Tilliden til andelssektoren led et knæk

Landbrugets andelsforeninger spiller på alle heste, når der skal eksporteres fødevarer. En sammenlignende undersøgelse lavet af Landbrugsraadet mellem EU-landenes andelssektorer viser, at danske andelsvirksomheder deler førstepladsen med Holland i disciplinen at ekspandere på flest måder.
Men positionen er i fare. Hvis pensionskasserne smækker kassen i, og bankerne stiller sig skeptiske overfor andelsbevægelsens udenlandske ekspansioner, som sagen om MDI er et tydeligt eksempel på, så står landbruget tilbage uden kapitalstærke investorer til at trække det tunge læs på det europæiske marked.
“Den type konstruktion, som MDI var, vil ikke fremover være et led i pensionskassernes strategi. I stedet kan man forestille sig, at investorerne kræver større indflydelse. MDI var baseret på en tillid til, at MD også kunne varetage andre interesser end sine egne. Det er ikke lykkedes at opretholde den tillid, og så må man finde andre løsninger. Desværre går det ud over andre virksomheder end dem, som har været involveret. Der vil være nogle eksportmuligheder, som går tabt,” forudser andelsforskeren Villy Søgård fra Sydjysk Universitetscenter.
Formanden for Danske Andelsselskaber og Danish Crown, Bent Claudi Lassen er ikke ening: “Jeg vil gerne slå fast, at det er en myte, at andelsbevægelsen får svært ved at skaffe kapital. Vi skal selvfølgelig have adgang til alle former for kapital også fra pensionskasserne, men jeg har forståelse for deres reaktion, indtil der kommer positive resultater fra det ny MDI og Tulip International.”
Den danske andelssektor satser både på alliancer, joint ventures, direkte investeringer og salgsorganisationer i udlandet. Til sammenligning laver tyskerne ingen joint ventures eller alliancer, og hverken svenskerne eller englænderne investerer direkte i udlandet.