Nyt energiforlig skal bane vejen for biomasse

Omlægningen af energiforsyningen fra fossile til vedvarende kilder kan komme til at gå stærkt de kommende år. Der er dog, trods bred enighed om målene, en række knaster, der skal ryddes af vejen. Det gælder særligt for biomasse, som både er, og i fremtiden vil være, en af de væsentligste kilder til ren energi i Danmark.

Biomasse er i dag den mest udbredte alternative energikilde i Danmark. Det skyldes, at kraftvarmeværkernes infrastruktur umiddelbart kan anvendes til at transportere el og varme fra biomasse ud til forbrugerne. Derfor satses der massivt på at udbygge biomasse, som fremtidens energikilde på linje med vindkraft.

Netop nu arbejdes der i Folketinget på det kommende energiforlig, som for alvor kan sætte skub i udviklingen. Utidsvarende lovgivning og uhensigtmæssige hensyn lægger nemlig en dæmper på energiselskabernes incitament til at fortsætte udviklingen. Det mærkes hos organisationen Dansk Energi, hvor afdelingschef Lars Hansen arbejder for at gøre opmærksom på hans medlemmers behov for klarere spilleregler. Han siger:
“Den lovgivning, som kraftværkene i dag lever under, er ikke skabt til alternative energikilder. Afgifts- og prisstrukturen arbejder mod en videreudvikling af overgangen fra fossile brændstoffer til biomasse. Der er i øjeblikket bred enighed om, at de utidssvarende regler skal ændres, men det kræver et bredt forlig, som desværre kan have lange udsigter rent politisk.”

Lars Hansen peger på, at afgiftssystemet er en helt grundlæggende faktor for biomassens fremtid.
“Det er i øjeblikket en bremse for hele sektoren, og det er meget uheldigt, hvis en ny aftale bliver udskudt,” siger han og henviser til at energiforlig traditionelt vedtages bredt i Folketinget, og at det kan blive svært med det politiske klima, som hersker på denne side af valget. I værste fald kan et nyt energiforlig lade vente på sig indtil 2013, og det er alt for lang tid for branchen.

Biomasse potentiale i DK Fødevareministeriet 2008
Biomasse potentiale i DK Fødevareministeriet 2008: Potentialet for biomasse produceret lokalt er meget stort, og kan i uden store problemere erstatte kul som energikilde i de danske kraftvarmeværker.

Udover de nødvendige omlægninger af afgifter arbejde Dansk Energi også på at skabe fleksible rammer for kraftværkernes brug af biomasse. Fra flere sider høres krav, om at biomasse skal produceres lokalt, eller skal være af en bestemt oprindelse eller kvalitet. Eksempelvis er dansk halm ofte dyrere at nyttiggøre end flis fra udlandet, og landbruget ønsker sig sikkerhed for at kunne afsætte halmen til kraftværkerne.
“Dansk Energis holdning til det spørgsmål er klar. Markedet for biomasse skal være helt åbent, så der opstår en sund konkurrence mellem leverandørerne. Hvis vi begynder, at inddrage alt for mange hensyn, så risikere vi på dette tidlige stadie at sinke udviklingen,” siger Lars Hansen.