Omstridt lufthavnschef går

Direktøren for lufthavnen i Tirstrup, Poul Stenbøg, trækker sig fra den omstridte stilling. Poul Stenbøg har meddelt lufthavnens styrelse, at han forlader posten 1. juli i år.
Beslutningen kommer efter en periode med dårlig økonomi og uenighed i lufthavnens styrelse. Lufthavnsdirektøren har optrådt illoyalt overfor Djursland, mener en række borgmestre, ved at tale for at lufthavnen flyttes til et mere kundevenligt sted i Østjylland.
Poul Stenbøg siger selv, at den seneste tids diskussioner intet har med hans opsigelse at gøre: “Jeg er på ingen måde blevet bedt om at gå af. Det er kun på Djursland, at der har været diskussioner om mig. Den kommende formand for styrelsen Poul B. Skou og jeg er jo enige i diskussionen om lufthavnens flytning mod nord-vest,” siger Poul Stenbøg.
Poul B. Skou siger derimod, at den nye direktør skal være fortaler for en lufthavn i Tirstrup.
“Jeg har det politiske synspunkt, at det ville være rigtigt at lægge lufthavnen et andet sted, men nu sidder jeg også som styrelseschef, og her mener jeg, at Tirstrup må tage kampen mod DSB og de andre jyske lufthavne. Den nye direktør skal være 100 pct. loyal overfor Tirstrup og forholde sig til, at det er der, han eller hun er direktør,” siger Poul B. Skou.
Politisk beslutning
“Det er jo en politisk beslutning, om lufthavnen skal flyttes,” forklarer afgående direktør, Poul Stenbøg, der derfor ikke mener, at hans holdning bør kunne vække vrede.
“I denne sag må man tænke regionalt og ikke snævert lokalt, og det kan folk også se, når de sætter sig ind i sagen,” mener han.
Lufthavnsstyrelsen mener, at lufthavnen vil tabe et sted mellem 30 og 40 mio. kr. i løbet af de næste fire år. Statens Luftfartsvæsen har registreret en samlet tilbagegang på 19,8 pct. i november-december 1997 sammenlignet med samme periode året før.
Poul Stenbøg er i dag 65 år, og han ser nu frem til en række bestyrelsesposter.