Lukkeloven skal gøres mere forståelig

Lukkelovens kryptiske formuleringer har skabt så meget splid om, hvordan den skal tolkes, at detailhandelen kræver en præcisering. På et møde, hvor både Erhvers- og Selskabsstyrelsen og HK/Handel i går deltog, blev en mere forståelig ordlyd for første gang diskuteret.
“Vi prøver at komme til enighed om nogle mere tidsvarende vejledninger, men vi er ikke kommet til de specifikke ordlyde endnu. Det var kun vores første møde, hvor vi har drøftet vores synspunkter, men vi er enige om at lukkeloven ikke skal ændres før år 2000, og at vi skal have klarere vejledninger,” udtaler formanden for HK/Handel, Jørgen Hoppe, efter mødet. Parterne mødes igen den 19. maj.

Otte politipåbud
Otte butikker landet over har af de lokale politimestre fået påbud om at holde lukket på tidspunkter, hvor butikkerne mente, at de havde lov til at holde åbent.
En formulering i lukkeloven giver nemlig mulighed for udvidet åbningstid, hvis butikken ligger på eller ved et havneareal. Hvad det betyder, og hvad et havneareal præcis er, har myndighederne og de forretningsdrivende ikke kunnet komme til enighed om.
Også lukkelovens paragraffer om omsætningsgrænsen på 13 mio. kr. for butikker, der har åbent om søndagen, har været genstand for improvisation.
Netto er den kæde der har været mest på kant med lukkeloven. Nettos afdelinger i henholdsvis Nyborg, Køge, Nakskov og Frederikshavn er blevet meldt til politiet for brud på lukkeloven.

Dom den 13. maj
Den første Netto-dom falder den 13. maj. I Holbæk forsøgte Kvickly at påberåbe sig havnereglen, men blev underkendt i den stedlige byret i august sidste år. FDB har anket dommen til Østre Landsret. I Svendborg er der rejst tiltale mod en Føtex, mens en anden Føtex i Nykøbing Falster i denne tid venter på politimesterens beslutning, om der skal rejses tiltale.

Fog i skudlinien
Endelig er DA’s formand, Niels Fog, også kommet i skudlinien, idet en af hans otte butikker, Fogs Friske Fødevarer, i Stege blev anmeldt for at overtræde lukkeloven.
Ingen af deltagerne ved mødet ville i går kommentere, hvordan den kommende vejledning kan komme til at se ud.