Strømlinet indkøb giver besparelser i hele virksomheden

NASSAU har udskiftet et tocifret antal underleverandører med én. Det giver et bedre overblik, lavere priser og mere tid til de væsentlige opgaver. Samtidig sænkes omkostninger til administration og færre midler bindes op i lager. Processen, der kun er få måneder gammel, sker i nært samarbejde med Lemvigh-Müller – både via IT-systemer og via fysisk tilstedeværelse i ind- og udland.

Sidste år indledte NASSAU Door A/S og Lemvigh-Müller et omfattende samarbejde. NASSAUs nyansatte indkøbschef, Carsten Pedersen, havde sat sig for at strømline en række processer i virksomheden, og han havde en klar fornemmelse af, at der ville være effektiveringsgevinster at hente i indkøbsafdelingen. Det viste sig at være rigtigt. Alt for mange leverandører gjorde indkøbsafdelingen usmidig, og der gik for meget tid med at administrere indkøb. Nu købes flere typer stål, næsten alt værktøj og el hos Lemvigh-Müller, og det har resulteret i en lang række besparelser for hele virksomheden.Én leverandør rationaliserer

Ved blot at have én leverandør til store dele af produktionen kan NASSAU nemlig rationalisere markant:
”Det er forbundet med omkostninger at vedligeholde en leverandør administrativt. Jeg har hørt beløb i størrelsesordnen 7.000 – 10.000 kroner om året pr. leverandør. Hvis vi kan samle indkøb fra 20 eller 30 leverandører hos én, så har vi allerede der en betydelig besparelse på det administrative,” siger Carsten Pedersen.
-Men det er ikke den væsentligste rationalisering ved at mindske antallet af leverandører:
”Vi har den politik, at vores medarbejdere skal beskæftige sig med at skabe værdi for virksomheden. Det gør vi ikke ved at administrere underleverandører og bruge uforholdsmæssigt meget tid på at jagte tilbud eller forhandle mindre ordrer med et stort antal leverandører. Vi søger en model, hvor vi kan være sikre på, at vi har fornuftige priser over hele linjen med en konkurrencedygtig partner. Det kræver naturligvis, at Lemvigh-Müller kan holde priserne lavere på de fleste varegrupper fremover. De aftaler, vi allerede har indgået, giver os en væsentlig besparelse, og frigør samtidig interne ressourcer,” lyder det fra Carsten Pedersen. Han understreger, at effektiviseringerne ikke skal bruges til at skære ned i aktivitetsniveauet, tværtimod; ressourcerne skal derimod bruges på områder, der skaber mere vækst for NASSAU.Første del af længere proces

De nuværende aftaler mellem NASSAU og Lemvigh-Müller ventes at blive suppleret af yderligere samarbejdsaftaler i den kommende tid. Der overvejes på sigt en nær integration af IT-systemerne, som vil gøre ordreprocessen endnu nemmere. På sigt vil det være muligt for NASSAU at bestille varer hos Lemvigh-Müller direkte fra virksomhedens eget økonomisystem. Dermed undgås det manuelle arbejde med bestilling via email og telefon. En anden fordel er, at alle produkttyper samles på én faktura, der eksempelvis fremsendes en gang om måneden.
”Vi ser meget frem til på sigt at indføre en tæt integration mellem Lemvigh-Müllers og vores IT-systemer, og det er igen et eksempel på de muligheder, vi nu har med en stor leverandør som Lemvigh-Müller. Det ville ikke være økonomisk, teknisk og administrativt muligt for os at have et omfattende elektronisk samhandelssystem, der er koblet op til mange leverandører. Hvis det skal fungere optimalt, må vi fokusere på enkelte store leverandører,” mener Carsten Pedersen.

