Salmonella fra 950 besætninger

I kølediskene er der salmonella i et ud af 40 kødprodukter. Det skriver Veterinær- og Fødevaredirektoratet i sin seneste offentliggørelse af kontrolresultater foretaget ved stikprøver landet over.
Salmonellabakterierne kommer fra de omkring 950 svinebesætninger, som stadig ikke har fået bugt med problemet. På over 300 af svinebrugene blev der fundet salmonella i mere end hveranden stikprøve. De hårdest ramte gårde er blevet pålagt at levere deres svin til særslagtning på slagterier med skærpet hygiejne og permanent dyrlægekontrol.

Intet i foderet
I foderblandinger er der ikke fundet et eneste tilfælde af salmonella.
Det får Fødevareministeriet til at skærpe kontrollen med slagterierne og landbrugene.
Kontrolresultaterne viser også, at mælkeproducenterne har svært ved at behandle deres køer med antibiotika på en forsvarlig måde. Der er i sidste kvartal af 1997 blevet uddelt bøder til 35 mælkeproducenter for at sende mælk med antibiotika-rester til mejeriet.
“Nogle af tilfældene skyldes sjusk, mens andre skyldes, at landmændene bruger ulovlig medicin, som de har hentet i Holland. I alle tilfælde er det landmændenes ansvar, at der ikke er antibiotika i mælken,” siger kontorchef i Veterinær- og Fødevardirektoratet, Finn Clemmensen.

Ekstra bøde
Efter behandling med antibiotika skal koens mælk holdes tilbage i et bestemt antal dage, der foreskrives af dyrlægen. Herefter er det op til landmanden at sørge for, at mælken fra den behandlede ko ikke kommer til mejeriet.
Flere af de 35 mælkeproducenter er desuden dømt for at have ulovlige lagre af antibiotika og sjuske med deres medicinregnskab, oplyser Veterinær- og Fødevaredirektoratet.