Medicon Valley – et kraftfelt af kompetencer

Medicon Valley Academy er en interesseorganisation der varetager offentlige og private institutioner i at skabe et med høj vækst inden for Life Sciences i Skåne/Sjællandsområdet. Det officielle navn for vækstområdet er Medicon Valley. Navnet minder om det amerikanske center for it-virksomheder Silicon Valley, og det er ikke helt tilfældigt.

Når en højteknologisk virksomheder skal etablere sig er hele verden i princippet åben, og der vil blive kigget nøje på en række faktorer, som kan bidrage til en sund forretningsudvikling. Nogle af de vigtigste parametre er tilgængelig arbejdskraft, netværk, uddannelse og offentlig opbakning, og de vil som regel kun være til stede, såfremt der allerede er etablerede virksomheder inden for samme branche i området.
Det betyder, at højteknologiske virksomheder har en tendens til at samles, og det kan betyde et gevaldigt økonomisk løft for både de enkelte virksomheder, branchen og økonomisk for hele regionen.

Vækstområder kan bygges
Medicon Valleys opgave er at facilitere denne udvikling i området Skåne og Sjælland på vegne af ca. 250 medlemmer fra offentlige og private virksomheder. Den nyansatte direktør i Medicon Valley Academy, Stig Jørgensen, siger:
”Vi har et unikt område, som er opstået fordi mange aktører spiller sammen og har gjort det længe. Flere andre steder i verden forsøger man, at skyde mange penge i at udvikle tilsvarende områder, men det er svært uden de historiske rammer, vi har i Medicon Valley. Mængden af intelligens pr. kvadratmeter er usædvanlig høj, og det skaber et kraftfelt med synergi.”
Medicon Valley startede oprindeligt som et samarbejde mellem universiteter på tværs af Øresund, og netop det, at området strækker sig over landegrænser, har været medvirkende til den store succes, mener Stig Jørgensen.

Fleksibilitet over grænserne
”Det giver os en fleksibilitet, idet vi kan kombinere det bedste fra de to lande. Vi sidder eksempelvis tæt på Christiansborg og beslutningstagerne, det gavner også den svenske side af Medicon Valley. En anden fordel er at området tiltrækker investorer fra begge lande, faktisk fra hele verden, og ikke mindst har vi i kraft af samarbejdet over grænserne muligheder for at tiltrække EU-midler,” siger han.
Stig Jørgensen har netop vist en kinesisk delegation rundt, og Medicon Valley samarbejder nært med andre tilsvarende clusters af lifescienceinstitutioner, private og offentlige, virksomheder i både Baltikum, Polen og Rusland og dette arbejde vægtes højt.
”Vi er efterhånden ret berømte ude i verden. Både på grund af vores fire kernekompetencer inden for sukkersyge, neuroscience, kroniske betændelsestilstande og kræftbehandling, men i særdeleshed for vores unikke samarbejde mellem universiteter, sygehuse og farmaceutiske virksomheder og andre virksomheder, der leverer varer til sundhedsindustrien.”

Se mere på Medicon Valley Academys hjemmeside: www.mva.org