Kritik af dobbeltkontrol ved eksport af økovarer

Det Indre Marked lever ikke op til idealet om frihandel. Det må danske eksportører af økologiske varer affinde sig med, når deres varer skal kontrolleres både af afsender og modtagerlandet. Erhvervsdrivende, der eksporterer til en anden EU-stat, skal være medlem af kontrolorganer i både afsender og modtagerland, og det er for egen regning.
Afsenderlandets økologikontrol ignoreres på den måde af modtagerlandets kontrolorgan på trods af, at begge kontrolorganer er godkendt af EU.
Spørgsmål til EU-kommissionen
Problemet har affødt en række kritiske spørgsmål til EU-kommisionen fra parlamentsmedlem Karin Riis-Jørgensen (V). Hun mener at dobbeltkontrollen er diskriminerende og hindrer samhandelen i Det Indre Marked.
“Vi skal have afklaret, om her er tale om en teknisk handelshindring.
Derfor er jeg sikker på, at Kommisionen vil kigge opmærksomt på det.
Stemningen i EU er for økologi, og så dur det ikke, at der er hindringer for handelen med økologiske varer. Det vil også ødelægge ideen med det fælles landbrugsmarked i EU,” siger Karin Riis-Jørgensen.

10-15 danske
firmaer ramt Svaret fra Kommissionen kommer til april 1998 og kan ifølge Karin Riis-Jørgensen føre til, at det bliver indskærpet over for de enkelte lande at følge Romtraktatens anvisninger om frihandel. Kan Romtraktaten ikke bruges, så må der laves nye retningslinier, og det kan tage tid, skønner Karin Riis-Jørgensen.
Mellem 10 og 15 danske eksportvirksomheder er i øjeblikket ramt af ekstra udgifter og administration til unødvendig dobbeltkontrol i forbindelse med eksport af øko-varer.