Tandlægeskræk

Mange mennesker lider af en fobi over for tandlægestolen. 10 -20 % af alle danskere har store problemer med at gå til tandlægen, og for 2 -5 % er angsten så stor, at de trods tandpine holder sig helt væk.

Tandlægeskræk kan være invaliderende. I de værste tilfælde fører angsten for boret til både dårlige tænder og en daglig oplevelse af magtesløshed og dårlig samvittighed. Men sådan behøver det ikke at være. I lighed med mange andre fobier kan tandlægeskræk behandles effektivt.
Tandlægerne Rikka Poulsen og Else Baden-Jensen i Århus har i gennem mange år arbejdet terapeutisk med tandlægeskræk, og de har dagligt klienter i deres terapi-praksis, som ligger adskilt fra deres tandlægeklinik. De arbejder i deres terapi med tre niveauer af tandlægeskræk:

• Tandlægeskræk, hvor alene tilvænningsbehandling på klinikken (efterhånden) gør det muligt at få behandlet tænderne uden angst.
• Tandlægeskræk, hvor angsten er så stor, at det er vanskeligt at møde op på klinikken.
• Tandlægeskræk, hvor angsten er lammende, og hvor årsagen til angsten er uklar.

Hovedparten af klienterne befinder sig i midtergruppen, som typisk har behov for en lille håndfuld konsultationer, inden de er parate til at sætte sig i stolen.

Rollespil mod angsten
Vejen ud af tandlægeskræk er ifølge tandlæge og psykoterapeut Rikka Poulsen individuel:
”Når behandlingen starter, forsøger jeg sammen med patienten at indkredse, hvor angsten stammer fra. Ofte har tidligere oplevelser med tandlæger eller stress fremkaldt angsten, og det kan vi gennem samtale, rollespil eller øvelser genopleve og dernæst behandle,” siger hun.
Ofte skal der opfindsomhed til for at finde den rigtige vej ud af problemet. Små fifs kan være en god hjælp til selvhjælp. For eksempel kan det være, at klienten begynder at bruge en elektrisk tandbørste for at vænne sig til lyden fra et bor. Andre gange hjælper det, at vedkommende tager en nær bekendt med til tandlægen. I alle tilfælde gælder det om at gøre angsten håndterbar og genvinde tilliden til sig selv og tandlægen.

Fakta:
Tandlægeskræk kaldes i fagsprog odontofobi.
Der ydes ikke tilskud til behandling af tandlægeskræk.

Se mere på www.tandskraek.dk