Stort potentiale i danske nichesites

Der er et stort uudnyttet potentiale i danske nichemedier på Internettet. Direkte kontakt med specialiserede målgrupper er guld værd for annoncører. Omvendt har flere hundrede nichesites i Danmark mulighed for at gå fra at være hobbyprojekter til at være semiprofessionelle medier med unikt indhold. Det kræver blot et intelligent annoncehåndteringssystem.

Det er ikke nødvendigvis størrelsen, som afgør om et internetsite er rentabelt. Med moderne annonceringsformer er brugernes kvalitet frem for kvantitet den væsentligste faktor for succes. Det giver helt nye muligheder for de små og specialiserede websites, som henvender sig en nøje defineret målgruppe.
Morten Marcussen fra adServing Danmark anslår, at der i Danmark eksisterer op mod 200 danske nichemedier på Internettet med potentiale for at tjene op mod 200.000 kroner om året. – Hovedparten af dem har i øjeblikket ingen indtjening af betydning. Han siger:
”Med målrettet annoncering, som henvender sig specifikt til snævre målgrupper, kan vi skabe meget flotte resultater. De annoncesystemer vi har udviklet til nichesites er i stand til at generere en omsætning pr. bruger som i mange tilfælde er op mod til ti gange højere end på de store og mere generelle websites.”

Succesen skyldes i høj grad, at nichesites giver mulighed for et utrolig præcist match mellem læser og annoncør.
”Hvor annoncørerne på de store medier skyder med spredehagl, kan man på de helt specialiserede medier ramme en målgruppe med hidtil uset nøjagtighed. I den forbindelse er det mindre betydende, hvor mange der ser annoncen – det vigtige er, at det er de rigtige mennesker, som ser den,” fortæller Morten Marcussen.
Denne tilgang til annoncering på de små websites har adServing Danmark sat i system. Medieejerne kan vælge mellem, om de selv vil stå for annoncering via et avanceret og brugervenligt system, eller de kan vælge at outsource alt til adServing.
”Som regel foretager vi en gennemgribende analyse af de nichesites vi samarbejder med. I tilfældet med www.ulandsnyt.dk blev strategien, at fokusere på stillingsannoncer, sponsorat af artikler samt traditionelle bannerannoncer. Det har sat www.ulandsnyt.dk i stand til at tjene et betydeligt beløb, trods et meget specialiseret indhold,” siger Morten Marcussen.
Han glæder sig over, at flere og flere små sites finder en guldgrube i deres annonceringsmuligheder. Det betyder nemlig, at webstedsejerne investerer mere i deres indhold eller at et hobbyprojekt bliver en bi- eller heltidsbeskæftigelse. Samtidig sikrer målrettet annoncering en levende underskov af internetmedier med unik dansk indhold.
For yderligere information kontakt venligst:
Morten Marcussen
+45 20 93 09 95
morten.marcussen@adserving.dk