Novi A/S – ledelse og økonomi til gode idéer

Forskerpark, innovationsmiljø og venturemidler. Nordjyske Novi A/S har det hele, og med 16 års erfaring er der megen hjælp at hente, hvis man som forsker står med en god idé.

Ud over rådgivning og fysiske rammer for nystartede virksomheder har Novi A/S i syndikering med andre venture selskaber investeret godt en mia. kr. i sin portefølje af højteknologiske opstartsvirksomheder. Virksomhederne er primært indenfor it og telekommunikation, sundhedsteknologi og specielle biotech nicher. Kontakten til virksomhederne skabes gennem netværk samt Novi A/S´ ventureafdeling, NOVI Innovation A/S. Som en af de få investorer på det danske venturemarked har Novi A/S valgt at fokusere på de helt tidlige stadier, den såkaldte preseed- og seed-kapital. Her er der traditionelt et hul i forhold til andre investorers investeringsstrategier, og det giver Novi A/S en interessant, men risikobetonet niche.

Stor risiko ved tidlig venture
Direktør i Novi A/S Poul Ernst Rasmussen siger:
”Der er utrolig stor risiko i de tidlige faser af en højteknologisk virksomheds opstart. Produktet kan være under udvikling eller patentering andre steder, og så er virksomheden pludselig intet værd. Dertil kommer, at virksomhedens produkt skal gennem langvarige test, forsøg og offentlige godkendelser, hvor der kan vise sig uoverstigelige problemer. Dette gælder særligt for de højteknologiske virksomheder som medico- og bioteknologivirksomhederne.”
Også de menneskelige faktorer kan vise sig at være hindringer for virksomhedens udvikling, fortæller Poul Ernst Rasmussen. Det kan eksempelvis være uenigheder om strategi mål og ledelse.
Af de virksomheder, som Novi A/S indgår et venturesamarbejde med, er målet at mindst 20-30 pct. skal bringes frem til en exit i form af salg af virksomheden. Indtægterne ved disse exits skal dække over tabene ved de virksomheder, der ikke nåede så langt.

Markedspris på forskningen
Et nyt venturekoncept, som Novi A/S er den første i Europa til at benytte sig af, giver mulighed for, at der kan investeres endnu tidligere i udviklingen af kommercielle idéer. Målet er at indgå samarbejde om patenter med forskerne og institutionerne og udvikle ideen til salg til etablerede virksomheder i den relevante branche i løbet af 2-3 år. Herefter overtager køberen fuldt ejerskab og den fortsatte udvikling af produkter baseret på den patenterede teknologi.
Novi A/S har i øjeblikket 7-8 projekter i gang i LicFond-regi. For hvert projekt er der oprettet et aktieselskab, hvor forskningsinstitutionen indskyder rettigheder til viden samt arbejdstimer til videreudvikling, og hvor LicFond indskyder kapital og projektstyring.

Se mere på www.novi.dk