Ventilationsanlæg: Nye ventilationskrav udfordrer byggebranchen

Ventilationsanlæg i nybyggeri er gradvist blevet en mere og mere kompliceret opgave. Nye bygningsreglementer kræver helt tætte huse og samtidig stilles højere krav til energibesparelser. Det kræver, at ventilation tænkes ind i byggeriet i en tidlig fase. Kun de bedste ventilationssystemer lever op til behovene om lavt energiforbrug samtidig med, at de skal være effektive nok til at kunne flytte store mængder luft – uden det trækker eller bliver koldt.

Ventilationsanlæg bliver i højere grad end før udskilt som en særskilt entreprise i nybyggeri. Det skyldes at ventilationsopgaverne de seneste år er blevet underlagt en række krav, som gør ventilation til en specialistopgave. Jysk VVS er en af de virksomheder, som fokuserer på ventilation til nybyggeri i erhvervsmarkedet. Virksomheden valgte for et par år siden at satse på erhvervsmarkedet og outsource store dele af administration og satse på freelancere. I den forbindelse har et samarbejde med Lemvigh-Müllers ventilationsspecialister vist sig at være en stor fordel.


Photo credit: click from morguefile.com

Outsourcer viden om ventilation til Lemvigh-Müller
”Man kan sige, at vi med Lemvigh-Müller har outsourcet vores viden om produkter inden for ventilation. Vi har hverken tid, ressourcer eller lyst til at skulle følge med i, hvad der kommer af nye muligheder på ventilationsmarkedet. Til gengæld har vi et stort behov for at have de rigtige varer på det rigtige tidspunkt – og det får vi via Lemvigh-Müllers ventilationsafdeling.”
Præcis levering er særlig vigtig for Jysk VVS, der ikke selv har mulighed for at transportere varer i større stil og derfor skal kunne stole 100 procent på en leverandør.
”Vi begynder typisk klokken seks om morgenen, og da har Lemvigh-Müller allerede været forbi med varerne,” fortæller Bertil Høgh, der sammen med sin partner Ole Olsen ejer og leder Jysk VVS.

Tendens mod specialisering inden for ventilation
Tendensen inden for byggeriet går i høj grad mod, at håndværkere specialiserer sig. Særligt indenfor erhvervsbyggeriet gør det sig gældende, når opgaver som VVS og ventilation bliver udbudt som adskilte entrepriser.
”Det ser vi oftere og oftere, og selv om vi er specialister inden for begge felter, så vælger vi nogle gange kun at byde på den ene del for bedre at kunne overskue forløbet. De seneste år er ventilation blevet et meget kompliceret område, hvor både komfort, lydniveauer, energiforbrug og allergi skal indregnes i den endelige løsning,” siger Bertil Høgh.
De nye krav til ventilationsanlæg er dog ikke blot en administrativ byrde og ekstra udgift ved nybyggeri. Ser man på energibesparelserne ved korrekt opførte anlæg, fordele ved forbedret indeklima og mulighederne for effektiv filtrering af allergifremkaldende pollen, så er der fornuft i de nye krav.

Store besparelser ved korrekt ventilation
En gennemsnitlig dansk bolig kan med etablering af varmegenindvinding på ventilationsanlægget reelt spare omkring 3.000 kWh om året. I nyere boliger, som lever op til seneste byggereglementer bliver dette ikke blot en interessant mulighed, men en nødvendighed eftersom kravene til byggeriets tæthed vil skabe fugtproblemer uden ventilation. Ventilation og energieffektivitet hænger dermed nøje sammen.
”Fugtproblemerne vil vise sig med det samme uden ventilationsanlæg i nybyggeri,” siger Bertil Høgh.

Nye krav – nye produkter
Producenterne af ventilationsanlæg har i de seneste år oplevet et boom i forbindelse med de nye byggekrav. Samtidig har de været hurtige til at tilpasse og udvikle produkter, som gør det nemmere at installere avancerede ventilationsanlæg i nybyggeri. Eksempelvis har Lindab A/S, der er en af de største producenter af ventilationsudstyr, udviklet ventilationsprodukter specielt beregnet til at blive skjult i vægge og gulve i forbindelse med nybyggeri. Disse produkter har Jysk VVS A/S benyttet ved forskellige byggerier efter rådgivning af Lemvigh-Müller. Kontakt gerne Lemvig-Müller for yderligere information om muligheder og produkter.

BOKS I:
Krav til energiforbrug i ventilationsanlæg i nybyggeri
BR08, seneste byggereglement, siger, at ventilationen skal kunne ske, så unødvendigt energiforbrug undgås. Blandt andet er der nu krav om, at ethvert ventilationsanlæg skal kunne genindvinde hele 65 procent af varmen. Følgende regler skal overholdes for at holde energiforbruget nede:

•    Eleffekten til ventilationen må ikke overstige følgende værdier for SEL-faktoren (Specifikt ELforbrug):
•    – Anlæg med konstante luftmængder (CAV): 2.100 W/m3/s (watt pr. kubikmeter luft pr. sekund)
•    – Anlæg med variable luftmængder (VAV): 2.500 W/m3/s ved maksimal luftmængde.
•    Luftmængden skal tilpasses til behovet for bygningen med hensyn til driftstid og belastning.
•    Der skal være måleinstrumenter eller måleudtag, så kontrol af drift og energiforbrug er mulig.
•    Der skal være effektiv genvinding af varmen i den udsugede luft. Varmevekslerens temperaturvirkningsgrad skal være mindst 65 procent.

Dette betyder i praksis at ventilationsarbejdet skal koordineres grundigt mellem faggrupper som elektrikere, VVS og specialiserede ventilations-håndværkere.

BOKS II:
Ny opgave i servicering af ventilationsanlæg
Et af de seneste krav til nye ventilationsanlæg er at de skal serviceres mindst en gang om året. Det er en ny opgave, som kun meget få VVS-installatører endnu har specialiseret sig i. Hos Jysk VVS har man konsekvent valgt ikke at påtage sig serviceringsopgaver fordi det ligger ved siden af virksomhedens fokusområder. Bertil Høgh fra Jysk VVS forventer, at området bliver en interessant niche for de virksomheder, som vælger at fokusere på den. Lemvig-Müller har taget højde for denne kommende vedligeholdelsesopgave og er derfor lagerførende inden for de mest gængse filterstørrelser – både til ventilationsanlæg leveret af Lemvigh-Müller, eksempelvis fra Lindab A/S, og andre leverandører.