Krav om talevarsling i nybyggeri

Nybyggeri, der er indrettet til mange mennesker, skal fremover have installeret talevarslingsanlæg, som en del af brandsikringen. Det fremgår af det seneste bygningsreglement og gælder både nye bygninger og nye brandinstallationer i eksisterende bygninger. Lemvigh-Müller har deltaget som leverandør af talevarsling i de første installationer sammen med Midtjysk El Center.

Undersøgelser viser, at brandsirener fungerer dårligt. Folk ved ikke, hvad de skal foretage sig, og bliver forvirrede, hvilket er uheldigt i en krisesituation. Derfor kræver det seneste bygningsreglement, at nybyggeri, der er indrettet til mange mennesker, som ikke kender til flugtvejene, skal have talevarsling installeret. Talevarsling viser sig nemlig at være den mest effektive og sikre måde at få mange menneskers opmærksomhed og forståelse. De nye regler gælder eksempelvis offentlige bygninger og indkøbscentre.
Talevarsling er i princippet blot et højttaleranlæg, som i forbindelse med brand eller anden krisesituation via højttalere guider folk ud af lokalerne med indtalte talebeskeder.

Silvan installerer talevarsling fra Bosch
Et af de første steder i landet, som har installeret et talevarslingsanlæg i overensstemmelse med de nye forskrifter, er byggemarkedet Silvan i Svendborg. Anlægget blev installeret af Midtjysk El Center, som havde hovedentreprisen på elarbejdet. Projektleder fra Midtjysk El Center, Jesper Kirchheiner, siger:
”Løsningen hos Silvan blev vi enige om efter møde med Lemvigh-Müller, som er begyndt at forhandle Boschs Plena talevarslingsanlæg. Vi valgte anlægget, fordi det lever op til alle de kvalitetskrav, vi selv har og til de nye krav i bygningsreglementet. Derudover er Plena et konkurrencedygtigt produkt på prisen.”
Installationen i Svendborg tog omkring 14 dage at fuldføre, og i den forbindelse var det en fordel, at der var tale om et nybyggeri, fordi mange typer kabler kunne trækkes samtidigt. Jesper Kirchheiner har tidligere arbejdet med andre produkter til brandsikring, men anbefaler nu selv Plena til sine kunder.

Maksimal sikring i nødsituation
Efter installation, som Lemvigh-Müller var med til at projektere, har Jesper Kirchhein instrueret Silvans medarbejder i, hvordan talevarslingsanlægget benyttes korrekt.
Selve anlægget består udover højttalerne af et rackskab, der indeholder styreenhed, forstærkere, router, brandmandspanel og akkumulatorer, der kan levere strøm i op til 72 timer. Kablingen udføres med særligt brandsikrede kabler, som sikrer et funktionsdygtigt anlæg selv under kraftig varmeudvikling. Brandmandspanelet er til brug for brandvæsenet, hvis der skulle opstå brand. Indsatslederen er bekendt med anlæggets funktioner, og han kan derfor manuelt overtage styringen af det via brandmandspanelet. Det eneste Silvans medarbejdere skal foretage sig i en nødsituation er at aktivere anlægget via en af de opsatte alarmknapper og kontakte brandvæsenet pr. telefon.

Ét anlæg dækker alle behov
Brandmands-panelet er et fuldt funktionelt allekalds-panel med mikrofon til nødsituationer, store kontrolknapper til varslingsbeskeder, alarmbeskeder, kvittering for fejl og nulstilling, kvittering for evakuering og nulstilling.  Brandmandspanelet kan installeres op til 1000 meter væk fra Plena Talevarslingssystemet, dermed kan panelet gøres tilgængeligt ved en strategisk optimal indgang i bygningen.

