Ny kapital til adServing International

Vækstvirksomheden adServing International har fået aktionærernes opbakning til at optage et lån som vil tilføre virksomheden fem millioner kroner. Midlerne skal sætte yderlige skub i afsætningen af banebrydende, digitale annonceplatforme og cementere adServing Internationals position på de væsentlige markeder.

Med fem millioner mere i likvide midler er vejen banet for adServings Internationals vækststrategi. Lånet er optaget som et rentefrit og uopsigeligt lån, der først skal tilbagebetales 3. marts 2013. Det er således meget flotte vilkår, som lånet er optaget på. Det har været aktionærerne også tilkendegivet idet de enstemmigt vedtog at optaget det ved en ekstraordinær generalforsamling.

Enig generalforsamling bakker ledelsen op
”Vi har nu mulighed for at styre helt uden om finanskrisen og forfølge vores strategi om aggressiv vækst og udvikling. Vi er meget glade for, at en enig generalforsamling har bakket ledelsen op i dette,” siger Jesper Møller, der er administrerende direktør i adServing International A/S.
Den ekstraordinære generalforsamling fandt sted 3. marts, og her blev det desuden vedtaget at lånet skal være konvertibelt for kreditor. Det betyder, at adServing Internationals långiver kan vælge at konvertere sine fem millioner kroner til aktier i adServing International, såfremt selskabet bliver noteret på OMX-børsen. Kreditor er desuden tildelt to optioner på hver 500.000 kroner. Det vil i givet fald ske i forbindelse med en tilsvarende forøgelse af virksomhedens aktiekapital.

Stigende efterspørgsel trods lavkonjunktur
Kapitalforøgelsen bidrager til direktørens optimisme på virksomhedens vejne:
”Vi oplever en stigende efterspørgsel på de markeder vi operere i, og vi forventer et stigende kundegrundlag de kommende måneder, trods finanskrisen, ” fortæller Jesper Møller. Han oplever, at virksomheden ligefrem er positivt påvirket af lavkonjunkturen:
”Der er en tendens til at onlineannoncering stiger i nedgangsperioder, – simpelthen fordi det er billigere og nemmere at kontrollere end andre annonceringsformer. Det påvirker vores vigtigste forretningsområde: udlejning og drift af software for afvikling og 3. partsmåling af digitale Internetbaseret annonceafvikling,” lyder det fra Jesper Møller.

Om adServing International A/S
adServing International A/S udlejer annoncesystemer til håndtering af online annoncer og anden
digital annoncehåndtering. Virksomheden er repræsenteret med agenturer i Danmark, Sverige,
Island, Holland, England og salgsaktiviteter i Finland. adServing International A/S’s annoncesystemer
anvendes i dag i 12 europæiske lande. Virksomheden har en klar strategi med fokus på hele
Europa, og forventer at være repræsenteret i 25 europæiske lande i 2010. For mere information om
adServing International A/S, besøg www.adservinginternational.com