Quick Pot vælger trådløs IP-telefoni

Quick Pots 23 afdelinger landet over har fået en moderne IP-telefoniløsning fra Aastra, som sparer både penge og tid for virksomheden. Medarbejderne undgår forgæves opkald, og kunderne får altid svar.

Der er store besparelser at hente ved at nedlægge de gamle telefonlinjer og indføre IP-telefoni over datanettet. Hos Quick Pot er 23 gamle linjer nedlagt, og i stedet har virksomheden fået ét system, som samler alle funktioner og giver en række nye muligheder.
”Quick Pot har fået et fuldstændigt transparent system. Hvis en afdeling er ramt af sygdom, kan der eventuelt omstilles til den nærmeste anden afdeling. På den måde undgås mange forgæves opkald,” siger teknisk chef Bo Frederiksen fra Scandinavisk Telecom, der har stået for installationen hos Quickpot.

Garanteret kvalitet på IP-telefoni
Når en kunde ringer til en afdeling, går opkaldet gennem en ny central, der router opkaldet videre. Det nye system består af IP-telefonsystemet Ascotel IntelliGate 2065 fra Aastra Telecom, der står i hovedafdelingen i Viborg, og 23 satellitter ude på de enkelte værksteder. MPLS Netværket er leveret af TDC, som også tilbyder Quality of Service på netværket. Det betyder, at der er garanteret en vis del af båndbredden til IP-telefoni. En normal ADSL-forbindelse, som de fleste afdelinger bruger, har således garanteret båndbredde til at kunne håndtere to samtidige telefonsamtaler. Hovedafdelingen har dedikeret båndbredde til 30 samtidige samtaler.
”Vores afdelinger har kun behov for to telefoner, og fordi det er værksteder, har det været vigtigt, at vi fik trådløs DECT telefoni. Det fungerer fint i alle afdelingerne med håndsæt, der også kan kobles til headset via bluetooth,” siger Richard Brok, der er IT og Telefoni-ansvarlig hos Quick Pot.

Besparelser og bedre service
Omstillingen til IP-telefoni er foregået, uden at afdelingerne skulle ændre numre. Kunderne oplever således ikke nogen ændringer, men har i stedet fået en bedre service. Internt er al telefoni blevet gratis, og opkald mellem afdelingerne foregår simpelt hen ved at indtaste det postnummer, som afdelingen ligger i. Richard Brok har dog ikke primært valgt Aastras løsning ud fra økonomiske hensyn: ”Det vigtigste for os har været funktionaliteten i systemet, og muligheden for at give vores kunder en bedre service,” siger han.

Skalerbart system
Quick Pot står netop nu over for en udvidelsesplan, der skal udvide antallet af afdelinger med to til fire hvert år over de kommende år. Når en ny afdeling bliver startet, er det enkelt at få den med på virksomhedens IP-netværk – det kræver blot et installationsbesøg, en linje samt oprettelse i centralen. Det hele kan gøres på få timer, lyder det fra Scandinavisk Telecom.
Quick Pot har desuden fået installeret en GSM-gateway, og systemet giver mulighed for at koble fax og alarm på netværket.

For yderligere information kontakt venligst:
Salgsdirektør Carsten Husted
Aastra Telecom Denmark A/S
Tlf.: 43 305 303
e-mail: chusted@aastra.com

Aastra Telecom
Aastra Telecom er en international koncern med hovedsæde i Canada. Aastra er ledende inden for udvikling af telekommunikationsløsninger til alle typer virksomheder – såvel store som små. Løsningerne er innovative og integrerede og dækker alle virksomhedens kommunikationsbehov.
Aastras løsninger optimerer og effektiviserer virksomhedens kommunikation ved at tilbyde kunderne en komplet serie af IP-baserede samt traditionelle kommunikations¬værktøjer – herunder telefoner, systemer og applikationer. De IP-baserede løsninger bygger på åbne standarder. For yderligere information om Aastra – besøg vores hjemmeside på www.aastra.com