Skåne er nyt internationalt kraftcenter for cleantech

Mens biotech og IT i mange år har fået opmærksomheden i Øresundsregionen er cleantech-branchen vokset sig stor i området. Særligt på den svenske side fosser investeringerne til og internationale virksomheder slår sig ned som aldrig før.

Af: Freelancejournalist Hans Henrik Lichtenberg
Flere og flere danske virksomheder, som arbejder med miljø og alternativ energi planlægger at placere sig enten helt eller delvist i Skåne. Turen over bæltet er ikke en vanskelig barriere, tværtimod er Skåne på mange måder, et nemmere sted at operere fra. Det gælder særligt på cleantech området, som de seneste år er stormet frem. Øresundsregionen er eksempelvis nu verdens største kraftcenter for vindkraft og vandrensning, og i verdenseliten inden for områdes som biogas, biomasse, fjernvarme og lignende teknologier.
”Vi ser at mange internationale virksomheder kommer hertil, fordi erhvervsklimaet er meget gunstigt. Det skånske marked er meget ekspansivt og hurtigt til at implementere nye løsninger inden for cleantech. Det gælder særligt inden for de grønne brancher. Vi har netop nu et særdeles interessant marked for cleantech, som oppebæres af et vidensniveau i verdensklasse,” siger Henrik M. Frijs, der er business developer inden for cleantech-området hos Invest in Skåne AB. Hans job er at rådgive internationale virksomheder om etableringer og investering i cleantech i Skåne – og han har travlt for tiden.

Positiv spiral inden for cleantech
I Skåne ligger nemlig flere end 250 virksomheder i cleantech-sektoren, og op mod 50.000 mennesker er beskæftiget i sektoren. Mange af virksomhederne er spin-offs fra regionens universiteter og andre højere læreanstalter. Det betyder, at man kan begynde at tale om et kraftcenter, hvor en positiv spiral af investeringer, arbejdskraft og infrastruktur bygges op. Samtidig betyder det at Skåne bliver et sted, hvor det er helt naturligt at bosætte sig, hvis man som virksomhed eller specialist har en tilknytning til cleantech.
Han mener, at der er store synergier at hente mellem danske virksomheder og svenske kompetencer inden for cleantech. Eksempelvis har Sverige verdensførende kompetencer inden for bioenergi, fjernvarme og biogas, og den viden kan overføres og benyttes inden for andre former for alternativ energi, hvor eksempelvis Danmark er førende på nogle områder. Der er brede netværk og stor viden, som underbygger samarbejder og nye løsninger i Skåne.
.

Billedtekst: Detox er en af flere virksomheder, der i Skåne er langt fremme inden for udviklingen af biogas.

Højt uddannelsesniveau
”Både Danmark og Sverige har et meget højt uddannelsesniveau, og vi ser i stigende grad synergier mellem den viden der akkumuleres i de enkelte lande. Det fører til nye virksomheder, nye afdelinger og samarbejder på tværs af grænser,” siger Henrik M. Frijs.
Det gælder eksempelvis inden for biogas, hvor teknologien i både Danmark og Sverige er meget langt fremme, men udbygningen af biogasanlæg i Skåne er langt større end i Danmark. Her er det store muligheder for samarbejder, vurderer Henrik M. Frijs.
Henrik M. Frijs peger på at blandt andre Vestas og Toyota for nyligt har etableret deres Nordeuropæiske salgsafdelinger i Skåne. IKEA har desuden etableret et investeringsselskab i Lund, IKEA GreenTech, der skal investere en halv milliard svenske kroner i nordiske cleantech virksomheder. Samtidig er der virksomheder i branchen fra USA, Indien og Kina, der etablerer sig i Skåne.

Offentlig bevågenhed på cleantech i Sverige
”Det skyldes kombinationer af mange ting. I det offentlige har vi i Sverige meget stort fokus på alternativ energi. Det driver i høj grad de lokale investeringer, men betyder samtidig, at vi har testfaciliteter og den specialiserede arbejdskraft på både teknisk og akademisk niveau,” fortæller Henrik M. Frijs.
For danske virksomheder er der adskillige gode grunde til at etablere sig i Sverige. Det er billigere end at gøre det i Danmark, huslejen er betydeligt lavere end i københavnsområdet, og at etablere en afdeling i Skåne betyder øjeblikkelig adgang til et netværk, som det kan være vanskeligt at vedligeholde fra den anden side af Sundet.
”Adgang til de svenske kompetencer kræver næsten tilstedeværelse i Sverige. Det er meget nemmere at ansætte en svensker i Sverige end at gøre det i Danmark,” siger Henrik Frijs.

Billedtekst: Solvarme er en vigtig del af opvarmingen i Malmö.

Billedtekst: Via Øresundsbroen ligger Malmö blot 25 minutter fra Kastrup og er dermed nær verdensmarkederne. Her ses Lillgrun, verdens tredje største offshore vindpark.

Boks

Om Invest in Skåne AB
Invest in Skåne er en organisation bosat i Skåne, der har til formål at hjælpe udenlandske virksomheder med at etablere sig eller investere i Skåne. Invest in Skåne AB ejes af Region skåne og initiativet Cleantech Southern Sweden og er finansieret af EU-Kommissionen og de lokale svenske myndigheder. Cleantech er et nyt fokusområde for Invest in Skåne. Organisationen står til rådighed med gratis rådgivning inden for alle aspekter af det at etablere virksomhed i Skåne. Det kan være alt fra kontakt til samarbejdspartnere, kunder og leverandører til hjælp med at finde byggegrunde, medarbejdere og bolig samt hjælp med svensk lovgivning etc. Se mere på www.skane.com/invest – eller kontakt:

Henrik M. Frijs
Business development manager – Cleantech
Invest in Skåne AB
www.skane.com/invest

tel/mobile: + 46 (0)40 – 623 98 84
sms: + 46 (0)768 – 87 05 84
fax: + 46 (0)40 – 623 98 06
e-mail: henrik.frijs@skane.com