Uenighed mellem K og V om DT 104-bekæmpelse

De konservative vil for enhver pris have udryddet salmonellabakterien DT 104, mens Venstre ikke mener, at man kan komme den til livs.
Salmonella DT 104 skal udryddes uanset prisen. Det mener den konservative landbrugsordfører Lene Espersen. Dermed lægger hun sig ud med Danske Slagterier og Venstres landbrugsordfører, som er villige til at acceptere den frygtede bakterie i et vist omfang, hvis omkostningeren bliver for store.

Bliver dyrere senere
“Vi må tage fat om nældens rod og blive problemet kvit +en gang for alle som i Sverige”, fastslår Lene Espersen. “De smittede besætninger skal slås ned og saneres. Jeg er klar over, at det bliver et betydeligt engangsbeløb, men alternativet er, at det bliver meget dyrere senere,” siger hun og påpeger, at hvis Danmark kan få en nul-tærskel for salmonella DT 104, så vil det stille landet fordelagtigt i fremtidig europæisk fødevaredebat.
“Hvor meget det offentlige skal betale må afhænge af resultatet af den igangværende screening og fødevareministerens kommende redegørelse om, hvor pengene skal komme fra,” siger Lene Espersen.
Fra flere sider har der lydt bekymring for, om regningen for salmonella DT 104 skulle blive for stor.

I 35 besætninger
Det vil koste omkring to mio. kr. at rense hver enkelt inficeret besætning i landet, mener Erik Bisgård Madsen, veterinærdirektør i Danske Slagterier. Der er allerede fundet 35, men først nu begynder en tilbundsgående screening af 2.800 gårde.
Erik Bisgård Madsen siger, at hvis det viser sig, at der er mere end 200 inficerede besætninger, “så kan det være tidspunktet at kaste håndklædet i ringen.” Altså opgive kampen mod DT 104.
Han bakkes op af Venstres landbrugsordfører, Christian Mejdahl.
“Det ser ud til, at man kan blive nødt til at opgive kampen mod DT 104. Det er kun en løsning at slå besætningerne ned, hvis man kan være helt sikker på at få bugt med bakterien, men DT 104 er kommet for at blive. Man kan ikke udrydde den,” siger Christian Mejdahl.

Bør ikke accepteres
Forskningsdirektør, Niels Strandberg Pedersen, i Veterinær- og Fødevaredirektoratet er ikke enig i den betragtning. Han mener, at forbrugerne ikke under nogen omstændigheder skal acceptere, at der er multiresistente bakterier i fødevarerne.
“Det er et problem, som vil brede sig, medmindre vi slår bremsen i,” mener han.