Investering i lager? – nej tak!
Tidligere har NASSAU haft stål liggende på lager til adskillige måneders produktion. Det har betydet, en stor kapitalbinding i lageret i Ringe på adskillige millioner kroner. De midler skal frigives til mere vækstorienterede aktiviteter.
”Vores mål på længere sigt er at nedbringe lageret. Dermed sparer vi både plads og penge, fordi vi ikke betaler for noget, der ikke indgår direkte i produktion,” siger Carsten Pedersen. Han har erfaring med effektiviseringsprocesser, såsom Lean, og det er blandt andet den viden, han har høstet af i forbindelse med omlægningen af indkøbsprocedurerne hos NASSAU.
De stålprodukter, som NASSAU køber hos Lemvigh-Müller, faktureres først, når de leveres, og aftalen indebærer en garanti for, at der permanent ligger en nærmere bestemt mængde stål på Lemvigh-Müllers lager. Dermed kan NASSAU bestille dagen før, varen skal bruges, og det sætter virksomheden i stand til at kunne minimere tiden mellem indkøb og salg betydeligt.
”Med tiden skal vi udnytte dette fuldt ud. Vi har også kig på Lemvigh-Müllers WMI2Box-system til værktøj. Det er aktuelt i forbindelse med vores landsdækkende net af servicevogne og i produktionen her i Ringe,” siger Carsten Pedersen.

Fakta:
Samarbejde på tværs af grænser
NASSAU har åbnet eget selskab i Kina i samarbejde med Triax og Senmatic, TCN, som skal producere udvalgte produkter. TCN forventes på sigt, at kunne drage nytte af Lemvigh-Müllers afdeling i Kina. Det kan eksempelvis ske ved at Lemvigh-Müllers kendskab til NASSAUs benyttes til at opspore de rette produkter i Kina, som lever op til virksomhedens kvalitetskrav.

Automatisk opfyldning af varer med WMI2Box

WMI2Box er et kundebaseret lagersystem, som bygger på mange års erfaringer fra detailhandlen. Metoden går ud på, at en del af leverandørens lager flyttes ud til kunden og fyldes op efter et sæt nærmere bestemte regler. Oprindeligt var der to kasser: Én man brugte af, og én man tog hul på i samme arbejdsgang, som man bestilte en ny. Først i de seneste år med introduktionen af brugervenlige IT-systemer er 2-kasseprincipperne blevet overført til industrien og servicefagene.

Om NASSAU Door A/S
NASSAU Door A/S er den førende danske producent af industrielle ledhejseporte. I snart 40 år har NASSAU Door produceret porte med fokus kvalitet, holdbarhed, funktionalitet og design. De industrielle porte leveres efter mål til hele verden.
NASSAU Door er en del af Nielsen & Nielsen Holding, som er en international koncern bestående af 37 selskaber, der gennem 4 fordelt over hele verden. Nielsen & Nielsen har over 2.400 ansatte og en omsætning på mere end 3,0 mia. kroner, hvoraf 85 procent afsættes i udlandet. Selskaberne i koncernen fremstiller blandt andet anstikkere, fadkoblinger og renseudstyr – antennesystemer, satellitsystemer og skabe samt støjpaneler og industrielle hejseporte.
NASSAU er stærkt repræsenteret i resten af Europa og Mellemøsten via et netværk af lokale distributører. I alt beskæftiger NASSAU-gruppen 550 medarbejdere. Over 75 procent af den totale produktion bliver eksporteret til flere end 30 lande.

Om EDI – Electronic Data Interchange

Electronic Data Interchange handler om overførsel af struktureret information – eksempelvis lagerlister, kataloginformationer, priser og lignende. Dette kræver, at de parter som benytter EDI har systemer, der i stand til at udveksle data problemfrit, og at data er opdaterede med faktiske forhold fra lager, økonomisystemer og så videre. EDI er en industristandard, som løbende overvåges og udvikles. Det betyder blandt andet, at standarden benyttes af mange virksomheder, forhandlere og ikke mindst er kompatibel med de mest benyttede ERP-systemer på markedet.