Skyldnere giver virksomheder lommesmerter

Over halvdelen af de danske virksomheder er i knibe, fordi deres skyldnere ikke betaler. Helt præcist oplyser 56 pct. af de danske virksomheder, at de har likviditetsproblemer alene på grund af dårlige betalere. Det repræsenterer en stigning på otte pct. i forhold til sidste år, viser Intrum Justitias European Payment Index, der netop er offentliggjort.

Danske virksomheder er blevet dårligere til at betale hinanden. Netop nu oplever 56 pct. af virksomhederne, at der er lavvande i kassen, fordi deres kunder ikke betaler til tiden. Det er en stigning på otte procent i forhold til sidste år, og er en indikation på, at finanskrisen ikke er ovre endnu.

“Virksomheder i Danmark og resten af Europa forsøger at overleve krisen, men er fanget i en ond cirkel, hvor de forsøger at betale deres regninger så sent som muligt, og samtidig kæmper de at få deres egne fakturaer betalt så tidligt som muligt”, siger Morten Engelbæk, der er direktør i Intrum Justitia i Danmark.

Bedre til at betale til tiden til tiden
Der er et lille lyspunkt, idet danske skyldnere nu betaler deres kreditorer lidt hurtigere end sidste år. I Danmark er betalingsforsinkelsen i business-to-business-betalinger faldet fra 13 til 12 dage, og fra 12 dage til 10 dage i business-to-consumer betalinger. Betalingsforsinkelsen hos den offentlige sektor oplever ingen forbedringer. Den forbliver uændret med en betalingsforsinkelse på 12 dage. Den positive ændring i betalingsforsinkelsen er dog ikke nok til at løfte virksomhedernes likviditet.

 

Sen betaling konkurs

 

Danske virksomheder opgiver 44 mia. kr.
Et andet lyspunkt er, at danske virksomheder i de seneste 12 måneder har afskrevet mindre gæld end de foregående 12 måneder. 2,6 pct., svarende til 44 mia. kr. af den samlede gæld, er afskrevet som tab i de seneste 12 måneder, hvor det året før var 2,9 pct. Men danske virksomheder kan stadigt lære noget af virksomheder i de andre nordiske lande, som klarer sig bedre i European Payment Index. Finland oplever eksempelvis, at afskrevet gæld er faldet med 16 pct. fra sidste år til 1,6 pct. – den laveste andel i Europa.

Erhvervslivet ser ingen bedring det kommende år
European Payment Index viser også, at 92 pct. af virksomhederne i Danmark forventer, at deres skyldnere enten vil få endnu sværere ved at betale eller forbliver på det samme niveau de kommende tolv måneder.
Intrum Justitia foreslår følgende 10 skridt, der kan hjælpe virksomhederne med hjælpe sig selv:

1. Udarbejd og implementer en solid kreditpolitik for at minimere risici og øge omsætning
2. Følg op på hvert trin af din kreditstyringsproces
3. Identificer de kunder du handler med
4. Lav en tydelig aftale med dine kunder hvor du opridser alle dine forretningsbetingelser
5. Integrer salgs-, marketing- og økonomiafdelingen for at undgå misligholdelser
6. Foretag kontinuerlige adressetjek på kunder
7. Hold øje med økonomiske og branchemæssige forhold hos dine nøglekunder
8. Implementer hurtige betalingspåmindelser og påfør eventuelt renter
9. Udvid din kundeportefølje og hold den i balance
10. Vent aldrig, tag altid øjeblikkelig handling på dine udeståender

For yderligere information kontakt venligst:
Stine Pomiklo, Marketing Manager, Intrum Justitia, Danmark
Tlf. 33697037
Mobil: 22985620
E-mail: stine.pomiklo@intrum.com

###

Om Intrum Justitia
Intrum Justitia er Europas førende kreditstyringsvirksomhed. Vi tilbyder serviceydelser designet til målbart at øge kunders cash flow og langsigtede rentabilitet. Intrum Justitia er grundlagt i 1923 og beskæftiger ca. 3.300 medarbejdere fordelt på 20 lande. Koncernens omsætning var i 2011 SEK 4 milliarder. Intrum Justitia AB har været børsnoteret på NASDAQ OMX Stockholm siden 2002. For yderligere information, besøg venligst www.intrum.com

Om European Payment Index
Undersøgelsen blev gennemført simultant i 28 lande i perioden mellem januar og marts 2012. Undersøgelsen blev gennemført i skriftlig form og mere end 7.800 virksomheder responderede. Dette er ottende år, at Intrum Justitia har foretaget denne undersøgelse. Spørgeskemaet blev oversat til de respektive nationale sprog. Forsendelse og returnering af spørgeskemaerne blev gennemført decentralt, mens analysen blev foretaget centralt i overensstemmelse med forudbestemte retningslinjer. Alle oplysninger er blevet kontrolleret og usikkerheder blev ikke medtaget i evalueringen. Herudover var det ikke alle anonymt sendte spørgeskemaer der blev taget med i evalueringen. Virksomheder i England, Wales, Skotland og Irland blev adspurgt online af en specialiseret virksomhed (Bing Research). Spørgeskemaer i Bulgarien, Slovenien og Rumænien blev udsendt fra de respektive lande, og krydstjekket mod en separat on-line undersøgelse af en specialiseret virksomhed (Bing Research).