Nyskabende CTS-løsning sikrer fremtidig dokumentation

Hos H. Lundbeck A/S er hele produktionen overvåget på flere end 20.000 målepunkter. Der er elektronisk styring og dokumentation på alle produktionsfaciliteter – lige fra frysere, lys og trykluftsanlæg over medarbejdernes nye svømmehal og til alarmsystemerne. Respond IT A/S har i to år været med til at opbygge, validere og teste systemerne. Som noget helt unikt har Respond IT hos Lundbeck stået for implementeringen af Europas største Microsoft-baserede CTS-løsning.

Medicinalindustrien er en stærkt reguleret branche. Alt skal dokumenteres i de højteknologiske anlæg, hvor lægemidler bliver produceret og udviklet – både over for eksterne organer og til intern brug. Hos Lundbeck i Valby er det Karsten Jacobsens ansvar at indsamle data og lagre dem til fremtidigt brug. Han er gruppeleder for CTS (Central Control and Management System), og han nævner blandt andre de amerikanske sundhedsmyndigheder, som stiller strenge krav til dokumentation om lægemidlers herkomst. Det betyder, at de indsamlede data er en væsentlig brik i Lundbecks langsigtede forretning, og dermed er datasikkerheden en kritisk faktor.
Også i den daglige drift er høj præcision påkrævet. Flere steder i produktionen kræves miljøer, som er temperaturstabile med udsving på maksimalt én grad. Sådanne miljøer kan kun styres og dokumenteres med IT, og her kommer Respond IT ind i billedet.

Specialkompetencer og uafhængighed
Igennem fire år har Karsten Jacobsen benyttet sig af ekspertise fra Respond IT til en lang række opgaver i forbindelse med opbygningen af de omfattende styrings- og dokumentationsprocesser. Egentlig er Lundbecks CTS ikke en traditionel IT-opgave, men snarere en løsning der normalt leveres af specialiserede CTS-leverandører.
Problemet var, at Lundbeck ønskede at være uafhængig af bestemte leverandører og selv forestå opbygningen med hjælp fra de bedste spidskompetencer. Lundbecks egen IT-afdeling med flere end 200 mand havde ikke disse kompetencer, og derfor måtte Karsten Jacobsen selv opspore de rette folk. Kontakten mellem Lundbeck og Respond IT blev således etableret gennem flere led af virksomheder.
”Det har været en interessant læreproces for os. Vi er blot fire mand i CTS hos Lundbeck, og vi har med de rette eksterne specialister fået opbygget et omfattende system, som nu fungerer upåklageligt og understøtter virksomhedens samlede drift. I den forbindelse har Respond IT været både arme og ben for os og er stadig en del af den løbende videreudvikling af systemerne,” siger Karsten Jacobsen.

Platform åben for fremtiden
Et af de vigtigste bidrag til projektet fra Respond ITs side har været at flytte databehandlingen fra de traditionelle CTS-platforme over på en ren Microsoft-løsning.
”Ved at benytte Microsoft-teknologi kommer man ud over de lukkede platforme, der i mange år har karakteriseret CTS-systemerne. Det har den fordel, at systemet langt lettere kan serviceres og udvides af eventuelle nye personer. Hos Lundbeck arbejdes der med udviklingsprojekter, som kan have en meget lang horisont og kræver en stabil dataindsamling gennem måske otte år. Derfor er det vigtigt, at man ikke havner i en teknologisk blindgyde undervejs, og det har vi sikret os imod ved at portere CTS over på en Microsoft-platform,” fortæller Martin Bøjstrup Nielsen, der er Respond ITs systemkonsulent hos Lundbeck. Han lægger ikke skjul på, at det var lidt af en satsning at vælge netop den løsning. Først og fremmest var løsningen på daværende tidspunkt ikke myndighedsgodkendt, og en tilsvarende fremgangsmåde havde ikke været benyttet i Europa før.
”Vi var dog sikre på, at det ville blive den mest effektive løsning, og det kunne både CTS-teamet og ledelsen i Lundbeck også se,” siger Martin Bøjstrup Nielsen.
Af kommende projekter nævner Karsten Jacobsen, at han forventer at benytte sig af Respond IT i forbindelse med en udbygning af Citrix. Dét vil føre til en yderligere effektivisering af CTS hos Lundbeck.

Om Lundbeck
Lundbeck er en international farmaceutisk virksomhed. I løbet af 1980’erne blev det i Lundbeckkoncernen besluttet at specialisere sig i centralnervesystemets sygdomme. Lundbeck er det eneste medicinalfirma, der udelukkende har specialiseret sig i disse sygdomsområder. Målsætningen er at forbedre livskvaliteten for mennesker, der lider af psykiske og neurologiske sygdomme.
Det gøres gennem udvikling af lægemidler, der gør behandlingen bedre, mere effektiv og som giver færre bivirkninger. -Samt gennem rådgivning til behandlerne så de bedre er i stand til at anvendes medicinen til gavn for patienterne.
Lundbeck har flere end 5.300 medarbejdere og havde i 2007 en omsætning på 10.985 millioner danske kroner.