Logistik i nye sammenhænge

Begrebet logistik bliver udvidet i disse år. Traditionelle logistik-værktøjer bliver benyttet i usædvanlige sammenhænge, og nye samarbejdsformer udfordrer de gængse måder at tænke logistik på. Eksempelvis kan måder at løse logistikproblemer på i bryggeribranchen benyttes til at effektivisere i sundhedssektoren. At være agil og kreativ i valget af metoder til at løse logistiske udfordringer bliver en væsentlig konkurrencefaktor i fremtiden, vurderer Langebæk Logistik.

Der er brug for logistik flere og flere steder, og samtidig bliver logistikopgaver mere komplekse. Det viser en række af de seneste opgaver, som Langebæk Logistik har været involveret i. Fælles for dem er, at Langebæk Logistiks kunder har brugt nye metoder og anderledes samarbejdsformer for at få komplekse sager til at lykkes.

”Vi oplever, at vores kunder bliver mere forskelligartede. Fra primært at være produktionsvirksomheder er det nu også offentlige virksomheder og forskellige konstellationer af virksomheder og organisationer, vi arbejder sammen med. Det er en udfordring, men vi oplever en evne hos vores kunder til at tænke anderledes og være forandringsvillige. Den evne har fået nogle komplekse projekter til at gå op,”lyder det fra Peter Gyldendal, administrerende direktør i Langebæk Logistik.

At kompleksiteten stiger skyldes både nye teknologier, krav til dokumentation, godkendelser og skiftende lovgivning. Eksempelvis er de nye clad-rack-højlagre stadig ude i en gråzone rent juridisk. Brandmyndighederne har ikke et opdateret regelsæt at vurdere ud fra, og selve byggetilladelsen til et sådant byggeri kan kun gives som dispensation på grund af byggeriets højde. Dansk lovgivning er ganske enkelt ikke indrettet til de nye løsninger, som Langebæk Logistik rådgiver kunder om.

Logistik og lagerbygninger

Stigende krav til forhandlingsevne- og villighed
Det sætter bygherre og logistikkonsulent i en ny rolle, hvor planlægning skal kombineres med evnen til at kunne vende et projekt 180 grader og håndtere en ny, pludselig opstået situation. Samtidig stilles krav til forhandlingsevne og tålmodighed.
”-Og netop på det område bliver vi overrasket over, hvor agile vores kunder er. De er i høj grad parate til at bruge nye værktøjer, nye samarbejdsformer og tænke kreativt,” mener Peter Gyldendal.
Det gælder ikke mindst i det stigende antal projekter, hvor mange parter er involveret. Han peger blandt andre projekter på Københavns Kommunes Sundheds- og omsorgsforvaltningen samt Coops nye lagerfacilitet i Odense, som gode eksempler på den trend.
COOPs nye høj- og lavlager i Odense er blevet til i et unikt samarbejde mellem COOP, Langebæk Logistik og Odense Erhvervspark A/S, der er delvist ejet af Lillebæltsgruppen A/S.
Først udfordring var at få fod på den juridiske konstruktion: Odense Erhvervspark A/S ejer grunden, hvor COOP ønsker at leje sig ind. Det kræver, at Odense Erhvervspark A/S opfører et lager, som lever op til COOPs krav.
”Intet af det, vi har gjort, har været prøvet før. Der har været utroligt mange udfordringer og mange parter involveret. Et eksempel er, at banken ønsker dokumentation for udgifterne til byggeriet, inden de vil låne os dem. –Men byggeriets omkostninger kendes ikke, fordi der ikke er nogen troværdige referencer på clad rack-byggeri, eftersom lagertypen er så ny. Samtidig kræver kommunen dokumentation for alt det brandtekniske, men heller ikke på det område findes der nogen dansk lovgivning. Dermed er myndighedernes sagsbehandling helt individuel, – og i høj grad et spørgsmål, der er op til forhandling,” fortæller Tom Gregersen, der er Odense Erhvervsparks projektleder på byggeriet af lagrene til COOP.

