TV2/FYN outsourcer IT til JDM IT

TV2/FYN har gennem de seneste par år outsourcet stort set al IT til JDM IT. TV-stationen er dermed den TV2-regionalstation, som har outsourcet IT mest konsekvent, og det giver en række fordele. Virksomheden har en høj driftsikkerhed, økonomien er god, og eksperterne er altid lige i nærheden.

I 2007 stod TV2/FYN over for en stor udfordring. Organisationen manglede fra den ene dag til den anden sin IT-ansvarlige, og en ny skulle derfor findes hurtigt. TV2/FYN havde allerede dengang et godt samarbejde med JDM IT, og derfor var det naturligt for Ken Petersen, der er teknisk chef hos TV2/FYN, at kontakte Martin Lund Hansen fra JDM IT.
”Vores plan var, at JDM skulle hjælpe os i den akut opståede situation, og på sigt skulle vi naturligvis have en ny IT-mand. På det tidspunkt havde vi ikke forestillet os, at det ville være muligt for en virksomhed som vores at fungere uden en dedikeret IT-medarbejder,” siger Ken Petersen fra TV2/FYN.


Photo credit: clarita from morguefile.com

JDM skabte overblik

JDM IT begyndte med at skabe sig et overblik over TV2/FYNs IT. I samarbejde med TV2/FYNS medarbejdere blev der standardiseret, og en lang række mindre problemer blev løst. Der var ganske enkelt rod i teknikrummet.
”Vi havde rigtig mange løse ender, og da JDM IT kom indover, sikrede de ikke blot driften, men optimerede også en række ting,” siger Ken Petersen.
JDMs krisehjælp fungerede så godt, at TV2/FYN valgte at gøre samarbejdet permanent. Det blev indledningen til en komplet outsourcing af hele den del af virksomhedens IT, som ikke har at gøre med de særlige TV-produktionssystemer og organisations økonomisystem.

Mere produktive medarbejdere

Første store opgave var at sikre medarbejdernes produktivitet. Medarbejderne hos TV2/FYN havde tidligere et system med ”roaming profiles”, som ikke fungerede optimalt. Det valgte tv-stationen at udskifte med JDM IDV, som gør det muligt for medarbejderne at arbejde fra en hvilken som helst computer med deres egne indstillinger. Det er en stor fordel, fordi arbejdsformen på tv-stationen for en stor dels vedkommende foregår i ad hoc-grupper.
JDM IDV har samtidig den fordel, at computerne kan administreres fra centralt hold. Det betyder lynhurtig reetablering af computere ved nedbrud og hurtig udrulning af ny software til samtlige medarbejdere. IDV bygger på standard Microsoft-værktøjer, og dermed er TV2/FYN sikret support og opdatering langt ud i fremtiden.

Et team af specialister i baghånden

”JDM kender os efterhånden rigtig godt, og det betyder, at de kan være meget effektive, når de kommer. I modsætning til vores gamle situation med én IT-ansvarlig, der skulle kunne det hele, så har JDM den fordel, at de har specialister på mange områder,” siger Ken Petersen.
Samarbejdet foregår nu på den måde, at der løbende afholdes møder med JDMs konsulenter. Skulle der være behov for hurtig assistance, så tilkaldes JDM, og det fungerer lige så godt, som hvis der var tale om en intern IT-afdeling, mener Ken Petersen.

En god forretning

Ken Petersens umiddelbare vurdering er, at udgifterne til IT er jævnt de samme, som da der var en intern IT-mand i organisationen.
”Vi har fået en større driftsikkerhed, og det er i sig selv meget værd. Dertil kommer, at vi trækker på specialister inden for forskellige områder, når vi henvender os til JDM. Selvom vi havde vores egen IT-afdeling, ville vi være nødt til at hente den ekspertise udefra,” lyder det fra Ken Petersen. Han understreger, at TV2/FYN har været meget tilfreds med samarbejdet med JDM, og han ser nu frem til næste store projekt: udrulning af Windows7.

Om TV2/FYN:

TV2/FYN er en af TV2-systemets i alt otte regionale tv-stationer. Virksomheden producerer fjernsyn om og til borgerne på Fyn og samtlige øer i det tidligere Fyns Amt. TV2/FYN er en selvstændig virksomhed med eget budget og en uafhængig program- og udsendelsespolitik. TV2/FYN er fynboernes egen tv-station med et folkevalgt repræsentantskab, hvor mere end 50 fynske foreninger er repræsenteret.

Løsningen:

TV2/FYN er den TV2-regionalstation, som har outsourcet IT mest konsekvent. Løsningen består af:

Intranet baseret på Sharepoint
Daglig fjern-backup
JDM IDV
Komplet drift af de ca. 60 medarbejderes arbejdsstationer