Lemvigh-Müller flytter ind hos kunderne

Lemvigh-Müllers lager flytter ud til kunden, og det skaber helt nye relationer mellem kunde og leverandør. Systemet hedder WMI2Box og er nu et landsdækkende leveringssystem, som sikrer, at Lemvigh-Müllers kunder altid har de rette varer på hylderne – i de rette mængder.

WMI2Box er blevet testet grundigt i de seneste tre år, og nu er Lemvigh-Müller parat til en mere offensiv markedsføring af systemet over for en bredere kundegruppe.
”Tidligere har det mest været interessant for de helt store kunder, men fordi Lemvigh-Müller nu også består af det tidligere Louis Poulsen, har vi pludselig et enormt produktsortiment. Det betyder, at det bliver mere rentabelt at køre ud til kunderne jævnligt, fordi de kan ordne en større del af deres samlede indkøb hos os,” siger salgschef hos Lemvigh-Müller, Peter Niklasson. For kunderne er der tilsvarende fordele ved at lægge flere indkøb samme sted og dermed reducere antallet af leverandører.

Outsourcet lagerstyring frigør ressourcer
Det er oftest de ”præferenceløse” varer, der egner sig bedst til WMI2box-håndtering. Eksempelvis kan det være kabelsko, skruer og søm, altså varer der bliver brugt mange af, men som der ikke stilles særlige krav til. Disse varer er standardprodukter, som sælges i no-name kasser. Der er stort set ingen konkurrence på de billige produkter, og derfor er der som regel intet vundet ved at forhandle om prisen hos forskellige leverandører. Tværtimod er besværet ved at indkøbe tit den største udgift ved præferenceløse varer.
”Med WMI2Box bliver håndtering af alle disse produkter samlet ét sted. Der bliver sendt én faktura, og det eneste, kunden skal gøre, er at fortælle os, hvor stor en buffer der er brug for. Det giver alt i alt en temmelig stor besparelse for kunden. Når både lagerstyring og indkøbshåndtering med ét bliver sammenlagt og delvist outsourcet, kan virksomheden begynde at koncentrere sig om de vigtige indkøb,” siger Peter Niklasson.
Han henviser til tal fra Dansk Transport og Logistik, som viser, at indkøbet af de præferenceløse produkter er en tidssluger i danske virksomheder. Omkring 70 procent af ressourcerne i indkøbsafdelingerne bruges til at håndtere blot 30 procent af de samlede indkøb – og en god del af disse 30 procent er netop præferenceløse og andre varer, som forbruges løbende. Den uhensigtsmæssige udnyttelse af indkøbsressourcerne kan nu reduceres betragteligt med WMI2box og det tilhørende onlinesystem LMe-partner.

Garanti for altid fyldt lager
LMe-partner er en ny, elektronisk markedsplads, som giver en række muligheder for WMI2Box-kunder.
LMe-partner indeholder flere funktioner, som både letter administrationen og skaber overblik. Der kan eksempelvis søges på ordrer og returordrer – og det gælder også ordrer, der ikke er afgivet via LMe-partner. Man kan give tilbud til sine kunder via systemet, fordi alle data om priser og hele varekartoteket er lige ved hånden. Dertil kommer, at systemet holder styr på virksomhedens lager-historie, og dét kan bruges strategisk til at sikre, at man hverken har for lidt eller for meget på lager. Det er nemlig muligt at sætte et maksimum og et minimum på de mængder, man ønsker at have liggende på lageret. Når det først er registreret i systemet én gang, garanterer Lemvigh-Müller, at der altid er de ønskede mængder varer hos den pågældende virksomhed. – Og der bliver ikke opkrævet noget leveringsgebyr for de løbende opfyldninger, når man benytter WMI2Box.

Besparelser i både produktion og administration
”Det er særlig interessant for servicevirksomheder, som har skiftende forbrug, at benytte maksimum/minimum-styringen. Når de ved, hvor meget de har – og hvor meget de typisk plejer at bruge – af en given vare, kan megen spildtid undgås. Noget af det værste for en servicevirksomhed er, når bilerne ikke kan komme ud og køre, fordi der mangler en stump, eller hvis et tilbud ikke kan effektueres på grund af manglende produkter på lageret. Med lagerhistorikken kender virksomheden præcist sin leveringsevne – og det er nemt at justere både op og ned,” fortæller Peter Niklasson. Han mener, at besparelserne i produktionen vil være mindst ligeså store som besparelserne i indkøbsafdelingen, når man udnytter mulighederne i WMI2Box fuldt ud. Præcis hvor meget den enkelte virksomhed kan spare på den daglige drift, laver Lemvigh-Müller indledningsvist en individuel beregning over.

En tillidssag
Vælger man en WMI2Box-løsning hos Lemvigh-Müller, er det i høj grad en tillidssag, mener Peter Niklasson. Der bliver vendt op og ned på de vante forestillinger om lagerstyring, fordi det nu er en ekstern part, der tager sig af det.
”Når vi etablerer et WMI2Box-samarbejde, starter vi altid med at gennemgå hele kundens lager. Her finder vi ofte mange besparelser bare ved at rydde ud i dobbelte lagervarer. Nogle gange er der ikke tale om dobbelt lagerbeholdning, men om varer, der ligner hinanden så meget, at et nyt produkt måske kan gøre det ud for dem begge. På den måde er vi i Lemvigh-Müller gået fra kun at være leverandør til også at være en rådgivende partner på lager- og produktområdet,” siger Peter Niklasson. Han oplyser, at der bliver taget godt imod WMI2Box ude hos virksomhederne, og særligt i en tid med mangel på arbejdskraft er effektiviseringsgevinsten velkommen.

Fakta:
2-kassesystemet har en lang historie
WMI2Box er et kundebaseret lagersystem, som bygger på mange års erfaringer fra detailhandlen. Metoden går ud på, at en del af leverandørens lager flyttes ud til kunden og fyldes op efter et sæt nærmere bestemte regler. Oprindeligt var der to kasser: Én man brugte af, og én man tog hul på i samme arbejdsgang, som man bestilte en ny. Først i de seneste år med introduktionen af brugervenlige IT-systemer er 2-kasseprincipperne blevet overført til industrien og servicefagene.