Slyngrensning i Skjern

Stålelementer i Storebæltsbroen, stål til Linø Værftets største containerskibe samt rammen til en veteranbil – det hele har været gennem LMs slyngrenser i Skjern. LM er den eneste stålgrossist i Danmark, som tilbyder slyngrensning og priming af stålelementer, og den proces er nu så populær, at LM overvejer at indsætte to-holdsskift ved maskinerne.

Millioner af stålkugler blæses med høj fart ind mod det massive, rustne stål. Kuglerne minder mest af alt om de små projektiler, der findes i en haglpatron – og det er også hårdhændede metoder, der skal til for at fjerne al rust og svejseslagger på tre 18 meter lange I-jern i én arbejdsgang. Hver dag fodres slyngrenseren med 300-500 kilo nye stålkugler, som henover arbejdsdagen slås til pulver i mødet med strømmen af stålelementer.
Stålkuglebehandling er en simpel, men meget effektiv og miljøvenlig proces til klargøring af stål. Overfladen bliver helt ensartet og egner sig derfor godt til efterfølgende forarbejdning.

Slyngrensning understøtter automatisering
Der er mange årsager til, at LMs kunder vælger at få forarbejdet deres stål med slyngrensning:
”Der er en tendens til, at stålbehandling bliver mere og mere præcisionskrævende. Hvis en moderne svejserobot eller skæremaskine skal operere optimalt, så er det nødvendigt, at materialerne er ens hver gang. Med slyngrensning sikrer vi, at stålets overflade er fuldstændig ensartet og primet helt i overensstemmelse med vores ISO-certificering og kundens forskrifter. Dermed kan vi hjælpe vores kunder til en større produktivitet og fyldestgørende dokumentation,” fortæller Steen Henning Jensen, der er distriktschef for LM.
Kvalitetsmæssigt er slyngrensning andre metoder overlegen. Sandblæsning giver eksempelvis langt fra et resultat på samme niveau; slyngrensningen sikrer en helt ensartet og bearbejdningsvenlig overflade, og desuden er miljøbelastningen langt mindre end ved sandblæsning.

Integreret priming
Priming er en integreret del af slyngrensningen, og den sikrer den mest effektive behandling mod rust og tæring. Kunden kan vælge, hvilken type priming der skal tilføres. Som regel er det den grå til udendørs brug eller den røde til indendørs brug, men visse kunder vælger at bruge priming af et specielt fabrikat, som matcher den senere maling.
Primingen sikrer en basal holdbarhed og modstandsdygtighed over for vind og vejr, hvis elementerne eksempelvis skal lagres udendørs. Samtidig er behandlingen så fin, at der uden videre kan svejses og skæres i stålet, uden der opstår gener.

Outsourcing
I øjeblikket er der fuld gang i begge LMs slyngrensere, og det overvejes at indføre toholdsskift på den ene for at kunne følge med efterspørgslen. Det er særligt byggeriet, der står for den øgede efterspørgsel, og det skyldes både flere nybyggerier, og at stål i højere grad foretrækkes frem for cement – som det eksempelvis ses i USA.
”De fleste af vores kunder ser en værdi i at have slyngrensning outsourcet. Maskinerne er kostbare, og det er mandskabskrævende at håndtere arbejdsgangene. Derfor er det de færreste virksomheder, som har kapacitet til selv at slyngrense. I stedet bliver slyngrensningen en variabel omkostning for kunderne, og de kan endvidere benytte vores anlæg som fjernlager; det er meget populært og betyder, at vi kan understøtte vores kunders principper om just-in-time,” siger Steen Henning Jensen.
Ud over slyngrensning og priming udfører LM som underleverandør flere andre basale forarbejdninger som eksempelvis afkortning – så LMs kunder får bedre mulighed for at fokusere på deres kernekoncept.

Et must for produktionen
A-L Stål A/S er nabo til LM i Skjern. Her produceres behandlede stålkonstruktioner til byggeri og specialkonstruktioner. Alt stål, der leveres fra A-L Stål A/S, har været gennem LMs slyngrenser. Administrerende direktør i A-L Stål A/S, Bent Treldal, siger:
”Det er helt nødvendigt for vores produktion, at vores stål er slyngrenset. Det er en væsentlig del af vores behandling, som vi har valgt at outsource for at undgå investering i eget anlæg. På den måde kan vi undgå døde perioder, og vi kan holde vores kapacitetsomkostninger nede.”
A-L Stål A/S beskæftiger cirka 140 mand på fabrikken i Skjern.

Fakta:
Fakta om slyngrensningsanlæggene
Et anlæg kan rense og male ca. 30 tons stål i timen, afhængigt af form, og hvor fin overfladen skal være.
Stålkuglerne, der importeres fra Spanien, skal leve op til en række nøje specificerede krav.
Primingen, malingen der kommer på lige efter slyngrensningen, er kun 15-25 µm tyk.
Malingen tørrer på under tre minutter gennem et varmekammer.


Fordele ved slyngrensning og priming

Ingen glødeskaller
Intet slibearbejde
Mindre støj
Ensartet og flot svejsning med få eller ingen porrer
Ensartet skæring og højere skærehastighed
Ingen glødeskaller i dysehovedet
ISO-certificering
Selvvalgt renhedsgrad


LM i Skjern bearbejder også:

Rund- og firkantstål, vinkel-, T- og U-stål
Universal- og fladstål
Celsius og koldformede hulprofiler
Bjælker, rør og præcisionsstålrør