Mænd planlægger brylluppet

Når brylluppet er aftalt, er det i stigende grad mændene, der trækker i trådene. Det viser en undersøgelse foretaget af Bryllup.dk blandt de brugere, som benytter avancerede værktøjer på nettet til at planlægge deres bryllup.

Det er stadig kvinderne, der fylder forummerne på de danske bryllupswebsites, men når det kommer til at bruge planlægningsværktøjer som bordplaner, gavelister og budgetter, så har mændene fundet deres domæne.
”Vi kan se af vores statistikker, at mændene i højere grad står for planlægningen. De vil sætte deres præg på alt, der ligger bag brylluppet, mens kvinderne i højere grad står for dekorationer – og kommer med input til mændenes mere nørdede systemer,” siger Kenneth Lund, der er direktør for Danmarks største bryllupssite www.bryllup.dk.

Planlægger bryllup i to år
Han mener, at der er tale om en generel trend – bryllupper bliver bedre planlagt, og mændene tager en større del af ansvaret. Brugerne på Bryllup.dk udfylder en række oplysninger om sig selv, og heraf kan det ses, at der det seneste år er dobbelt så mange, der har planlagt deres bryllup online, i forhold til de foregående år. Desuden kan man se, at hvor folk tidligere planlagde i tre til fem måneder op til brylluppet, så planlægger brudeparrene nu i cirka 10 måneder.
”Vi har faktisk en del par, som begynder allerede to år før deres bryllup. – Der er ingen tvivl om, at folk i løbet af de sidste par år er begyndt at gøre meget mere ud af det,” siger Kenneth Lund.

Bryllup.dk lærer af brugerne
I første omgang var direktøren for Bryllup.dk bekymret over de effektive planlægningsredskaber til budget, gæster, gaver og bordplaner, fordi de ville gøre håndteringen af bryllupper meget nemmere – og dermed fjerne selve grundlaget for Bryllup.dk. Sådan er det ikke gået. De intelligente programmer får derimod folk til at planlægge endnu mere. Her nævner Kenneth Lund, at det er en væsentlig faktor, at programmerne er åbne over for nye input:
”Når en bruger laver et budget, så lærer programmet om nye udgiftsposter. Disse poster vil så være tilgængelige for andre brugere. På den måde udvikler systemerne sig, i takt med at de bliver brugt,” siger han. Eksempelvis har bryllupsbudgettet nu 180 fastdefinerede udgiftsposter, baseret på brugernes egne, faktiske udgifter.

Jyder planlægger mest
Kenneth Lunds statistikker viser også, at de mest aktive til at planlægge bryllupper online er jyderne – rekorden tages af brudepar i Horsens-området. På Sjælland er det i det sydlige København, at flest folk sætter sig til tasterne for at få styr på det praktiske.
De voksende besøgstal på Bryllup.dk tilskrives i høj grad de gratis planlægningsværktøjer, som ikke findes andre steder. Succesen gør, at virksomheden bag nu er færd med at opbygge en international bryllupsportal på nettet.