Slagteribranchen: Alle har ansvar for fødevarehygiejnen

Slagteribranchen er godt tilfreds med, at detailledet nu tager sit ansvar for fødevarehygiejnen alvorligt. Der er blevet fokuseret alt for meget og ofte i urimelig grad på slagteriernes behandling af fødevarer i forhold til den videre transport og opbevaring, mener formand for Slagteriselskabet Danish Crown, Bent Claudi Lassen: “Alle i hele kæden har et ansvar for sikkerheden. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at der kunne være problemer med transport og opbevaring af ferskvarer. Når der har været problemer med fødevarerne, så har vi følt, at skytset udelukkende blev rettet mod landmændene og slagterierne,” siger han.
Slagterierne og supermarkedskæderne har samarbejdet i årevis, men det har aldrig været muligt for dem at konstruere en samlet plan for, hvordan fødevarer sikres. Derfor kan det være svært at finde den endeligt ansvarlige for et produkt, der ikke lever op til hygiejnekravene.
“Det kræver så bare, at vi får et overblik over, hvor mange led der er i kæden, og hvor mange steder der kan være et ansvar,” siger Bent Claudi Lassen, der mener, at samarbejdet med supermarkederne om hygiejne er godt som det er: “Vi har ikke brug for et nærmere samarbejde, men vi har brug for at gøre os klart, præcis hvor problemerne kan være,” fastslår Bent Claudi Lassen.