Lavtlønnede HKere foretrækker arbejde fremfor arbejdsløshed

På Aarhus Universitet arbejder nogle af landets dårligst betalte HK’ere.
Kontorassistent Annette Pedersen og to-sproglig korrespondent Randi Mose kunne begge spare penge ved at gå på dagpenge og blive hjemme.
Alligevel har de valgt arbejdslivet frem for lediggangen. Det er de sociale forhold, der gør det attraktivt at møde op hver morgen, ikke pengene, mener de.
“Det er nødvendigt at have et netværk, og mine børn skal ikke vokse op med en mor, der er arbejdsløs,” siger Randi. Hun tjener 17.000 kr. om måneden og har tre børn.
“Hvis jeg ville, så kunne jeg få et tilsvarende job i den private sektor og tjene over 20.000 kr. om måneden, men der ville jeg ikke have den samme sikkerhed i ansættelsen som her,” siger hun og noterer, at de private virksomheder efterhånden giver så gode muligheder for barselsorlov og fri på barnets første sygedag, at fidusen ved at være offentlig ansat snart ikke er til at få øje på.
Annette Pedersen og Randi Mose hører under HK-stat, og de regner ikke med, at der vil ligge mere i lønningsposen efter de næste overenskomstforhandlinger.
“Det er simpelthen for stressende at være arbejdsløs, så hellere et trygt job til en dårlig løn.”
Randi Mose
korrespondent
Annette tjener som kontorassistent med 31,5 timer om ugen omkring 13.000 kr. månedligt. Det efterlader hende knap 7500 kr. efter skat. På trods af, at hun ville få udbetalt mere ved at gå på dagpenge, er det ikke noget, hun har overvejet: “Der bliver set ned på de arbejdsløse, og det er jo ikke en situation, man ønsker at bringe sig selv i. Det er helt fint, hvis man er på forældreorlov eller barsel. Det er accepteret, men jeg tror ikke, der er nogen HK’ere, der vælger at gå arbejdsløse, fordi de kan tjene på det,” forklarer Annette Pedersen. Hun opfatter samfundet som fordømmende over for de arbejdsløse.
Randi Mose er enig i, at arbejdsløheden ikke er et alternativ, man overvejer: “Det er simpelthen for stressende at være arbejdsløs, så hellere et trygt job til en dårlig løn,” mener hun.
“Men det er uværdigt, at vi i denne lønramme skal lave de samme arbejdsopgaver som folk, der tjener langt mere, oven i købet på den samme arbejdsplads,” mener Randi Mose.