Boschs Plena serie har en række udvidelsesmuligheder og smarte indbyggede features. Anlæggene kan blandt andet benyttes til musik, kundeoplysninger som tilbud og lukketid og ikke mindst lokalt samtaleanlæg, hvis der eksempelvis mangler mandskab ved kassen. Det betyder, at man som bygherre ved nybyggeri med et Plena talevarslingsanlæg får løst en række opgaver i samme system. Projektleder Jesper Kirchheiner fremhæver desuden anlægget for dets mange udbygningsmuligheder. Det er eksempelvis enkelt at tilføje nye zoner.
Midtjysk El Center har samarbejdet med Lemvigh-Müller gennem adskillige år, og i den seneste tid er forretningsområdet brand og sikkerhed blevet en vigtig forretning. Midtjysk El Center er med i TS-Gruppen, som på vegne af 18 elinstallatører indkøber elteknik hos blandt andre Lemvigh-Müller.

BOKS

Om Midtjysk El Center
Midtjysk El Center beskæftiger omkring 40 medarbejdere inden for traditionel elinstallation. Virksomheden, der er resultatet af en række fusioner, har særligt fokus på industri og sikringsanlæg, og satser på at ekspandere i det midtjyske. Midtjysk El Center har en lang historie og har til næste år 80 års jubilæum.

BOKS

Nye krav til brandsikring
Retningslinje 24 i det seneste bygningsreglement medfører ændringer på flere områder. Blandt andet betyder indførelsen af fælles europæiske standarder for komponenter i brandtekniske installationer, at komponenter, der benyttes i et varslingsanlæg, fremover skal være CE mærket i henhold til Byggevaredirektivet, som angivet i den aktuelle standard i DS/EN 54 serien. – Det er eksempelvis Boschs Plena-serie. Af andre væsentlige ændringer i krav til systemdele og dokumentation er:

•    Orienteringsplaner
•    Nødstrømsforsyning
•    overvågning af ledningsforbindelser

Retningslinje 24 gælder for både nye anlæg og ændringer af eksisterende anlæg.

BOKS

Plena talevarsling lever op til nye EU-krav
Bosch Security Systems har fået en godkendelse fra den uafhængige og internationale anerkendte testmyndighed TÜV Produkt Service GmbH i Tyskland for sin Plena Talevarsling løsning, og lever dermed op til de nye danske krav, der baserer sig på internationale standarder.
Plena Talevarsling er blevet TÜV testet i henhold til EN60849 certificeringen af “Sound Systems for Emergency purposes”. Dette betyder, at Bosch ikke blot kan sikre installatører, men også brandvæsen, konsulenter, rådgivere samt slutbrugere om, at talevarslingssystemet opfylder de strenge krav i den internationale standard EN60849. Denne standard gælder for offentligt tilgængelige bygninger som hoteller, skoler, underholdningssteder, sportscentre, banegårde, forretninger, indkøbs- og udstillingscentre. Plena Talevarsling er designet til små og mellemstore løsninger med op til hele 60 zoner, og det kan indeholde op til 255 talebeskeder. Systemet indeholder alle væsentlige funktioner til talevarsling. Det er eksempelvis:

•    fuld systemovervågning
•    omskifter til reserve forstærker
•    overvågning af højtalerkabler
•    indbygget styring af talebeskeder
•    let forståelige betjeningsknapper samt indikatorer på fronten
•    et komplet sæt af PA-funktioner

Plena Talevarsling er et Plug-and-play-system baseret på en styreenhed med en mikrofon til nødsituationer, en indbygget 240 W booster forstærker og beskedstyring i op til 6 zoner. Styreenheden kan enten bruges som en fritstående enhed i mindre løsninger eller enkelt udvides med op til i alt 60 zoner. Plena effektforstærkere kan tilføjes, hvis der er behov for yderligere effekt. Et valgfrit fjernstyringspanel, brandmandspanelet, der duplikerer alle systemets funktioner, kan tilføjes, hvis man ønsker at styre systemet fra en anden del af bygningen eller lokationen.