Standardsoftware sikrer Lundbecks data langt ind i næste årti

Hos H. Lundbeck A/S i Valby produceres medicin til hele verden. Det betyder, at virksomheden skal leve op til en lang række krav fra forskellige markeders sundhedsmyndigheder. Derfor registreres enorme mængder data fra produktionsanlæggene, som skal lagres i 11 år. Den kritiske dataopsamling varetages nu via en Microsoft-platform, som sikrer en fleksibel tilgang til data mange år frem.

H. Lundbeck A/S opsamler data fra mere end 20.000 målepunkter i produktionen. Sensorerne sender 24 timer i døgnet en massiv strøm af data om alt fra temperaturer, tryk, lys og alarmsystemer, og disse data er en kritisk del af Lundbecks forretning. Nogle steder registreres data helt ned til en gang i minuttet, og alt skal gemmes i 11 år.
Det skyldes, at Lundbeck skal kunne leve op til sundhedsmyndigheders inspektionskrav – eksempelvis foretager de amerikanske myndigheder rutinekontrol af Lundbecks produktion. De leder typisk efter fejl i temperaturer under produktionen, om der har været risiko for, at lægemiddel kan være blevet forurenet eller på anden måde er produceret under afvigelser.

Ved at have et stærkt dokumentationsapparat kan Lundbeck altid efterkomme myndighedernes krav. Samtidig har Lundbeck et overvågningssystem, som kan alarmere, hvis der sker noget usædvanlig, og hjælpe med fejlsøgning samt daglig overvågning af produktionen.
Da Lundbeck for nogle år siden skulle optimere sin dataopsamling valgtes en anderledes løsning til håndtering af de mange data. I stedet for at basere sig udelukkende på en CTS-løsning, som traditionelt har været måden at håndtere industridata på, valgte Lundbeck at bygge deres system på standard Microsoft-teknologier.

”Vores Microsoft-løsning har betydet, at vi har en mere sikker og mere fleksibel løsning. Ved at benytte en standard Microsoft platform kan vi nemmere håndtere data, og vi er ikke bundet af standarder, som måske bliver forældede om nogle år, ” siger Karsten Jacobsen, der er teamleder for CTS infrastruktur hos Lundbeck.

”Samtidig giver Microsoft-løsningen os en frihed i forholdet til eksterne leverandører, fordi Microsoft er en standardplatform, som mange er kvalificeret til at supportere,” fortæller Karsten Jacobsen.

Udover at levere en sikker og omfattende dokumentation har Lundbecks løsning to andre fordele. Virksomheden sparer penge ved at kunne foretage mange rutineopgaver fra centralt hold og introduktionen af nye miljøvenlige servere med virtualisering sparer Lundbeck for 25 procent på elregningen.
Lundbecks løsning er udviklet i samarbejde med Respond IT A/S.