Stort behov for undervisning i det nye maskindirektiv

Det seneste maskindirektiv udskriver en lang række retningslinjer for opbygning af maskiner og deres sikkerhed. Det er forbundet med risici for store bøder og skader, hvis man ikke lever op til kravene, som er en del af dansk lovgivning. Omvendt kan der være konkurrencemæssige fordele ved at benytte maskindirektivet aktivt i din virksomhed.

Maskindirektiv undervisning kursus

 

Et nyt maskindirektiv trådte i kraft d. 29. december 2009, og det er nu en del af dansk lovgivning. Det vil sige, at maskindirektivet, som ligger under Arbejdstilsynets regler om indretning af tekniske hjælpemidler, skal benyttes af alle virksomheder, der enten producerer, importerer, markedsfører eller benytter maskiner og delmaskiner.
En af de nye ting i det nye maskindirektiv er, at det dækker bredere end det foregående direktiv. Med begrebet “delmaskiner” omfattes nu også relativt små ventilationsanlæg, pumper og motorer, og det betyder, at mange flere installatører og håndværkere omfattes af direktivet. Det nye maskindirektiv omfatter også i højere grad procesindustrien og udstikker eksempelvis nye retningslinjer for opbygning af el-tavler.

Mange kender ikke til maskindirektivet
“Direktivet har nu været implementeret i over halvandet år, men vi ser stadig, at der er et stort behov for viden og undervisning på området,” siger Sten Lønborg , der er supporter og ansvarlig for kurser og uddannelse hos Lemvigh-Müller inden for maskindirektivet. Han fortsætter:
“Mange af vores kursister har slet ingen viden om direktivet på forhånd. Det kan være forbundet med store risici, hvis man ikke i sit daglige arbejde lever op til direktivet. Arbejdstilsynet er nu begyndt at kontrollere efter det nye direktiv, og vi hører jævnligt om, at der udskrives store bøder til virksomheder og håndværkere, som ikke lever op til kravene. Vi har hørt om bøder på flere hundrede tusinde kroner,” fortæller Sten Lønborg .

Viden sikrer konkurrenceevnen
Hans tilgang til undervisningen er dog ikke, at man skal lære om direktivet for at undgå bøder. Viden om de rette arbejdsgange kan nemlig være med til at sikre en øget konkurrenceevne.
“En af fordelene ved at være på forkant med direktiverne er, at man under bygning af en ny maskine har et præcist overblik over, i hvor høj grad den skal sikres. Den viden kan man bruge til at sikre sine maskiner uden at sikre dem for meget eller bygge unødvendige sikkerhedsforanstaltninger. Hvis man er i tvivl om direktivets detaljer, så er løsningen at sikre i blinde, og det er forbundet med ekstra udgifter. Hvis man omvendt kender reglerne i detaljer, så kan man begynde at bygge maskiner ud fra en udregning, der sikrer ifølge reglerne til den billigst mulige pris. Når man bygger en maskine, så er det jo i ens egen interesse at bygge den sikkert; dermed sikrer man nemlig både sine maskinbrugere, sig selv juridisk og sit udviklingsbudget,” forklarer Sten Lønborg .

Kurser med fokus på forretningsaspektet
Viden om maskindirektivet og dets praktiske anvendelse er således ikke blot en administrativ byrde, men et redskab til at øge sin konkurrenceevne. Denne positive tilgang til undervisning i maskindirektivet har givet Lemvigh-Müller rigtig mange gode tilbagemeldinger – men det er helt nødvendigt at have forretningsaspektet med i undervisningen i maskindirektivet, mener Sten Lønborg . Overdrevne sikkerhedsforanstaltninger går nemlig ud over produktiviteten.
“Det er en myte, at vi i Danmark er langt fremme med at leve op til internationale normer og direktiver. Eksempelvis er man i Kina lynhurtig til at omstille sig til nye retningslinjer, og det er sammen med lave omkostninger med til at gøre kinesiske virksomheder meget konkurrencedygtige. Vejen for danske virksomheder er at satse endnu mere på viden, og der kan vi hjælpe med vores kurser,” lyder det fra Sten Lønborg .
Det forretningsmæssige aspekt betyder også, at målgruppen for Lemvigh-Müllers kurser i maskindirektivets anvendelse er meget bred. Den dækker de enkelte installatører, ingeniører og også virksomhedernes direktioner.

Virksomhedernes eget ansvar at leve op til maskindirektivet
Mange af de kursusdeltagere, som møder op på Lemvigh-Müllers kurser i maskindirektivet, har ingen forudgående viden om direktivet, og det tyder på, at der er et stort behov for undervisning, mener Sten Lønborg .
“Der bliver ikke undervist i maskindirektivet på de tekniske uddannelser i Danmark, og det er ærgerligt. Samtidig bliver der ikke fra offentligt hold eller fra Arbejdstilsynet systematisk oplyst om nye direktiver og regulativer. Det er op til den enkelte virksomhed at følge med i, hvad der sker på området, og selv sikre, at man lever op til de gældende krav,” siger Sten Lønborg .

Faktaboks:

Lemvigh-Müllers kurser i det nye maskindirektiv
Lemvigh-Müller har en række kurser i den kommende sæson, som omhandler det nye maskindirektiv. I kursusrækken findes både branche- og virksomhedsspecifikke kurser samt generelle kurser. Se mere på www.lemu.dk under “Kurser for kunder” og under “Lovgivning, normer og standarder”. Sten Lønborg understreger, at kurserne naturligvis er åbne for både kunder og ikke-kunder hos Lemvigh-Müller.

Faktaboks:

Ændringer i det nye maskindirektiv
Det nye maskindirektiv trådte i kraft ved årsskiftet 2009/2010. Direktivet beskriver de overordnede krav, produkter skal leve op til, samt hvordan man skal kunne dokumentere, at produkterne er i overensstemmelse med disse krav og regler for mærkning af produkter.

Af ændringer i det nye direktiv kan blandt andet nævnes:

? Anvendelsesområde
? Undtagelser – ny liste, herunder husholdningsapparater og fælles kontormaskiner
? Nye definitioner, herunder for maskiner og delmaskiner
? Dokumentationskrav, herunder bl.a. for delmaskiner
? Sikkerhedskomponenter – ny, vejledende liste
? CE-mærkning, udformning og placering
? Nye krav til boltpistoler og personførende byggeelevatorer
? Korrigerede og strengere sikkerheds- og sundhedskrav, for eksempel med hensyn til ergonomi, driver-sikkerhed, maskiner til produktion af kosmetik og farmaceutiske produkter samt manualer.
? Kvalitetskontrol
? Tidsbegrænset godkendelse på fem år