Sådan bruges Folkebørsen

Det er nemt at komme i gang med at investere den Særlige Pensionsopsparing (SP) hos ATP. Det hele kan klares fra computeren, og der kan være mange penge at tjene ved at være aktiv med sin pensionsopsparing.

Tredje januar 2005 åbnede Folkebørsen, og alle danskere, der har indbetalt til SP, kan nu overvåge, investere og analysere de opsparede midler via Internettet. Alle, der har haft arbejde i årene 1998-2004, har indbetalt én pct. af deres bruttoløn til SP. Folketinget valgte i foråret 2004 midlertidigt at suspendere indbetalingen til SP i 2004 og 2005, og ved en politisk beslutning kan disse penge nu investeres. Det er ikke muligt at hæve pengene, de vil stadig være låst i ATP, men man kan investere dem efter egne ønsker og på den måde måske score sig en større pension, end man ellers ville have fået. Pengene kommer under alle omstændigheder til udbetaling som en ratepension, når ejermanden går på pension.

I alt er der opsparet omkring 45 mia. kr. fordelt på 3,3 mio. borgere. I gennemsnit har de danske pensionsopsparere således ca. 13.600 kr. stående hos ATP. At pengene er låst til pensionsalderen, betyder, at der for langt de flestes vedkommende er tale om en langsigtet investering, og netop det lange perspektiv giver alle muligheder for et fornuftigt afkast.

Det nye er, at man, inden for nogle fastsatte rammer, selv kan vælge, hvordan pensionsopsparingen skal investeres. På www.atp-folkebørsen.dk kan man vælge mellem et væld af investeringsforeninger og fonde, som ATP på opsparerens opfordring overlader pensionsmidlerne til.

Afklaring omkring risikovillighed er nok den vigtigste overvejelse, man kan gøre sig, inden man slipper sin opsparing løs i inverteringsforeningerne på Folkebørsen. Der er nemlig utroligt mange muligheder for at investere sine optjente penge, og uden en idé om, hvilken risiko man er villig til at løbe, bliver det hele hurtigt uoverskueligt.

Investeringsforeningerne kan i mange tilfælde vise meget flotte afkast over flere år. Disse historiske afkast siger dog ikke noget om fremtidigt afkast, men snarere om hvilken risikoprofil investeringsforeningerne har valgt.

Folkebørsen har i erkendelse af, at portalen www.atp-folkebørsen.dk skal servicere hele befolkningen, udviklet tre grundlæggende muligheder:

• atpValg: Dette er den nemme måde. ATP står for alt, og du behøver ikke røre en finger. atpValg investerer dine penge efter et sæt guidelines, der blandt andet tager højde for din alder. Dermed er atpValg personligt tilpasset. Med atpValg kan man naturligvis stadig følge med i, hvordan ATP forvalter ens penge, og det er altid muligt at skifte til eksempelvis selvValg eller medValg.

• medValg: Her kan du i samarbejde med ATP finde din personlige investerings- og risikoprofil. Det foregår gennem en række spørgsmål og munder ud i en anbefaling af flere grupper af fonde. Du vælger selv, hvilke af disse du vil investere i, og handlerne foretager du selv.

• selvValg: Med selvValg er du på egen hånd. Du vælger helt selv, hvilke fonde du vil investere i, dog kan der kun vælges blandt de fonde, som er tilmeldt Folkebørsen; der er tilmeldt 207 investeringsforeninger. Du skal være parat til at følge markedet nøje og betale for handelsomkostningerne, som kan variere fra fond til fond.

https://www.atp-folkebørsen.dk
http://www.pensionsinfo.dk/

For at få adgang til Folkebørsen skal man enten gå via sin netbank eller benytte digital signatur. Sådan får du en Digital Signatur

1. Åbn www.digitalsignatur.dk i din browser.
2. På forsiden kan du vælge ”Bestil din Digitale Signatur”.
3. Nu kan du indtaste personnummer, postnummer, email og vælge ”Accepter”.
4. Din signatur er nu oprettet, og du vil modtage en email med en vejledning.
Snart efter modtager du et brev med en pinkode, og du kan benytte signaturen.