Grøn IT: Stort potentiale i boligerne med grøn IT og telecom

Grøn IT har i lang tid været forbundet med serverrum og virksomhedernes tekniske installationer. Nu skal fokus rettes mod de private hjem, og på hvordan IT og telecom kan være med til at sænke energiforbruget. De økonomiske og miljømæssige perspektiver er enorme.

IT bliver ikke længere betragtet som en del af miljøproblemerne, IT er en aktiv del af løsningen.
Med digital styring og fjernovervågning af energiforbruget i de private hjem via bredbånd kan der spares op til 40 procent energi, uden at beboerne skal ændre adfærd. I lyset af, at det er boligerne, som er samfundets største energisluger, så er her et endog meget stort uudnyttet potentiale. Problemet er blot, at energiforbrug er et meget vanemæssigt forbrug, som i hverdagen i vid udstrækning foregår uden omtanke.

”Virksomhederne har lært at spare, men i hjemmene stiger energiforbruget, og det skyldes i høj grad, at folk køber nyt elektronik. Her er noget der ikke hænger sammen, hverken for forbrugerne, producenterne eller miljøet,” siger administrerende direktør for Hewlett-Packard i Danmark, Keld Jersild Olsen, der også er formand for IT-Branchens Grøn IT-kampagne.
Derfor gøres nu en bred indsats for at gøre hjemmene lige så energibesparende som moderne virksomheder og det kræver IT og telecom.
”I øjeblikket er folk ikke i stand til at pege på deres fem mest energiforbrugende maskiner. Samtidig er de fleste ikke i stand til at forstå deres elregning,” siger Göran Wilke, der er sekretariatschef i Elsparefonden. Det betyder, at der er et stort hul mellem folks intention, og så hvad der er praktisk muligt at spare energimæssigt. Forbrugerne er nemlig meget indstillet på at gøre en indsats.

IT skal udfylde informationshul
Elsparefondens og IT-Branchens forslag er at udnytte de digitale muligheder for intelligent styring af hjemmene med telecom og IT-systemer. Energiforbrug i et moderne hjem er meget komplekst, men det egner sig perfekt til at blive styret elektronisk.
”Der har været en tendens til, at IT og telecom er blevet anset som et problem. Storforbrugende serverrum og strømslugende desktop computere har givet IT et image af noget, der ikke er grønt, men der er enorme besparelser, hvis vi griber chancen og udnytter de teknologiske muligheder,” fortæller Göran Wilke.

Forbrugerne skal styre udviklingen
”Ved at folk får et overblik deres eget forbrug og en oplevelse af deres handlinger har en direkte effekt på energiforbruget, så vil folk få et incitament til at gøre noget aktivt. Vi kender det fra folk, som får installeret solceller. Solcellerne giver måske ikke så meget strøm, men den helt store gevinst kommer, fordi solcelleejere begynder at holde øje med forbruget. Når man er sin egen elproducent, vil man købe mindst muligt udefra, og så kommer interessen for at spare på strømmen. Den effekt skal vi udnytte,” lyder det fra Göran Wilke.
Han bakkes op af Keld Jersild Olsen:
”Det er helt centralt, at forbrugerne få redskaberne til selv at vurdere deres eget forbrug. Det har de ikke i øjeblikket. Derfor vil det måske være end idé at indføre en mærkningsordning, gerne på EU-plan, der på en tydelig og sammenlignelig måde viser, hvor meget et bestemt produkt bruger af strøm frem for et tilsvarende produkt.”

Mange afledte fordele
Teknologierne vil også have en lang række afledte fordele. Eksempelvis i forbindelse med tyverisikring, indeklimamæssigt og i forbindelse med komfort på mange niveauer. En afledt effekt kunne desuden være at hjemmearbejdspladser i kraft telekommunikation bliver mere populære, og dermed kan der spares tid og energi på transport.
Elsparefonden har allerede præsenteret de første eksempler på, hvordan et digitalt hjem kunne se ud. Det væsentlige er, at teknologierne bliver billige, og at der er en smidig udveksling af data. I praksis vil det foregå ved, at der indsættes et lille måleapparat ved alle stikkontakter. De kommunikerer trådløst med en central styreboks, som er koblet på Internettet.
En af de vigtige ting er, at forbrugerne umiddelbart kan sammenligne deres forbrug med tilsvarende forbrugere i lignende boliger, og dernæst med sig selv, ligesom ved en slankekur.

Fremhævet citat:

”Det væsentlige er, at denne udvikling skal komme fra forbrugerne selv. Vi kan lovgive for at få bagtroppen med, men det er primært forbrugerne selv der skal vælge. -Og det vil forbrugerne gøre, når teknologierne er på plads,”

”Det væsentlige er, at denne udvikling skal komme fra forbrugerne selv. Vi kan lovgive for at få bagtroppen med, men det er primært forbrugerne selv der skal vælge. -Og det vil forbrugerne gøre, når teknologierne er på plads,” mener Göran Wilke.

Stort potentiale for erhvervslivet
Det er allerede muligt at koble sit hus og sine installation på nettet. Elsparefonden har bygget det første netværk, som alle nu kan gå online og se. Her er det blandt andet muligt at se det aktuelle energiforbrug i en række forskellige boliger. Man kan også følge Statsministeriets elforbrug time for time på Elsparefondens hjemmeside. Det understreges dog, at de nuværende løsninger stadig er dyre og lidt besværlige. Elsparefonden vurderer, at et komplet anlæg, der kobler alle hjemmets installationer på nettet, skal ned og koste få tusinde kroner, før vi ser et stort gennembrud.
”Det varer ikke længe, og det betyder også, at der er et stort marked for de virksomheder, der er i stand til at blive first movers på dette område. Teknologierne er faktisk udviklet, det handler om markedsmodning, og kunderne skal være sikre på at teknologien virker og udstyret kan kombineres, uanset producent” siger Göran Wilke.

Innovation både fra vækstlag og industri
Inden for industrien har digitale løsninger til ressourcebesparelse allerede en lang historie. – Og danske virksomheder er her med helt i front. Elsparefonden har haft samarbejde med en lang række virksomheder om udviklingen af det digitale hjem. Fonden forestiller sig umiddelbart, at tre brancher skal spille sammen og om at drive udviklingen: Byggebranchen, der installerer nyt udstyr i nye boliger, virksomheder som Danfoss og Grundfos samt IT-virksomheder.

Fakta:
Huset downloader vejrudsigt
Et intelligent hus kan spare op mod halvdelen af energiforbruget uden at beboerne skal ændre deres livsstil. Det kan gøres ved at optimere alle installationer, så lyset kun tændes, når der er mennesker tilstede, varmen gøres afhængig af tidspunkt på dagen og om vejrudsigten lover sol. Der er ingen grænser for hvor detaljeret, man kan gøre energistyringen af private hjem og hvilke datasæt, man kan kombinere for at opnå besparelser – eksempelvis når vejrudsigter fra Internettet bruges til varmestyring i kombination med oplysninger om en konkret boligs isoleringsværdier.