Plan for fødevarekontrol blev syltet

Planen skal bruges som en standard for, hvordan man behandler fødevarer.

En storstilet plan for kontrol med fødevarer har ligget i syltekrukken de sidste par år. Planen skal blandt andet hjælpe butikker med at overvåge og dokumentere, at kølekæden ikke bliver brudt.

Bevisbyrde
Forbrugerrådet vil, når planen er gennemført, lægge ansvaret over til butiksindehaverne efter princippet om omvendt bevisbyrde. Butikkerne skal derefter med et udfyldt standardskema kunne dokumentere over for myndighederne, at der ikke sker brud på kølekæden. I øjeblikket er det Levnedsmiddelkontrollen, der skal påvise mangler i håndteringen af fødevarer.

Længe undervejs
Men planen har været undervejs siden 1996. Den skal udarbejdes af supermarkedskæderne selv, og der er ikke nogen tidsfrist for færdiggørelsen, men supermarkedskæderne blev færdige med deres udkast i december 1997.

En standard
“Planen skal bruges som en standard for, hvordan man behandler fødevarer, så den dybe tallerken ikke skal genopfindes hele tiden. Butikkerne skal føre regnskab med deres varer og udførligt beskrive behandlingen af fødevarer, både når der er uregelmæssigheder, og når det kører, som det skal,” siger Hanne Larsen, dyrlæge fra Veterinær- og Fødevaredirektoratet. Hun er enig i, at mange tilfælde af brudt kølekæde ville være undgået, hvis supermarkedskæderne havde indført egenkontrol tidligere, men de venter på, at planen bliver godkendt af Veterinær- og Fødevaredirektoratet.
“En del af skylden er vores. Vi har ikke været hurtige nok til melde tilbage om vores krav til egenkontrollen, når supermarkedskæderne presser på,” mener hun.
Planen er udarbejdet i samarbejde mellem FDB, Dansk Supermarked og De samvirkende Købmænd. De har nu ventet i snart et halvt år på at få godkendt deres egenkontrol.
Direktøren for De samvirkende Købmænd, John Wagner siger:

Et klart bud
“Vi har et klart bud på, hvordan egenkontrollen skal se ud. Nu skal det bare godkendes. I betragtning af hvor aggressivt Veterinær- og Fødevaredirektoratet er på fødevareområdet, så synes vi, det er urimeligt, at det skal tage så lang tid, når den samlede branche har et færdigt forslag til forbedringer på området. Det er trist, at vi skal forsinkes af myndighederne.” I Veterinær- og Fødevaredirektoratet ved de ikke, hvornår deres godkendelse kan være færdig.