Ny handlingsplan skal nedbringe antallet af ulykker i YIT

En ny, overordnet handlingsplan er under udarbejdelse. Planen skal understøtte YITs målsætning om nul arbejdsskader.

Ulykker med el, overbelastning, fald og øjenskader er desværre også en del af arbejdet i YIT. Der er langt til målsætningen om nul arbejdsskader, men målet bliver nu bakket op af en omfattende handlingsplan. Den er netop ved at blive udarbejdet i samarbejde mellem de mange sikkerhedsgrupper, QHSE-afdelingen og et eksternt konsulentfirma. Det foregår blandt andet via en workshop i sikkerhedsorganisationen, og konsulentfirmaet har været en tur rundt i afdelingerne og set på arbejdsmiljøet og har interviewet sikkerhedsgrupperne lokalt. Arbejdet skal munde ud i en ny og mere effektiv måde at håndtere sikkerhed på i YIT.

Sikkerhed med i alle beslutninger
”Det meste omkring arbejdssikkerhed er allerede beskrevet i lovgivningen og vores sikkerhedshåndbog, men vi kan gøre et stort arbejde selv ved at oplyse og holde fokus på sikkerhedsforanstaltninger, og det er, hvad den nye plan skal hjælpe os med,” siger QHSE-manager Lone Kirketerp.
Handlingsplanen kommer først og fremmest til at dreje sig om at finpudse eksisterende værktøjer, så de bliver mere effektive og lettere at anvende i praksis. Endvidere skal de medarbejdere, som har nøgleroller i forbindelse med sikkerhedsarbejdet, være tilstrækkeligt godt klædt på til at kunne udføre dette arbejde. Det gælder lige fra tilbudsgivning og planlægning af arbejdet til opsamling og implementering af den viden og erfaring, YIT får fra ulykker og nærved-hændelser.

For mange ulykker i YIT
”Vi har for mange arbejdsulykker i øjeblikket. Vi ligger en anelse højere end tilsvarende virksomheder, på trods af at vi ifølge vores BST gør mindst lige så meget for sikkerheden som andre virksomheder i branchen. Sikkerheden er prioriteret højt hos YIT. Der bliver ikke sparet på tekniske hjælpemidler og personlige værnemidler, og medarbejderne kan få det, der er brug for. Men samtidig er vi i en branche, hvor det går rigtig stærkt, så hvis det i planlægningsfasen glipper med at få bestilt en lift, ender det måske med, at medarbejderen i stedet udfører arbejdet fra en stige,” forklarer Lone Kirketerp.

Holdningsændring
Hun peger på, at rammerne for god arbejdssikkerhed er på plads, men at der stadig er en stor gruppe ulykker, som er svære at komme til livs. Det er de såkaldte adfærdsulykker, og de dækker over 98 procent af samtlige ulykker. Adfærdsulykkerne er de skader, som opstår ved uopmærksomhed, forkert brug af værktøj, og det man kalder ”hændelige uheld”. Derfor vil en væsentlig del af den nye plan komme til at handle om holdningsændring – og det er langt sværere at gennemføre end at sørge for, at der er værnemidler på en byggeplads.

Nul ulykker er målet
”Det er måske urealistisk at nå målet om nul arbejdsulykker, men målsætningen er nødvendig at have, hvis vi skal nedbringe antallet af ulykker, og det er vigtigt at minimere potentialet for de alvorlige ulykker,” mener Lone Kirketerp.
Den endelige plan bliver præsenteret i løbet af efteråret 2007, og den vil indeholde en række konkrete mål og aktioner. Derudover vil den beskrive og udstikke retningslinjer for uddannelse inden for sikkerhed og beskrive, hvordan YIT kan udveksle viden om arbejdssikkerhed mellem afdelingerne.

Fakta:
40 sikkerhedsgrupper
I YIT i Danmark består sikkerhedsorganisationen af over 80 sikkerhedsrepræsentanter og arbejdsledere, fordelt i ca. 40 sikkerhedsgrupper. Sikkerhedsgrupperne varetager arbejdsmiljøarbejdet lokalt i de enkelte afdelinger, og alle sikkerhedsgrupper mødes to gange om året.

Fakta:
QHSE – ny afdeling i YIT
QHSE er en nyere afdeling i YIT. Enheden tager sig af Quality, Health, Safety og Environment og er beliggende i Fredericia. Lone Kirketerp er leder af afdelingen, og hun kom til YIT i 2006.

Fakta:
79 ulykker i 2007
I løbet af 2007 frem til 1. september blev der registreret 79 arbejdsulykker i YIT i Danmark. Omkring halvdelen af ulykkerne medførte fravær for den pågældende medarbejder.