Navigation i nye udfordringer
Andre væsentlige udfordringer for byggeriet i Odense har været sammenbygningen af de nye lagre med de eksisterende bygninger og en kortlægning af de miljømæssige påvirkninger på kort og lang sigt ved en evt. brand.
”Der har været mange faldgruber for projektet, men det lykkedes, fordi alle parter har været parate til at strække sig langt for at nå resultatet. Eksempelvis var vi usikre på Langebæk Logistiks dobbeltrolle som rådgiver for både Odense Erhvervspark og COOP midt i en forhandlingssituation. Det var utrygt for os i første omgang. Ingen af os havde stået i den situation før, og vi kender ingen fortilfælde. Alligevel gik alt godt, og jeg tror det skyldes parternes vilje og evne til at navigerer i pludseligt opståede situationer,” siger Tom Gregersen.
Han nævner i den forbindelse også Langebæk Logistiks evne til at bringe nye arbejdsmetoder i spil, når processen har trængt til det.
”Eksempelvis anbefalede Langebæk Logistik en metode til udvælgelse af byggefirma. Det var på et tidspunkt, hvor vi allerede havde afholdt mere end 25 hele dagsmøder med forskellige byggefirmaer, og vi kunne se, at der stadig var lang vej, inden vi kunne underskrive en kontrakt. Langebæk Logistik foreslog så en løsning, hvor vi underskrev en simuleret kontrakt med de to med interessante byggefirmaer. Taberen af de to skulle have et beløb, mens vinderen fik opgaven. Det førte til, at vi kunne gå mere i dybden med detaljerne i højlageret, og det gav en bedre forståelse mellem os som bygherre og COOP, der jo gerne skulle vende tommelfingeren opad til deres nye lejemål. Løsningen med en simuleret kontrakt og en bod til taberen har sparet os for meget, og er et godt eksempel på, at Langebæk havde en fornemmelse for vores situation,” siger Tom Gregersen.

Logistik tages ind i offentlig forvaltning
En tilsvarende høj kompleksitet er hverdagen i Sundheds- og omsorgsforvaltningens genoptræning i Københavns Kommune. En lang række hensyn til ventetider, lovgivning og patienters individuelle behov skulle matches med kompetencerne og kalendere på ikke mindre end 11 forskellige lokationer. Forvaltningen har ikke en kultur for at tale om logistik, men alligevel blev ordet oftere og oftere brugt på møder, i forbindelse med de organisatoriske udfordringer. Det førte til at organisationen i foråret 2009 kontaktede Langebæk Logistik.
”Vi havde et behov for at får styr på kapacitet, ressourcer og kompetencer. Vi får flere og flere patienter samtidig med, at der stilles flere administrative krav til os. Målet var at skabe en mere enkel hverdag for os selv og reducere stress og uhensigtsmæssige arbejdsgange gennem effektiviseringer,” siger Merete Røn Christensen, chef for Genoptræning København
Løsningen var nogle forholdsvist enkle ressourceværktøjer i form af software. Dernæst blev der identificeret en række enkeltstående punkter, hvor organisationen med få midler ville være i stand til at opbygge en mere strømline sagsbehandling.
”Samarbejdet med Langebæk Logistik har været både hurtigt og effektivt. Vi er som en offentlig myndighed i et andet paradigme end det som Langebæk Logistik normalt opererer i. Det kan give nogle gnidninger. Vores medarbejdere er eksempelvis ikke vant til at høre om begreber som LEAN. – Men når målet om, at vi skal være mere effektive og have en bedre arbejdsplads konkretiseres, så finder vi et fælles fokus. Det har Langebæk Logistik været rigtig gode til at hjælpe os med,” siger Merete Røn Christensen.

Synergier på tværs af brancher
Hun og hendes kolleger er nu færd med at implementere de forskellige værktøjer de har fået.
Værktøjerne er alle udviklet til industriel brug, men Merete Røn Christensen er overbevist om de kan fungere lige så godt i sundhedssektoren, fordi de først og fremmest tager sigte på optimering af processer.
”Udfordringerne er tit ens, uanset om der er tale om patienter, der mest effektivt skal have genoptræning, eller et bryggeri, der skal effektivisere med et nyt lagersystem. Vi ser i stigende grad at der er synergi mellem forskellige brancher og metoder. Hvad der tidligere var best practices i en bestemt type virksomheder er nu et princip, der kan benyttes i mange situationer. En af fremtidens udfordringer og konkurrenceparametre bliver at kunne navigere i det felt og bruge erfaringerne kreativt, ” fortæller Peter Gyldendal.