Tre år med effektiv Skole-IT i undervisningen

14 skoler i Norddjurs Kommune har udskiftet computerproblemerne med billig, hurtig og effektiv administration. De 11.000 computere kan styres fra centralt hold, og det betyder at opgaver som opdateringer, geninstallering og andre rutineopgaver nu kan klares ét sted fra i stedet for at hver enkelt computer skal håndteres. Det giver tid og overskud til at IT er blevet en levende del af undervisningen i kommunen. Lærerne har ikke længere berøringsangst, eleverne kan pille og eksperimentere uden det går galt og Norddjurs Kommune bruger et minimum af økonomi og ressourcer på systemet.

For tre år siden havde problemerne hobet sig op i Grenå Kommune, der nu er en del af Norddjurs Kommune. Skolernes computere var blevet et vildtvoksende krat af IT, som reelt ikke kunne bruges i undervisningen. Alt for mange programmer, for mange pilfingre og for få ressourcer resulterede i at computerne begyndte at samle støv. Lærerne kunne simpelthen ikke få gavn af maskineriet i undervisningen, fordi computeren var blevet en tidsrøver frem for en hjælp i det daglige arbejde.
Som alle andre kommuner i landet er Norddjurs pålagt at leve op til Undervisningsministeriets krav om brug af IT i undervisningen. Det var ikke inden for rækkevidde med det setup kommunen havde. Skolerne havde selv ansvaret for den daglige drift af skolernes computere, og som backup var der ansat en IT-ansvarlig i kommunen, som tog fra skole til skole. Her skulle han manuelt arbejde med hver enkelt pc – og det var en helt uoverkommelig stor opgave.

Skolernes IT havnede i en blindgyde
”Det var en totalt uholdbar løsning. Den ene IT-ansvarlige havde ikke mulighed for at nå ud til alle de computere, og både han og de ansvarlige på skolerne følte sig magtesløse. Resultatet var, at lærerne ikke engang prøvede at benytte IT i undervisningen, fordi deres erfaring sagde dem, at det ikke kunne betale sig. Vi kunne se, at den måde at drive skole-IT på, aldrig ville komme til at fungere, uanset hvor mange ressourcer, vi lagde i det. Det ville aldrig blive optimalt,” siger Lissy Nørgaard, der er skolekonsulent i Norddjurs Kommune.
Kommunen indledte på den baggrund en proces, hvor drift og teknik blev diskuteret til bunds. Løsningerne på markedet blev undersøgt, og der blev ansøgt om midler i Undervisningsministeriet til ny hardware. Midlerne blev tildelt og med helt nye computere var kommunen parat til at udvælge en leverandør af en centraliseret løsning til håndtering af skolernes pc’ere.

1.100 pc’ere der virker – hver dag
Valget faldt på ITX, som systemleverandør, og løsningen blev i første omgang installeret på en enkelt skole. Løsningen gav skolen og kommunen mulighed for at styre skolens computere fra centralt hold. Ved hjælp af applikationen ITX-Boot sikres, at en computer altid kan startes op fra ny – uanset hvilke ændringer, der er foretaget på den. Det giver garanti for, at computerne altid står til rådighed. Programmer og indstillinger er fast definerede i et sikret miljø, som kan ændres både af de lærer, som er administratorer eller af ITXs specialister. Hvis et nyt program skal bruges i undervisningen, så kræver det blot få klik at gøre det tilgængeligt på samtlige 1.100 computere i kommunen.
”Det, vi ville have, var en løsning, hvor vi i princippet kunne trykke på en knap på tastaturet og få opstartet en computer med alle de programmer og funktioner, vi på forhånd har defineret. Det har vi fået,” siger Lissy Nørgaard.
Systemet er så enkelt at benytte, at skolernes lærerstab i høj grad selv drifter og supporterer det i samarbejde med en teknisk IT vejleder på hver skole. De står også for udvidelse, når nye computere kommer til, eller når nye programmer skal benyttes på skolerne.

Store besparelser
Det er Norddjurs vurdering at der er sparet adskillige mio. kr. i løbet af de tre år ITX-systemet har båret skolernes IT.
”ITX-løsningen blev sparet hjem i løbet af det første år. Men de store gevinster har for os ligget i, at vi nu har mulighed for reelt at bruge IT i undervisningen. Vi har fået mere IT for pengene, men vigtigst er, at vi har fået mere undervisning for pengene,” fortæller Lissy Nørgaard. Hun peger desuden på, at samarbejdet med ITX her foregået over al forventning. Blandt andet har ITX taget et bredere ansvar for skolernes IT i form af rådgivning om deres løsnings samspil med øvrigt udstyr – eksempelvis opbygning af den nødvendige netværksstruktur.

BOX:
Hvad er en ITX skoleløsning?
ITX er en dansk virksomhed, der siden 2002 har arbejdet med software til skolebrug. ITX er specialister i software–virtualisering, samt desktop– og client–management løsninger baseret på Microsoft SoftGrid og RES PowerFuse. ITX leverer de mest drifts– og omkostningseffektive IT–løsninger i Danmark, og har stor erfaring med løsninger til skoler og uddannelsesinstitutioner.
ITXs løsning er gennem de seneste fem år blevet udbredt med stor succes i en række kommuner og uddannelsesinstitutioner landet over– og dækker nu flere end 100.000 danske skoleelevers behov for effektiv IT i undervisningen. For mere information om ITXs løsninger eller produkter besøg ITX på nettet: www.itx.dk