Kvalitetsstyring er adgangsbillet til de globale markeder

Danske virksomheder stilles i stigende grad over for krav om dokumentation og kvalitet. Otto N. Rasmussen har som konsulent hjulpet underleverandører til bilbranchen, der har tradition for en høj grad af dokumentation. Han mener, at bilbranchens erfaringer og værktøjer kan benyttes af en række andre brancher, der også presses af krav om dokumentation fra globalt opererende kunder.

Vil man være med som underleverandør på de globale markeder, så er der kun én vej frem: kvalitet. Nogle brancher har vist os de tendenser som nu breder sig alle virksomheder, der handler internationalt. Det gælder medicinalbranchen, flybranchen og ikke mindst bilindustrien.


Photo credit: hotblack from morguefile.com

Bilindustrien eksempelvis har, udover almindelig ISO 9001 vertificering, krav til leverandører om forebyggende kvalitetsplanlægning og kvalitetsdokumentation af både leverandørernes processer og produkter. For at sikre slutproduktets kvalitet udbredes kravene til hele leverandørkæden og dermed som ringe i vandet til under- og underunderleverandører. – Men det er ikke kun bilbranchen, der stilles overfor stigende krav til kvalitetskontrol- og styring. Udviklingen udfordrer alle danske produktionsvirksomheder, og det går stærkt i disse år.
”Vi ser i øjeblikket, at kravene til kvalitetsdokumentation rammer alle brancher. Nogle er i stand til at følge med, mens andre må sige farvel til ordrer, fordi dokumentation ikke er i orden. Det er paradoksalt, men der er ordrer, som går til virksomheder i Fjernøsten, ikke på grund af lavere pris, men fordi virksomhederne i Østen kan leverede den fornødne dokumentation for kvalitet,” lyder det fra Otto N. Rasmussen.

Danske virksomheder er tilbageholdende

Hans erfaring er, at de virksomheder der er tilbageholdende med at etablere kvalitetsstyring ofte frygter mere administrativt arbejde og udgifter til nye systemer, som ikke umiddelbart giver indtægter. Denne frygt beror på misforståelser.
”Det er vigtigt, at man husker på, at når man som virksomhed begynder at arbejde systematisk med kvalitet, så vil der ske forbedringer internt og besparelser. Præcisionen vil stige markant, og det kan i sig selv være et incitament til at indføre kvalitetsstyring,” siger Otto N. Rasmussen.
En typisk dansk virksomhed bruger i dag mindst 10 procent af sin samlede omsætning på fejl. Ved at arbejde målrettet mod eliminering af fejl kan denne procentdel komme ned på under 5 på forholdsvist kort tid. Dernæst kan man begynde at arbejde med en nul-tolerance model eller systemer, hvor fejl måles i milliontedele.

Kvalitet skal være en ledelsesdiciplin

”Min primære opgave er at få ledelsen i de danske virksomheder til at forstå disse sammenhænge. De har været vant til at se kvalitetsstyring, som noget der foregår ude i produktionen. Men det skal op på ledelsesniveau, hvis virksomhederne skal kunne begå på et globalt marked,” siger Otto N. Rasmussen.
Han påpeger, at en af barrierne traditionelt har været ledelsens fokus på økonomi og virksomhedens økonomisystemer. Når det det kommer til kvalitetsstyring har det ikke været oplagt hvilke redskaber, man skal benytte. ERP-systemerne understøtter økonomi og beholdninger, men hvad skal man implementere for at holde styr på sin kvalitet?
”I fremtiden forventer kunder, at leverandører udover en perfekt vare til en god pris også leverer en dokumentationspakke,” lyder det fra Otto N. Rasmussen og han understreger at behovet er stort:
”En virksomhed, der ikke tager kvalitetsstyring alvorligt, vil ikke i fremtiden kunne levere til det globale marked. Så simpelt er det. Det vil ikke ske fra den ene dag til den anden, men udskilningsløbet går stærkt og det vil ramme alle brancher.”