Offer fra Dødens trekant

I et af EUs kommende medlemslande, Polen, kender man om nogen til miljøforurening. Især omkring millionbyen Katowice i det sydlige Polen har sværindustrien skabt næsten uoverskuelige sundhedsproblemer.

Hvis man tegner en streg tværs over Europa-kortet, fra Portugals sydligste spids til Ural-bjergene i øst, finder man midt på linjen Europas hjerte – og samtidig Europas mest forurenede område. “Dødens trekant” kaldes dette område i det sydlige Polen. Flere byer er vokset sammen til et gigantisk område af sværindustri og boligblokke. I midten af området ligger Katowice, som for bare 80 år siden var en mindre provinsby, men nu er hjem for fire millioner mennesker.
Luften er ren, og mange af de værste skorstene er revet ned. De synlig spor efter ubekymret rovdrift på undergrundens indhold af bly, zink og kul er væk. Katowice ligner på overfladen alle andre moderne storbyer, på godt og ondt, men går man lidt grundigere til værks, viser sygdomstegnene sig. I telefonbogen er der næsten en hel side med numre på hospitaler, der udelukkende tager sig af minearbejderes sundhedsproblemer.

Katowice synker
20 pct. af alle nyfødte har genetiske defekter, og byen er så undermineret af minegange, at der konstant er fare for, at huse falder igennem. En lokal tolk kan fortælle, at den centrale rundkørsel i Katowice for nylig sank halvanden meter, og flere steder holdes bygninger stående af jernstænger.
På et af minearbejderhospitalerne bor den 74-årige pensionist, Scegaj Mieizyslaw. Han har været indlagt i fem år på grund af en stribe følgesygdomme efter et livs arbejde med at udsmelte zink af klippestykker. Arbejdet gav ham i mange år daglig nærkontakt med både giftige dampe, blyholdigt støv og fysisk kontakt med tungmetaller.
Hans lever fungerer næsten ikke, og han kan ikke bevæge sin højre hånd. Han har sår og bandager flere steder på kroppen, og han bliver aldrig rask, siger afdelingens overlæge gennem 15 år, Darus Woszczyk: Tungmetaller i kroppen.
“Han er blot et af mange eksempler på mennesker, der har kroppen fyldt med tungmetaller. De mest forurenende industrier er enten væk eller har indført ny teknologi, men giften er i grundvandet og i generne, så vi må kæmpe med problemerne i mange år endnu. Og problemerne har ikke engang toppet endnu.”

Forurening rammer alle
Forureningen rammer nemlig ikke længere kun arbejdere. Selv langt ude på landet fødes nu børn med misdannelser, og de viser tegn på forureningssygdomme – typisk nedsat intelligens og skadet nervesystem.
På Darus Woszczyks afdeling er alle 119 senge optaget af ældre patienter, der har alvorlige lidelser efter arbejde i mineindustrien. Flertallet af dem har udviklet kræft, og det er oversygeplejerske Danuta Sajdas opgave at medicinere dem. Hun har ingen børn, selvom hun gerne ville. Heller ingen af de andre sygeplejersker kan få børn.
“Det skyldes vores udsatte arbejdsforhold. Vi blander og doserer den voldsomme kræftmedicin uden beskyttelse og under dårlige hygiejniske forhold, og det gør os sterile,” siger Danuta Sajda.