejdere, som ikke bidrager til kerneforretningen – det er det vi kan hjælpe dem med,” siger manager Christian Frederiksen hos Brink Serviced Offices.
Infrastrukturen er fuldt etableret og kontoret møbleret og klar. Man kan flytte ind og arbejde fokuseret fra dag1. Der er ingen initielle omkostninger forbundet, og man tilpasser omkostninger til det antal personer man er på gældende tidspunkt og kan udvide efter behov.

Fokus, fleksibilitet og økonomi
”Selv om de fleste, ved at flytte på kontorhotel, samtidig skærer omkostningerne, er det sjældent alene udslagsgivende for beslutningen for at flytte ind hos os. Hvis jeg skal give en top tre af årsager er det i prioriteret rækkefølge: 100 procent fokus på forretningen, fleksibel og skalérbar model og en samlet økonomisk betragtning.
Det skal opveje ulemperne ved at bo på kontorhotel, som kort er; man har ikke sit eget ’domicil’ , man kan ikke selv bestemme ’kaffen’, samt at man skal dele fællesfaciliteter såsom reception og kantine med andre virksomheder. Vores kunder er primært etablerede danske virksomheder samt danske afdelinger af udenlandske virksomheder blandt vores kunder,” siger Christian Frederiksen.

Vurder dine behov for service og beliggenhed af kontorhotel
Han anbefaler, at virksomheder, der er på udkig efter et kontorhotel gør sig helt klart hvilke behov, de har, inden de besøger kontorhotellerne. Der er store forskelle i service udbud, kvalitet og pris.
Hvis man blot har brug for en arbejdsplads med internet, findes der kontorfællesskaberne, hvor man udover en prisbillig kontorplads i et åbent miljø også har gode muligheder for at netværke.
Søger man et eget aflukket kontor, med basiskrav til møbler, rengøring og internet, er det ligeledes kontorfællesskaber og også kontorhotellerne, som er leveringsdygtige.
De servicede kontorerhoteller tilbyder fuldt udstyrede kontorer med møbler, internet, rengøring, tekøkkener, kantine med frokostordning og dertil receptionsservice og telefonservice,

Kontorhotel som værn mod usikre tider
Markedet for kontorhoteller er relativt nyt. For bare 20 år siden var fænomenet stort set ukendt i Danmark. Det betyder, at det er nyere virksomheder, der står bag og de arbejder stadig på at finde deres rette niche. Nogle klarer sig rigtig godt, mens andre gennem årene ikke har kendt deres niche godt nok, det gæder særligt i krisetider, hvor omkostningerne stiger og konkurrencen er hård. Copenhagen Office Hotels har i øjeblikket en udlejningsprocent på cirka 70 procent, og det vurderes af Frederik R. Pedersen til at være et repræsentativt niveau for branchen som helhed.
“Inden krisen var vi oppe på fuld belægning, men det er aftaget, som følge af afmatningen. Dog har vi oplevet, at visse virksomheder aktivt vælger et kontorhotel, som et værn mod usikre tider,” lyder det fra Frederik R. Pedersen.
Det skyldes, at når man bor i et kontorhotel, så har man ingen likviditet i fast ejendom, men måske endnu mere vigtigt er det, at man fra den ene dag til den anden kan op- eller nedskalere antallet af arbejdspladser. Denne mulighed har man kun i begrænset omfang som lejer eller kontorejer, og den er væsentligt i usikre markeder og i tider, hvor konjunkturerne svinger.