Nye muligheder med gulvvarme

Engang var gulvvarme forbeholdt nybyggeri og hårde gulve i sten, tegl eller beton. Nye teknologier har ændret på dette, og i dag er det næsten lige så nemt at lægge gulvvarme som at skifte tæppe. Det giver et boom i udnyttelsen af kælderrum og installation af varme i badeværelsesgulve, som tidligere har været kolde.

Et gulvvarmelag på blot 2,5 centimeter er nu på markedet. Det kan bruges overalt, og efterspørgslen er stigende, fortæller Vagn Petersen fra Aarup Olie & Gas ApS. Det skyldes både den generelle energieffektivitet, gulvvarmen har i forhold til radiatorer, men også det seneste bygningsreglement, som trådte i kraft i foråret 2006. Dét gør det lovpligtigt at være ekstremt miljøbevidst ved nybyggeri eller ved større om- og tilbygninger. Bygningsreglementet sætter helt nye og skrappere krav til boligernes energiforbrug og dermed også isoleringsevnen.

Ulemper ved gulvvarme reduceres
”Fordelen ved gulvvarme er, at varmen er meget nemmere at styre i huset. Med Combipladerne bliver der ledt en konstant strøm af ikke særlig varmt vand rundt i systemet. I de traditionelle gulvvarmeanlæg var det vanskeligere at styre, fordi der først skulle varmes et tykt betonlag op, inden man kunne mærke varmen. Derfor fungerer traditionel gulvvarme ikke så godt med andre varmekilder, fordi varmen først kommer senere, og når den er der, så er det i lang tid. Risikoen er, at man skruer højt op for andre varmekilder, mens man venter på gulvvarmen, og når den så kommer, er der for meget af den. Man kommer således nemt til skiftevist at have det for varmt og for koldt.”Benytter man derimod Combiplader, så er varmen der med det samme.

Gulvvarme

Alternativ til dyr el-varme
Tidligere var det sådan, at hvis man skulle installere gulvvarme i eksisterende huse, så faldt valget næsten altid på el-varme, fordi det kunne udlægges nemt og kun fylder et par centimeter. Problemet er, at elvarme er meget dyrere i drift end vandvarme via centralvarme, olie eller gas. Med elvarme er man desuden låst fast til elpriserne, mens vandvarme kan komme fra mange forskellige kilder, eksempelvis gaskedel, solvarme eller brændefyr – eller kombinationer af disse. Man får med andre ord en langt større fleksibilitet.


Enkel installation sætter gang i byggeriet

Med den nye teknologi er der kommet gang i udnyttelsen af kælderrum, gulvvarme i gamle badeværelser og mange andre projekter, som hidtil har været skuffeprojekter på grund af prisen og det besværlige arbejde.
”Combipladerne er som skabt til efterisolering,” siger Vagn Petersen, der selv har installeret adskillige gulvvarmesystemer forskellige steder på Fyn hos både private og virksomheder.
”Et godt eksempel er kælderen. Her har man tidligere været nødt til at banke gulvet op og grave ud for at etablere gulvvarme. Det er en stor operation, som er dyr og krævende. Med Combipladerne kan vi blot lægge ét enkelt lag ud, slutte til varmesystemet, og så er det ordnet.”
Bygger man nyt, vil man opleve, at Combipladeløsningen er en anelse dyrere i indkøbspris end at nedstøbe gulvvarme. Det vil dog hurtigt tjene sig hjem igen, fordi det bliver meget simplere at justere sit energiforbrug. Hvis man benytter Combiplader som alternativ til at banke et eksisterende gulv op, så er der for alvor tid og penge at spare, lyder det fra Vagn Petersen.

Gør-det-selv?

Der skal ikke søges byggetilladelse for installation af gulvvarme i private boliger.
I princippet kan man selv lægge gulvvarmen, altså lægge varmeslangerne eller Combipladerne ud, men forbindelsen til varmekilden skal godkendes af en autoriseret vvs-mand. Før du går i gang, er det derfor under alle omstændigheder en god idé at tale med en fagmand for at sikre dig, at han vil sige god for dit arbejde.

Hvis du skal slutte gulvvarmen til fjernvarmen, er det også vigtigt, at du kontakter fjernvarmeselskabet, da det nogen gange vil besigtige varmeslangerne, inden du støber dem ind i beton. I områder med tilslutningspligt til fjernvarme eller naturgas kan det være et krav, at dit hus er tilsluttet disse varmekilder. Har man gas, er det en meget fin kombination med gulvvarme.

Fordele og ulemper når du skal vælge varmekilde
Gulvvarme har forskellige fordele og ulemper, som det er godt at have med i overvejelserne, når du skal beslutte, om du vil udskifte dine radiatorer med et gulvvarmeanlæg.

Fordele ved gulvvarme
• Du får større frihed til at indrette og møblere rummet uden radiatorer.
• Du undgår fodkulde.
• Du får et mere jævnt opvarmet rum.
• Mange oplever gulvvarme som mere behagelig end opvarmning med radiatorer. (Der er varmt om fødderne og køligere ved hovedhøjde.)
• Gulvvarme skal hverken males, rengøres eller vedligeholdes.
• Støv hvirvler ikke så meget rundt som ved radiatoropvarmning.
• Gulvvarme er mere økonomisk.

Ulemper ved gulvvarme
• Gulvvarme er som regel længere tid om at varme rummet op, og det tager også længere tid at køle det ned igen, når du slukker for varmen. – Dette gælder dog ikke for de nye combiplader, da der ikke er et tyk lag cement, der skal opvarmes, før varmen når rummet ovenover.
• Gulvvarme kan ikke altid dække varmebehovet i ældre huse, der ikke er godt isolerede.
• Gulvvarme kan give mere træk ved vinduerne.
• Hvis gulvvarmen går i stykker, er den besværlig og dyr at reparere. Dette gælder ikke for Combiplader, idet de ikke er støbt ned i gulvet.

Fakta om gulvvarme
Varm luft stiger til vejrs. Derfor oplever mange, at der er fodkoldt i hjemmet, selvom radiatorerne er skruet helt op. Opvarmning med gulvvarme giver den store fordel, at varmen fordeler sig bedre i rummet. Det betyder igen, at rummet føles mere komfortabelt. Og en ekstra gevinst er, at gulvvarme er økonomisk på grund af den optimale varmefordeling i rummet.

Sådan gør du:
Combiplader på fast, plan gulvetage
Combipladerne er forsynet med polystyren på bagsiden og udlægges direkte på det plane, underliggende gulv, så de dækker hele arealet. I enderne anvendes vendeplader, og i siderne fyldes op med almindelig polystyren, der virker isolerende og trinlydsdæmpende. Varmerørene trykkes ned i pladerne. Herefter udlægges egnet trægulv med min. tykkelse på 19 mm. Ved tynde laminatgulve udlægges først en gulvspånplade med min. tykkelse på 16 mm. Imellem varmefordelingspladerne og det næste lag udlægges enten en tynd gulvpap eller foam.
Combiplader er udformet til at ligge oven på et eksisterende plant gulv, der kan være nyt som gammelt. Det kan udlægges både i grundplan og etageadskillelser. Med rigtigt valgt overgulv kan Combipladesystemet også anvendes i vådrum.