Lys til fremtidens torvehandel

Torvehandlen har fået sin renæssance – i udlandet og i Danmark. Forbrugerne strømmer til de små boder med friske specialvarer, og det er grundlaget for Torvehallerne, der netop er åbnet i Københavns centrum. Det er Jeudan, der har bygget de nye haller, og Lemvigh-Müller har været med på sidelinjen som leverandør af lysløsningerne samt beregninger af lysbehov. Torvehallerne på Israels Plads i København åbnede 2. september i år, og giver nu københavnerne mulighed for at handle kvalitetsfødevarer fra 78 indendørs boder fordelt på to haller samt i op til 70 udendørs stader. Målet har været at skabe et centrum for markedshandel, som det kendes fra de store markeder i middelhavsbyerne, men også de gamle fiske- og grøntmarkeder, der har eksisteret tidligere i København og mange andre danske byer.

Torvehallerne

Torvehallerne ligger der, hvor der tidligere var et grønttorv, lige ved Metroen bag Nørreport. Varerne bringes ind friske fra havne, økologiske gårde og mejerier landet over, og det overvældende udbud af specialvarer gør også, at Torvehallerne vil være et naturligt sted at besøge bare for at nyde stemningen, lugtene og de flotte opsætninger i boderne. Men Torvehallerne er ikke blot ly for de handlende.

Omfattende projekt til 70 mio. kr.
Torvehallerne i København er et omfattende projekt, som har været undervejs i over fjorten år. Inden hallerne kunne bygges, måtte der først bankes fundament ned i 15 meters dybde, og selve udformningen af hallerne har været gennem en række arkitekter og designere, inden den endelige udformning lå parat.
De mange boder har fået el, vand, gas, lys og et individuelt, genkendeligt grafisk udtryk leveret af et designfirma i London. De handlende har naturligvis omklædningsrum og pausestue i kælderen, ligesom der er indrettet fryse- og kølerum i kælderen for at fødevarerne kan leve op til gældende lovkrav. For at lette transporten til og fra kølerum er de to haller forbundet med en tunnel med tilhørende elevator.
De udendørsarealer er designet til at kunne fungere som multirum, hvor der både kan handles, opstilles scener eller områderne kan benyttes rekreativt af turister og københavnerne. Den samlede pris er på cirka 70 millioner kroner.

Lemvigh-Müller leverer lys til torvehallerne
De nye haller er designet af arkitektvirksomheden Arkitekturværkstedet i samarbejde med ejendomsvirksomheden Jeudan, der har haft entreprisen på byggeriet og i dag driver hallerne. Lemvigh-Müller har været med på projektet som leverandør af stort set alt lys, kabler, kabelbakker, en række tavler og styring.
Fra Jeudan er det arkitekt Anders Rønne-Skall, som, i samarbejde med arkitekt Hans Peter Hagens fra arkitekturværkstedet, har stået for lyssætningen på byggeriet. Han siger:
– Lyset er meget vigtigt for Torvehallerne, og den endelige løsning er blandt andet inspireret af de over 1.000 år gamle mauriske søjlehaller i Cordoba i Spanien. Vi ville gerne undgå, at lofterne skulle fyldes med armaturer, og derfor undersøgte vi mulighederne for at belyse loftet med projektører nedefra. Det giver en god effekt, som minder om dagslyset udendørs.
Dermed understøtter lyset arkitekternes overordnede idé om at lade overgangen mellem de indre og de ydre arealer være glidende.

Fleksibelt lys giver muligheder for individuelt lys i boderne
Anders Rønne-Skall påpeger, at lyssætningen har været en væsentlig del af projektets udførelse, fordi lyset kommer til at være tændt det meste af tiden. Der er dog mulighed for at dæmpe projektørernes effekt ved kun at tænde for halvdelen af dem.
Alle projektørerne er leveret af Lemvigh-Müller, som også har leveret armaturer og spots til boderne. Disse boder har hver fire spots, der kan placeres, hvor det skal være på fire skinner lige under det gennemsigtige loft. Det giver butiksejerne mange muligheder for at justere deres spots i forhold til de udstillede varer.
Skinnerne har tre-faser, hvilket gør det muligt at sætte flere spots på samme skinne, og styre dem uafhængigt af hinanden og det er muligt også at sætte andre enheder på skinnerne, eksempelvis en ventilator.

Én leverandør letter kommunikation i komplekst projekt
– Vi valgte Lemvigh-Müller som leverandør af lys, både fordi de kunne levere på meget kort tid, og fordi priserne var rimelige. Desuden kender vi Lemvigh-Müller fra andre projekter, og derfor har vi tillid til dem, siger Steven G. Andersen, der er chef for Jeudans el-afdeling.
Steven lægger desuden vægt på at Lemvigh-Müller har været i stand til at levere udregninger af lysbehov, og at det har været muligt at få leveret det meste lys fra Lemvigh-Müller. Dermed har dialogen været koncentreret til en enkelt leverandør, hvilket har lettet et i forvejen komplekst projekt med mange aktører.

Fakta:

Om Torvehallerne
Torvehallerne åbnede officielt 2. september 2011 efter 14 års politisk tovtrækkeri og planlægning. De ligger på Israels Plads, hvor Københavns Grønttorv var placeret indtil 1958. Fra 1958 og frem til 2009 kunne man på pladsen stadig købe grøntsager, frugt, blomster og enkelte andre fødevarer hos et mindre antal stadeholdere.
Det samlede torveareal er 6.600 kvadratmeter. De to haller er tilsammen 2.500 kvadratmeter. Dertil kommer en mindre pavillon, som skal rumme café og restaurant. På torvet er der store områder til udendørs stadepladser. Antallet vil variere med årstiden. Administration, kantine for stadeholderne og offentlige toiletter er placeret i den restaurerede gamle bygning på hjørnet af Frederiksborggade og Rømersgade. Ejendomsvirksomheden Jeudan er bygherre og står for driften af hallerne, herunder udlejning af stadepladser. Det samlede budget for opførelsen ligger på ca. 70 mio. kr.

Se mere på www.torvehallerne.net og http://torvehallernekbh.dk

Sådan belyses torvehallerne
Stort set alt lys i Torvehallerne er leveret af Lemvigh-Müller, som også har udført beregninger af lysbehov i overensstemmelse med Arbejdstilsynets krav og de helt særlige forhold, der gør sig gældende på en markedsplads.

• Til oplysning af hallerne er anvendt 80 Intro Studio Franco Z1 projektører
• Til oplysning af de enkelte boder anvendes 250 meter lysskinner fra Sjoc Lightning med ca. 170 Neptun spots og 8 Black Flood Spots på henholdsvis 35 og 70 Watt.
• I stålgelændere ved trapper til kældre er der indarbejdet i alt 15 meter LED Ribbon lys.
• Ca. 150 Riegens armaturer benyttes i torvehallernes kældre. 14 af dem er særligt beregnet til brug i kølerum.
• Lemvigh-Müller har desuden leveret mindre partier belysning fra producenterne Ensto og Jono.