MidtVest Bredbånd og Lemvigh-Müller i samarbejde om fibernet

Lemvigh-MüllerMidtVest Bredbånds vision er at levere fibernet til en stor del af Jylland i løbet af ganske få år. Der er fuld gang i nedgravningen af kabler, og på en almindelig arbejdsdag er der typisk 10-12 graveprojekter i gang samtidig. Det stiller store krav til logistik, indkøb og samarbejdet med leverandørerne.

Lemvigh-Müller er en af de største leverandører af komponenter, kabler, centralskabe og omkring 250 andre varenumre til den omfattende bredbåndsudrulning i Midt- og Vestjylland. Samarbejdet mellem Lemvigh-Müller og MidtVest Bredbånd begyndte allerede, da de første spadestik blev taget, men blev i løbet af 2007 udvidet og præciseret over flere omgange. MidtVest Bredbånd havde behov for at modtage materiel på helt specifikke adresser på præcise tidspunkter for at undgå stop i gravearbejdet. Hidtil var dette løst ved at have et lager i Holstebro, som blev administreret af den lokale Lemvigh-Müller afdeling i Holstebro. Derfor blev der indgået aftale om at benytte Lemvigh-Müllers centrallager i Odense. Anders Olsen, der er indkøber hos MidtVest Bredbånd, siger:
”Det er faktisk en fordel for os, selvom lageret ligger langt væk. Vi kan bestille indtil klokken fire om eftermiddagen og have vores varer ude på projektpladserne næste morgen, når arbejdet begynder. En anden fordel er, at vi har fået et godt overblik over vores forbrug via statistik, som Lemvigh-Müller leverer.

Økonomisk fordel
Statistikken er til gavn for begge parter. Den sætter Anders Olsen i stand til at projektere langsigtet og have overblik over økonomien. Omvendt kan Lemvigh-Müller ud fra de samme datasæt beregne, hvilket og hvor meget materiale der skal være til rådighed på centrallageret i Odense. Det er en fordel for Lemvigh-Müller, og det har også afspejlet sig i de forhandlede priser.
”Vi er en ny virksomhed, der kun har eksisteret et par år. Vi har været nødt til at opbygge en organisation fra bunden, og da vi er en virksomhed med mange forskelligartede kompetencer, er det vigtigt for os, at vores leverandører kan tilpasse sig vores organisation. Derfor er vi glade for den samarbejdsvillighed og fleksibilitet, der bliver vist fra Lemvigh-Müllers side,” siger Anders Olsen.
Et eksempel på dette er, at Lemvigh-Müller og MidtVest Bredbånd har aftalt en række specielle varenumre, som dækker over et sæt af produkter, der som regel benyttes i sammenhæng. Det gør bestillingen enklere og er samtidig en sikkerhed for, at disse produkter ankommer samlet.

Bedre logistik og viden om produkterne
MidtVest Bredbånd er nu helt sikre på, at deres liste over nødvendige standardvarer blot er få timer væk – og overskydende varer bliver taget tilbage.
”Der er ingen tvivl om, at logistikken er blevet meget bedre. Vi har ikke regnet præcist på det, men det er klart, at vores vare-tilgængelighed og overblik over lageret betyder noget for økonomien,” fortæller Anders Olsen, der selv har været på besøg på centrallageret.
Samtidig har det nære samarbejde den fordel, at der aldrig er langt til specialistviden om diverse produkter.
”At udrulle fibernet er ingen standardopgave. Det kan gøres på mange måder, og derfor står vi tit i den situation, at vi søger vejledning om produkters muligheder og begrænsninger. Her er det vigtigt, at vi har dygtige leverandører, som ved noget om deres produkter – og det gør Lemvigh-Müller,” siger Anders Olsen, der dagligt taler med sine kontaktpersoner hos Lemvigh-Müller.

E-handel via LMe-Partner
I øjeblikket bestiller MidtVest Bredbånd sine produkter via telefon, mail eller fax. Fra januar 2008 vil virksomheden dog begynde de første test af Lemvigh-Müllers e-handelsplatform, LMe-Partner.
”I løbet af det sidste år er vi nået meget langt, og vi er godt tilfredse med samarbejdet med Lemvigh-Müller. Vi har nået, hvad vi satte os for, men nu bliver opgaven at optimere, og i den forbindelse er elektronisk handel yderst interessant. Udfordringen bliver at få vores IT-systemer til at arbejde sammen med Lemvigh-Müllers og andre leverandørers. Med Lemvigh-Müller har vi set, at der er en vilje til at få tingene til at lykkes, og derfor ser vi frem til at tage hul på den elektroniske handel,” slutter Anders Olsen.

Om MidtVest Bredbånd
MidtVest Bredbånds opgave er at tilbyde alle midt- og vestjyder hurtige bredbåndsforbindelser inden 2012 – leveret via et nyt fibernet. Dækningsområdet strækker sig fra Hanstholm i nord til Grindsted i syd, og visionen er, at alle borgere i området skal have tilbud om lynhurtigt Internet og tilhørende services. Der er allerede gravet op mod 30.000 kilometer kabelrende og lagt 18 millioner fibre i jorden.
MidtVest Bredbånd er ejet af syv midt- og vestjyske forsyningsselskaber, men dagligt drift, produktion og lager er helt udskilt i det fælles selskab.