Toptunede gaskedler sikrer økonomisk og ren varme til Svendborg

Lemvigh-Müller har leveret komponenter til et nyere højteknologisk varmeværk, der kan holde svendborgenserne varme i selv den koldeste vinter. Anlægget hos Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A., der delvist er opbygget af Weishaupt, har en effektivitet på over 100 procent. Det kan lade sig gøre ved udnyttelse af restvarmen i røggassen og ved optimal forbrænding med lave emissionsværdier
– det kræver præcision. Lemvigh-Müller har leveret en række af de centrale komponenter, der gør anlægget til et af de mest avancerede og kost/effektive i landet.

I udkanten af Svendborg ligger et af landets mest avancerede gaskedelanlæg. Det forsyner med svendborgenserne med fjernvarme, – eller rettere: det fungerer som backup, når andre eller billigere energikilder ikke er tilstrækkelige eller tilgængelige. På en varm sommerdag er alt stille og pinligt rent inde i hallen, der huser to identiske kæmpebrændere med det enorme potentiale.
”Faktisk er princippet i disse to gaskedler magen til de kedler, der står i hjemmene, hos dem, der har naturgas,” siger Lars Rohde Olsen. Han er servicechef hos Weishaupt en af verdens førende producenter af gaskedler. Han har været med til at bygge anlægget og har i dag ansvaret for løbende service. Den daglige drift ligger i hænderne på Svendborg Fjernvarmecentral A.m.b.A.

Effektivitet på over 100 procent
Forskellen på et privat anlæg, og det Weishaupt har stået for, er, at Weishaupts kan producere meget store mængder varme og samtidig gøre det på en overraskende effektiv måde.
”Vi har en effektivitet i øjeblikket på over 100 procent. Det lyder skørt, men det er faktisk muligt, når vi samtidig udnytter varmen fra den væske, som er et biprodukt af gasafbrændingen,” siger Ove Andersen, der er driftsleder på Svendborg Varmeværk. Han påpeger, at den omfattende overvågning af anlægget har gjort det nemt at fintune produktionen, efter hvad der er mest effektivt. Eksempelvis har det vist sig, at det bedst kan svare sig at have begge kedler kørende på delvis styrke frem for at have én kedel kørende på fuld styrke. Sådanne observationer udnyttes til at få det maksimale ud af anlægget både økonomisk og miljømæssigt.

Betjeningspanelet følger driftslederen
Anlæggets brug af nyeste teknologi ses også på betjeningssiden. Her er valgt Siemens-paneler leveret af Lemvigh-Müller, og de giver et grafisk overblik over hele anlægget funktion og øjeblikkelige status. Et enkelt klik på skærmens ikoner giver lynhurtig adgang til et væld af relevant information fra de mere end 100 målepunkter rundt om i hallens labyrint af rør, pumper, blæsere og spjæld og slanger.
Alle disse målepunkter er det ikke længere nødvendigt at inspicere så ofte manuelt, fordi deres tilstand bliver elektronisk overvåget. Det betyder også, at betjeningen af hele anlægget ikke længere er begrænset til at skulle foregå på lokationen. Ved hjælp af VPN-tunnel sikres dataadgang fra driftslederens bærbare computer eller mobiltelefon til gaskedlerne – uanset hvor i verden han måtte befinde sig.

Topmoderne anlæg med Lemvigh-Müller som leverandør
”Ja, det er rigtigt. Jeg kunne godt sidde i Sydspanien og styre gaskedlerne. Men som regel foregår det dog fra vores kontorer inde i Svendborg by,” siger Ove Andersen, der som mangeårig driftsleder alligevel godt kan lide at kigge forbi anlægget ofte.
”Der er sparet rigtig mange penge ved, at vi kan foretage de mere rutineprægede tjek fra kontoret. I stedet kan vi bruge tiden ude på anlægget til at undersøge ting, som kræver et menneskes sanser,” siger han.
Når Ove Andersen og hans medarbejdere logger på anlægget, så er det samme Siemens brugerflade de arbejder på, som hvis de stod foran betjeningspanelet, og det er de samme PLC’ere, der håndteres.
Hele anlæggets elektriske styring er bygget af Weishaupt, der i stor stil benytter Lemvigh-Müller som leverandør af tekniske komponenter. Det er også Weishaupt, der står for den løbende servicering af anlægget.
Lars Rohde Olsen fra Weishaupt, siger:
”Vi har handlet med Lemvigh-Müller gennem en årrække, og vi kender efterhånden Lemvigh-Müllers produkter godt. De seneste år har vi benyttet os af mulighederne for elektronisk samhandel via LMe-Partner, og det er med til at gøre Lemvigh-Müller til en af vores foretrukne leverandører.”

Faktabokse:

Om Weishaupt
Weishaupt er blandt de førende på verdensmarkedet indenfor avanceret fyringsteknik. Virksomheden beskæftiger på verdensplan omkring 2.800 medarbejdere i 41 lande. Hovedafdelingen ligger i Schwendi i Tyskland, hvor over 1000 medarbejdere er ansat på fabrikken. Weishaupt har et servicenetværk 24 timer i døgnet 365 dage om året.

Om Svendborg Varmeværk
Svendborg Varmeværk AMBA blev etableret helt tilbage i 1952. Målet var, og er, at give svendborgenserne billig og stabil varme. Organisationen har nu 16 ansatte til dagligt og servicerer omkring 4.700 andelshavere i Svendborg. Det er lykkedes driftslederen og hans kolleger at holde varmeprisen stabil i de seneste syv år.

Svendborgs nye varmeforsyning
Da Svendborg Varmeværk for et par år siden valgte at investere i et gaskedelanlæg, så var det for at kunne forbedre forsyningssikkerheden. Mange måneder og 18 mio. kroner senere stod anlægget parat ved siden af det kommunale forbrændingsanlæg. Anlægget har en varmeydelse på 33 MW, fordelt med 16,5 MW på hver af de to kedler, hver med et luftbehov på 18.000 kubikmeter luft pr. time ved 100 procent ydelse. Det betyder, at anlægget har nogle enorme luftindtag for hver af de to kedler. For at pumpe varmen ud i systemet har anlægget en kapacitet på 2x 350 kubikmeter vand i timen.
Anlægget stod klart i 2007 og det kan levere 30 megawatt, hvilket er 3/5 af Svendborg Varmeværks maksimale behov.

Read my article about this on my English environment blog www.energyhack.com