Mac Baren effektiviserer med Festo

Festo og Dansk Styringsteknik står bag en enestående, fuldautomatisk pakkelinje hos den danske tobaksfabrikant Mac Baren Tobacco Company. Mac Baren har for nyligt insourcet en del af sin produktion fra andre produktionsfaciliteter, og den proces har krævet en mere effektiv pakning af de færdige produkter i Svendborg. Virksomheden har nu fået en pålidelig og fuldautomatisk løsning til pakning af deres produkter, der giver plads til vækst.

I 2009 henvendte tobaksfabrikanten Mac Baren sig til Dansk Styringsteknik for at få hjælp til et større projekt. Mac Barens udfordring var at strømline de sidste led i den samlede produktionen, hvor de færdige tobakspakker pakkes i kasser. Tre forskellige produktionslinjer mødes, og hver kan de levere en række forskellige typer tobaksprodukter. Mac Baren havde tidligere håndteret dette delvist manuelt, med med nye produkter og et stigende ønske om effektivisering var der behov for nytænkning.

Gode grunde til at automatisere

Mac Barens medarbejdere havde før brugt for meget tid på manuelt at omstille de gamle pakkemaskiner til nye typer produkter. De nye maskiner er computerstyrede, så hovedparten af omstillingerne kan fremover klares blot med et tryk på en skærm. En anden faktor var, at reservedele til de gamle maskiner skulle specialfremstilles, mens de nye maskiner er opbygget af standardmoduler, som er hurtigere og billigere at udskifte.
En væsentlig grund til udskiftningen var arbejdsmiljøet. Kravene til sikkerhed, støj og støv var ikke så skrappe, da maskinerne blev installeret, som i dag. Det har krævet løbende tilpasninger gennem årene, men den nye pakkelinje er indrettet efter alle nutidige arbejdsmiljøkrav.

Største løsning i Europa

Dansk Styringsteknik kontaktede Festo og sammen udarbejdede de to virksomheder et tilbud, blandt andet på baggrund af Festos beregningsprogrammer. Løsningen blev en unik fuldautomatisk pakkelinje, som er en af de største løsninger af sin art i Europa. For Dansk Styringsteknik var det naturligt at invitere Festo med i samarbejdet:
“Det kunne eksempelvis ikke svare sig for os at udvikle og lave en ny servoakse til gribearmene, når den allerede findes som standardkomponent i Festos udvalg. Derfor valgte vi at alliere os med Festo allerede fra starten og købe de gennemprøvede koncepter hos dem,” siger Carsten Lauridsen, der er ansvarlig for mekanisk konstruktion hos Dansk Styringsteknik.

Godt parløb fra starten

Festo har i processen assisteret med rådgivning, design, engineering og projektering af specialmaskinen, hvor alle de bevægelige komponenter er Festos. Festo har også assisteret med integration til den Siemens PLC, der står for den overordnede styring af af maskinen.
”Det har været et godt samarbejde med Festo. Når vi har fortalt om vores behov og detaljerne i de komponenter, vi skal bruge, så har vi fået konstruktiv feedback tilbage, og det har været en stor hjælp, at der har fulgt rådgivning med,” siger Carsten Lauridsen. Han påpeger også, at det har været en fordel at have Festo med på projektet allerede fra begyndelsen. Dermed har løsningerne kunne beregnes præcist første gang, og parterne har haft overblik over projektet fra begyndelsen.

Kort indkøringstid

Den fuldautomatiske pakkelinje hos Mac Baren i Svendborg står nu færdig og fungerer efter hensigten. Når der skal foretages mindre ændringer i produktionen kan Mac Barens medarbejdere selv håndtere indstillingerne på den nye fuldautomatiske pakkelinje, mens det lidt tungere og sjældnere programmeringsarbejde udføres af Dansk Styringsteknik.
”Mac Baren har været meget hurtige til at tage den nye teknologi til sig. – Og fordi maskinen er opbygget enkelt og med velkendte komponenter har indlærings- og indkøringstiden været meget kort,” fortæller Carsten Lauridsen.

Automatisering bevarer arbejdspladser i Danmark

For Mac Baren som virksomhed har det nye pakkeanlæg været en naturlig del af et større fokus på lønsomhed samt et ønske om at bevare den primære produktion i Danmark. Mac Baren har investeret stort i moderniseringen, og ser det som et nødvendigt led i at fremtidssikre anlægget i Svendborg og sikre sig en stærkere position på verdensmarkedet. Virksomhedens ledelse har tidligere udtalt, at alternativet til automatiseringen vil være en udflytning af produktionen til et land med markant lavere lønninger. Løsningen er dermed et godt eksempel på, hvordan en dansk virksomhed gennem automatisering kan bevare sin konkurrenceevne på et globaliseret marked.

Faktabokse:

Om Dansk Styringsteknik

Dansk Styringsteknik udfører projekter i hele Danmark. Hovedkontoret ligger i Odense på Fyn og der er datterselskaber i Århus og Sønderborg. Medarbejderne, der består af en gruppe af dygtige ingeniører og teknikere, kan løse opgaver på alle niveauer. Dansk Styringsteknik udfører flest kundetilpassede løsninger men udvikler også standardstyringer, hvor der stilles store krav til konkurrenceevnen både m.h.t. teknologi og kostpris. Som en mindre virksomhed har den formået at holde kapacitetsomkostninger nede, hvilket betyder, at der kan tilbydes en højt kvalificeret og engageret stab til konkurrencedygtige priser.

Om Mac Baren

Siden begyndelsen af Mac Baren Tobacco Company har været et familieejet tobaksfirma, og det er i dag 4. generation, Henrik Halberg, der driver virksomheden. Mac Baren Tobacco Company er det største familieejede tobaksselskab i Danmark, og beskæftiger omkring 150 specialister.