Langebæk Logistik leverer bagagesystem til Aarhus Lufthavn

Aarhus Lufthavn er henover sommeren 2009 blevet renoveret. Øverst på lufthavnens ønskeliste stod en gennemgribende ændring af lufthavnens visuelle identitet. Derfor blev et arkitektfirma valgt til at varetage den overordnede projektledelse, selv om en stor del af opgaven drejede sig om bagagelogistik, sikkerhed og ergonomi. Alt i lufthavnen, både design og teknologi var det oprindelige fra etableringen i 1981. Langebæk vandt udbuddet om det komplette system til bagagehåndtering -og sortering.

Nyt design, ny bagagehåndtering og optimeret ergonomi og flysikkerhed var målene, da Aarhus Lufthavn sidste år gik i gang med en omfattende renovering. Det skulle falde sammen med åbningen af ny motorvej fra Århus mod Djursland og dermed markant forbedrede adgangsforhold til lufthavnen.
Renoveringen af lufthavnens interiør, bagagehåndtering og check-in skulle implementeres samtidig og uden at forstyrre den daglige drift af lufthavnen. Den udfordring bekymrede lufthavnens driftschef. Med over en halv million gæster om året og stramme tidsplaner var der ikke plads til byggerod og uforudsete hændelser.

Lars Holm Madsen, der er driftschef i Aarhus Lufthavn modtog tre bud på løsningen af logistikopgaven i Aarhus Lufthavn, men valget faldt på Langebæk Logistik af flere årsager.
”Langebæk Logistiks bud på vores bagagehåndtering var simpelthen teknisk overlegent og tydede på, at de havde sat sig meget grundigt ind i vores behov,” siger Lars Holm Madsen, der er driftschef i Aarhus Lufthavn.

Ombygning tog hensyn til drift
Første del af opbygningen af den nye bagagehåndtering var at skabe plads til at check-in kunne foregå upåvirket af byggeriet. Hele Check-in-området blev flyttet ca. 10 meter frem. Dermed var der plads til at arbejde bagved, og samtidig kunne det daglige check-in foregå uforstyrret. En ny bagmur blev opført i løbet af blot to dage, og det var ikke til at se, at de ti check-in lokationer var flyttet.
”Næste skridt var at installere det nye anlæg med mere end 75 meter transportbånd. Det gik helt efter planen, og alle Langebæk Logistiks ideer fungerede godt. Eksempelvis havde de foreslået at løfte transportbåndet op i ca. to meters højde for at give fald, når bagagen skal over i de vogne, der kører ud til flyene. Hele det setup fungerer glimrende, og alle finesser har kørt optimalt fra starten,” siger Lars Holm Madsen.
En anden ting, han var imponeret over, er den hurtige implementering. På blot en enkelt arbejdsdag blev den midlertidige mur fjernet, de nye check-in-skranker åbnet og bagagesystemet taget i brug.
”Det lyder utroligt, men der har ikke været en eneste rettelse på systemet siden den dag,” lyder det fra Lars Holm Madsen.


Photo credit: veggiegretz from morguefile.com

Nyt sikkerhedskoncept sparer mandskab
Renoveringen af Aarhus Lufthavn faldt sammen med nye reguleringer på flysikkerhedsområdet. De nye krav betyder blandt andet, at flypersonalet nu skal tjekkes i samme omfang som passagerer. I praksis betyder det øget arbejde for sikkerhedspersonalet, som nu også skal indrette personkontrollen efter hvornår flypersonalet border.
”Her havde Langebæk Logistik en genial løsning, som har sparet os for en del besvær, og sandsynligvis sparer det os også for at skulle ansætte en ny sikkerhedsmedarbejder. Problemet ville være opstået, når bagagen kører gennem sikkerhedskontrollen. Her skal den gennemlyses, og den traditionelle opbygning af et sådant anlæg er, at gennemlysningshastigheden følger transportbåndets hastighed. Dermed er sikkerhedsmedarbejderen bundet til at bemande gennemlysningsstation i hele den periode bagagebåndet kører. Det betyder, at der ikke er tid til at foretage persontjek af flypersonalet, som jo boarder på andre tidspunkter end passagerne, – typisk når passagernes bagage checkes ind,” siger Lars Holm Madsen.

Den umiddelbare løsning ville være at ansætte en ny sikkerhedsmedarbejder. –Men Langebæk Logistik fandt på en løsning på problemet, som gør det muligt at sætte gennemlysningen på pause. I pauseperioden kan indtjekningen af bagage fortsætte og transportbåndene forsætter, men gør det i et lukket loop. Når den sikkerhedsansvarlige kommer tilbage, kan han fortsætte med gennemlysningen, hvor han slap.

Sorteringsanlæg sikrer ergonomi
Aarhus lufthavn var i tvivl om hvorvidt, der skulle investeres i bagagesortering. Lars Holm Madsen forventede, at det ville være både dyrt og kompliceret.
Langebæk Logistik kiggede på mulighederne og kom op med en billig og stabil løsning, som tilgodeser portørernes dagligdag. De har nemlig hidtil skulle løfte al bagage manuelt fra transportbånd til vogne. Det arbejde minimeres nu helt, og portørerne kan koncentrere sig som om mere væsentlige opgaver.
”Det blev klaret med en meget enkel løsning, der benytter det samme stregkodesystem, som check-in og sikkerhedssystemet. Bagagen bliver løftet to meter, og derefter glider den på en sliske ned i en vogn, der kører det til det rette fly. Det har været en fremtidssikring, som alle i virksomheden er glade for – ikke mindst portørerne,” forklarer Lars Holm Madsen. Også lufthavnens kunder vil få glæde af systemet:
”Vi er jo kendt for at være meget præcise med vores bagage. På det område kommer vi bestemt ikke til at skuffe vores passagerer i fremtiden,” lyder det fra Lars Holm Madsen.

Fakta og citater:
”Langebæk Logistiks bud på vores bagagehåndtering var simpelthen teknisk overlegen og tydede på, at de havde sat sig meget grundigt ind i vores behov,” Lars Holm Madsen, driftschef Aarhus Lufthavn.

Om Aarhus Lufthavn
Aarhus lufthavn betjente i 2008 573.175passagerer. Aarhus Lufthavn har daglige ruteafgange til København, London, Barcelona, Oslo, Stockholm, Gøteborg samt flere ugentlige charterafgange til populære feriemål. Herunder Mallorca, Kreta, Cypern, Algarve, Madeira, Tenerife, Bulgarien, Rhodos og Tyrkiet.

Løsningen:
Aarhus Lufthavn har fået en ny bagagehåndtering –og sortering, der inkluderer:
• Totalløsning fra check-in til bagagevogne
• 10 check-in-konsoller
• Ca. 75 meter transportbånd
• Håndtering af bagage via stregkoder på rammeopdelte transportbånd
• Unik løsning til sikkerhedstjek, hvor bagage kører i loop, når security ikke er bemandet.
• Automatisk overførsel af bagage fra transportbånd til bagagevogne.
• Nyt anlæg understøtter 1 mio. passagerer årligt.
• Kapacitet til fire samtidige flyafgange