Produktionsdirektør

Udstationering – Rusland

FLEXA er en 100 % danskejet, global virksomhed, som producerer børne- og ungdomsmøbler. Komponenter til de færdige møbler fremstilles på egne fabrikker i Danmark, Estland og Kina. FLEXA arbejder konstant på at udvikle sin markedsposition på nøje udvalgte markeder. Produkterne afsættes gennem FLEXAs egen salgsorganisation til kæder, møbelhuse og uafhængige detailhandlere. Herudover afsættes produkterne gennem franchise-butikker.
FLEXA-koncernen udvider sine aktiviteter voldsomt med overtagelsen af majoriteten af et russisk selskab,
der har koncession på skovning af 80.000 hektar skov. Hertil kommer to savværker og en trækomponentfabrik. Til det overordnede, daglige ledelsesansvar for FLEXAs skovdrift, savværker og komponentproduktion søges en velkvalificeret produktionsdirektør.

Stillingen
Til en nyoprettet stilling i Rusland søges nu en produktionsdirektør. Gennem forandringsledelse skal produktionsdirektøren skabe effektiviseringer og rationaliseringer, særligt af logistikfunktionerne. Produktionsdirektøren vil få ansvar for kontakt med virksomhedens store kunder i forbindelse med afsætning af uforarbejdede råvarer. Produktionsdirektøren får det overordnede daglige ledelsesansvar for virksomhedens skovdrift, savværker og komponentproduktion. Inden for disse tre områder er der aktuelt ca. 1.600 ansatte. Ansvarsområdet dækker også udvikling og træning af lokale medarbejdere i henhold til vesteuropæiske normer og moderne, værdibaserede ledelsesprincipper. Produktionsdirektøren vil rapportere til FLEXA Group A/S samt udarbejde budgetter og handlingsplaner i relation til ansvarsområderne. En kommende implementering af FSC-certificering i virksomheden vil også høre under produktionsdirektørens ansvarsområde. Stillingen indbefatter desuden medansvar for implementering af FLEXA-koncernens IT-systemer i virksomheden i samarbejde med FLEXA-koncernens IT-afdeling – herunder især implementering af materiale- og ressourcestyring, produktionsplanlægning samt lager- og logistik-systemer.

Virksomheden tilbyder dig
Stort ansvar i forbindelse med produktionen i Rusland for en virksomhed med 1.900 medarbejdere i et spændende marked. Produktionsdirektøren vil få et bredt ansvarsområde med alsidige arbejdsopgaver. Stillingen byder på faglige og personlige udviklingsmuligheder i en internationalt orienteret koncern med succes. Der tilbydes en attraktiv gage plus fri bil og bolig – desuden bonusordning, betalte hjemrejser samt pension efter forhandling.

Din profil
Du skal være personligt og familiemæssigt afklaret med hensyn til udstationering. Der forventes fem års praktisk ledelseserfaring som produktionschef eller produktionsdirektør, gerne erfaring med anvendelse af IT-løsninger – MPS-systemer. Du har erfaring fra en lignende stilling i en international produktionsvirksomhed og har været udstationeret i minimum 2 år i Rusland eller et tilsvarende område. Det forventes, at du har erfaring med strategiske udviklingsforløb og effektivisering. Den oplagte kandidat er en strategisk tænkende person med evnen til at fokusere på de væsentlige problemstillinger. Ansøgeren skal kunne sætte klare og realistiske mål for sig selv og sine medarbejdere og være i stand til at sikre, at opgaverne løses på en struktureret og veldefineret måde. Ansøgeren forventes at være samarbejdsorienteret og god til at motivere og udvikle andre gennem værdibaseret ledelse. Du taler og skriver russisk, engelsk og dansk flydende. Det forventes, at du kan dokumentere tidligere resultater.

Tiltrædelse: 1. december 2006 eller 1. januar 2007
Ansøgningsfrist: 1. november 2006